| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Zwalniając pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, pracodawca musi liczyć się z tym, że może mieć problem z wyliczeniem jego wynagrodzenia.

Przepisy prawa pracy nie precyzują, jak za okres zwolnienia od pracy wynagradzać pracowników. W przypadku podwładnego wynagradzanego stałą stawką miesięczną nie będzie problemu - otrzyma on swoje stałe wynagrodzenie. Problem pojawia się gdy w skład wynagrodzenia wchodzą jeszcze inne - zmienne składniki. W doktrynie można spotkać się z 3 stanowiskami dotyczącymi wynagrodzenia za czas przestoju przy zmiennych składnikach pensji. Mówią one o wynagrodzeniu przestojowym, urlopowym i wynagrodzeniu jak ekwiwalent za urlop.

WAŻNE!

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie jest tożsame z wykorzystaniem przez niego urlopu wypoczynkowego. Jeżeli więc pracodawca pozwoli pracownikowi pod koniec umowy nie pracować, a podwładny nie wykorzystał przysługującego mu urlopu, mimo że nie wykonywał pracy, wciąż będzie mu się należał ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (art. 171 § 1 k.p.).

Wynagrodzenie jak za przestój

W jednym z wyroków Sąd Najwyższy orzekł, że pracownikowi zwolnionemu w okresie wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy należy się wynagrodzenie w wysokości określonej w art. 81 § 1 k.p., czyli jak za przestój. Pracownik odsunięty od pracy napotyka bowiem przeszkody w jej wykonywaniu z przyczyn dotyczących pracodawcy, który podejmuje decyzję o takim zwolnieniu (wyrok SN 16 czerwca 2005 r., I PK 260/04). W związku z tym w razie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia (jednak nie mniej niż płaca minimalna).

Wynagrodzenie jak za urlop

Według innej interpretacji pracownikowi zwolnionemu z wykonywania pracy przysługuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy. Przy czym składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadł okres niewykonywania pracy.

Przykład

Pracownik 30 stycznia 2009 r. otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. W okresie wypowiedzenia został on również zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Wynagradzany jest stawką godzinową w wysokości 16 zł. Oprócz tego otrzymuje 15% premię, wynagrodzenie za nadgodziny (w styczniu wystąpiły 4, za które przysługuje 50% dodatek, w związku z tym z tego tytułu pracownik otrzymał 96 zł) oraz dodatek za znajomość języków obcych w stałej wysokości 180 zł.

W okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownik powinien przepracować 80 godzin.

Ustalając wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy, należy ze zmiennych składników wynagrodzenia ustalić podstawę wymiaru, czyli wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez pracownika w styczniu, w okresie wykonywania pracy (będzie to 16 zł x 80 godz., które de facto przepracuje = 1280 zł oraz 15% x 1280 zł = 192 zł z tytułu premii oraz 96 zł z tytułu nadgodzin, czyli 1568 zł).

Następnie podstawę wymiaru należy podzielić przez liczbę przepracowanych godzin:

1568 : 84 (80 godz. „normalnych” oraz 4 nadliczbowe) = 18,66 zł.

Następnie tak uzyskaną stawkę za godzinę zwolnienia należy pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie zwolnienia:

18,66 zł x 80 = 1492,80 zł.

A zatem za luty pracownik powinien otrzymać:

1492,80 zł wynagrodzenia za pracę,

180 zł dodatku za znajomość języków (jako stały składnik wynagrodzenia, niepodlegający przeliczeniom),

razem: 1672,80 zł.


Jak ekwiwalent za urlop

Z kolei część specjalistów prawa pracy uważa, że za czas zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane na zasadach przyjętych do ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. W związku z tym składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości trzeba przyjąć w wynagrodzeniu za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego wynagrodzenia. Natomiast inne składniki wynagrodzenia, przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc i uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do tego wynagrodzenia, należy uwzględnić w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacane w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia ze świadczenia pracy, uwzględnia się w średniej wysokości z tego okresu.

Przykład

Pracownikowi 31 grudnia 2008 r. wypowiedziano umowę o pracę. Pracownik ten ma 1-miesięczny okres wypowiedzenia, który upłynie 31 stycznia 2009 r. W okresie wypowiedzenia zwolniono go z obowiązku świadczenia pracy. Pensja pracownika składa się ze stałej płacy zasadniczej w kwocie 1800 zł oraz wynagrodzenia akordowego. Pracownik otrzymał następujące wynagrodzenie za pracę na akord:

- w październiku 2008 r. - 1428,50 zł,

- w listopadzie 2008 r. - 1312,38 zł,

- w grudniu 2008 r. - 1201,20 zł.

Aby obliczyć podstawę wynagrodzenia, musimy wziąć pod uwagę pensję zasadniczą pracownika oraz średnią kwotę z przepracowanych w ostatnich 3 miesiącach akordów:

1428,50 zł + 1312,38 zł + 1201,20 zł = 3942,08 zł,

3942,08 zł : 3 miesiące = 1314,03 zł.

Następnie sumujemy wynagrodzenie ze stałych i zmiennych składników:

1800 zł + 1314,03 zł = 3114,03 zł.

Następnie podstawę dzielimy przez obowiązujący w 2009 r. współczynnik do ustalenia ekwiwalentu:

3114,03 zł : 21,08 = 147,72 zł.

Tak otrzymaną stawkę dzienną:

- dzielimy przez 8 godzin:

147,72 zł : 8 godz. = 18,46 zł/godz.,

- i mnożymy przez liczbę godzin, w których pracownik został zwolniony ze świadczenia pracy, ale pozostawał w zatrudnieniu:

18,46 zł/godz. x 168 godz. = 3101,28 zł.

Kwota 3101,28 zł to wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w styczniu 2009 r.

Podstawa prawna:

• art. 81 § 1, art. 171 § 1 Kodeksu pracy,

• § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.),

• § 6-18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.),

• wyrok SN z 16 czerwca 2005 r., I PK 260/04, OSNP 2006/9-10/145.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK