| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Podróże służbowe > Diety krajowe i zagraniczne w podróżach służbowych - najważniejsze informacje

Diety krajowe i zagraniczne w podróżach służbowych - najważniejsze informacje

Z tytułu podróży służbowej krajowej lub zagranicznej pracowniko­wi zatrudnionemu w sferze budżetowej oraz poza tą sferą przysługują diety w wysokości określonej przez rozporządzenie o podróżach służbowych. Jak prawidłowo rozliczać diety? Czy diety z tytułu podróży służbowej stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?

Dieta za podróż zagraniczną

Dietę za podróż zagraniczną oblicza się w nastę­pujący sposób:

  • za każdą dobę podróży dieta przysługuje w peł­nej wysokości,
  • za niepełną dobę podróży:
  • do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
  • ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
  • ponad 12 godzin - dieta przysługuje w pełnej wysokości.

W podatkach dochodowych

Z tytułu podróży służbowej (odbywanej zarówno w kraju, jak i poza granicami kraju) pracowniko­wi zatrudnionemu w sferze budżetowej oraz poza tą sferą przysługują diety w wysokości określonej przez rozporządzenie o podróżach służbowych. Rozliczenie po stronie pracownika otrzymanej przez niego diety jest uzależnione od jej wysoko­ści. Jeżeli dieta wypłacana za czas podróży służ­bowej pracownika nie przekracza wysokości okre­ślonej w rozporządzeniu o podróżach służbowych. (obecnie dieta w przypadku podróży służbowej na terenie kraju wynosi 30 zł), to podlega zwolnie­niu z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 16 updof).

Taka sama zasada dotyczy diet wypłacanych z tytułu podróży odbywa­nej przez osobę niebędącą pracownikiem. Ze zwol­nienia od podatku dochodowego od osób fizycznych korzystają również diety oraz kwoty stano­wiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obo­wiązków społecznych i obywatelskich - do wyso­kości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 17 updof). Nie zalicza się do kosz­tów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działal­ność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysłu­gujących pracownikom.

Dieta a ubezpieczenia

Dieta w podróży służbowej (krajowej lub zagranicz­nej) co do zasady ma na celu pokrycie kosztów wyżywienia pracownika delegowanego. Jeżeli pra­codawca prawidłowo obliczy wartość przysługu­jącej diety zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych, to war­tość diety ustalona do wysokości kwot podanych w rozporządzeniu nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpie­czenie zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządze­nia składkowego). Jeżeli wartość diety przekracza limit, to od nadwyżki płatnik ma obowiązek naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpie­czenie zdrowotne. Powyższe zasady mają odpo­wiednie zastosowanie również do osób wykonują­cych pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

Zadaj pytanie na FORUM

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »