| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Podróże służbowe > Jak rozliczyć kilometrówkę?

Jak rozliczyć kilometrówkę?

Zwrot kosztów przejazdu pojazdem prywatnym w celach służbowych (tzw. kilometrówka) jest dokonywany na podsta­wie liczby przejechanych kilometrów. Może doty­czyć zarówno jazd miejscowych, jak i podróży służ­bowej. Stawki za kilometr są określone w rozporządzeniu.

Faktyczny przebieg pojazdu ustalany na podsta­wie ewidencji przebiegu pojazdu po przemnożeniu przez stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu. Wyznacza limit wydatków z tytułu używania samo­chodu, które można zaliczyć do kosztów uzyska­nia przychodów.

Stawki

Stawka za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie może być wyższa niż określona w przepisach doty­czących warunków ustalania oraz sposobu dokony­wania zwrotu kosztów używania do celów służbo­wych samochodów osobowych, motocykli i moto­rowerów niebędących własnością pracodawcy. Od 14 listopada 2007 r. wynosi ona:

  • dla samochodu osobowego:
  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
  • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
  • dla motocykla - 0,2302 zł,
  • dla motoroweru - 0,1382 zł.

Rekomendowany produkt: Praktyczne aspekty prawa pracy (PDF)

Podatek dochodowy

Limit kilometrówki ma zastosowanie do wydatków:

  • ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu uży­wania przez nich samochodów prywatnych na potrzeby wykonywanej działalności w celu odby­cia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) oraz w jazdach lokalnych,
  • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu używania niewprowadzonego do ewiden­cji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby pro­wadzącej działalność gospodarczą, na potrzeby działalności gospodarczej podatnika.

Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących jego własność na potrzeby zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jest zwolniony z podatku. Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosz­tów wynika wprost z przepisów innych ustaw, i jest ograniczone do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej z zastosowaniem stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonych w rozpo­rządzeniu w sprawie warunków ustalania oraz spo­sobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, moto­cykli i motorowerów niebędących własnością pra­codawcy, jeżeli przebieg pojazdu jest udokumento­wany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika (zwolnienie dotyczy np. pracow­ników Poczty Polskiej).

Dla pozostałych pracowników kwoty wypłaco­ne tytułem zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów w jazdach lokalnych stanowią przy­chód podlegający opodatkowaniu. W przypadku zwrotu kosztów podróży służbowej (krajowej lub zagranicznej) pracownika na podsta­wie rozporządzenia o podróżach służbowych w tej sprawie, tj. w wysokości stanowiącej iloczyn przeje­chanych kilometrów i stawki za jeden kilometr prze­biegu, otrzymane przez pracownika kwoty korzy­stają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 16 updof jako inne należności za czas podróży służ­bowej pracownika. Patrz: ewidencja

Ubezpieczenia

Warunkiem zwolnienia kilometrówki ze składek jest prowadzenie przez pracownika ewidencji przebie­gu pojazdu według zasad określonych w przepi­sach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego doty­czące zlecenia.

Zadaj pytanie na FORUM

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK