Zanim przeczytasz artykuł Forum Kadr
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - tematy dnia
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - wiadomości
statystyki

Jak rozliczyć delegację krajową

Stan prawny: 2014-03-13 09:32

Wysyłając pracownika w podróż służbową, pracodawca musi pokryć określone należności, m.in. diety i koszty noclegów.

pieniądze

Jak rozliczyć delegację krajową. /Fot. ShutterStock

Wysokość oraz warunki zwrotu kosztów delegacji krajowej pracownika państwowej lub samorządowej jednostki sfery budżetowej określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r.

Dla pozostałych pracowników wysokość należności określa się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania, a jeżeli takie nie obowiązują - w umowie o pracę. Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umów o pracę nie mogą ustalać diet za dobę podróży służbowej na obszarze kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej dla pracowników sfery budżetowej.

Polecamy: Kodeks pracy 2014 z komentarzem

Zwrot kosztów

Jeżeli układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie określa wysokości należności na pokrycie kosztów podróży służbowej, stosowane będą stawki wymienione w tym rozporządzeniu.

Za czas podróży służbowej pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę, diety oraz zwrot kosztów z tytułu przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej czy innych udokumentowanych wydatków określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej pracownik musi otrzymać kwotę odpowiadającą dodatkowym wydatkom, które poniósł w celu spełnienia świadczenia pracy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub miejsce świadczenia pracy.

Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej w wyższej wysokości niż ustalona w rozporządzeniu, układzie zbiorowym pracy czy regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę, jeżeli poniesienie wyższych kosztów byłoby niezbędne do należytego wykonania zadania służbowego. Pracodawcę obciążają bowiem niezbędne koszty, które wynikają z wykonywania zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub miejsce świadczenia pracy.

Należności z tytułu diet

Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży. Od 1 stycznia 2007 r. wynosi ona 23 zł na dobę podróży. Należności z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży do powrotu po wykonaniu zadania zleconego przez pracodawcę. Czas delegacji pracownika to nie tylko czas pobytu w miejscowości, do której pracownik został skierowany, ale również czas przemieszczania się pracownika w celu dojechania do wskazanej miejscowości i powrotu z niej. Zasady obliczania są następujące:

 1. jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
  1. - od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,
  2. - ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości,
 2. jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
  1. - do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
  2. - ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Dieta nie przysługuje pracownikowi, który jest delegowany do miejscowości swojego czasowego lub stałego pobytu; przebywa w podróży służbowej co najmniej dziesięć dni i w dniu wolnym od pracy wraca do swojego miejsca pobytu (dieta nie przysługuje za pobyt w miejscu stałego lub czasowego pobytu) lub ma zapewnione całodniowe bezpłatne wyżywienie.

Zobacz również: Diety krajowe 2013

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2007-09-12, ostatnia aktualizacja: 2014-03-13 09:32

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Najnowsze komentarze:

 • avatar Edzia

  Edzia2013-10-30 13:21

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które tej pracy dotyczą, o ile oczywiście nie godzą one w obowiązujący porządek prawny i postanowienia umowy o pracę (por. art. 100 § 1 K.p.)

 • avatar Eni

  Eni2013-10-30 13:05

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  dostaniesz polecenie służbowe i Twoje prywatne widzi-mi-się nie będzie tu miało żadnego znaczenia; i zdecyduj się czego tak naprawdę chcesz - kierowcą nie...pasażerem też nie bardzo... człowieku, ogarnij się, naprawdę ;)

 • avatar doriss

  doriss2013-10-30 12:48

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Marcinie, nudzisz się? Nie pisz o swoich obsesjach. To podpada pod indywidualne analizy przypadku

 • avatar

  Marcin2013-10-30 12:17

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  ale tylko pod warunkiem że ja wyraże na to zgodę jadąc jako pasażer

 • avatar Eni

  Eni2013-10-30 10:07

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  istnieje jeszcze możliwość, że to ten drugi pracownik otrzyma zgodę pracodawcy na przejazd własnym samochodem - a Ty zostaniesz pasażerem...

Dodaj komentarz

Podobne artykuły:

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

 • Najnowsze
 • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter