| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Podróże służbowe > Regulamin podróży służbowych - przykładowe zapisy

Regulamin podróży służbowych - przykładowe zapisy

Regulamin podróży służbowych może przewidywać własne zasady rozliczeń delegacji pracowników. Warto ustalić w nim stawki diety zagranicznej, zasady odpłatności za użytkowanie w podróży prywatnych pojazdów pracowników, warunki wypłaty zaliczki oraz rodzaje dowodów potwierdzających określone wydatki i terminy ich złożenia pracodawcy.

Przykładowe zapisy dotyczące przekazania pracownikowi służbowej karty płatniczej

(...) § 6 [Powierzenie karty płatniczej]

 1. Pracownikowi udającemu się w podróż służbową w uzasadnionych przypadkach powierza się kartę płatniczą.
 2. Wniosek o powierzenie karty płatniczej na czas delegacji służbowej wraz z uzasadnieniem pracownik składa w Dziale Finansowym co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym wyjazdem.
 3. Kartą płatniczą pracownik może opłacić wyłącznie koszty związane z podróżą służbową wymienione w załączniku nr 2 do regulaminu.
 4. Opłacenie kartą służbową innych wydatków niż wymienione w załączniku nr 2 do regulaminu pracodawca rozpatruje pod względem niezbędności i zasadności ich poniesienia w podróży służbowej oraz konieczności użycia do tego celu karty służbowej.
 5. Wydatki poniesione przez pracownika w podróży służbowej uznane przez pracodawcę za zbędne i nieuzasadnione, opłacone zarówno kartą służbową, jak i gotówką, pracownik pokrywa z własnych środków.

(...)

Rozliczanie podróży służbowych pracowników

Wypłata zaliczki

W regulaminie warto wskazać zasady przyznawania i wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów wyjazdu służbowego. Pracodawca może ustalić te same reguły wypłaty zaliczki zarówno dla pracownika odbywającego podróż krajową, jak też zagraniczną i w obu przypadkach uznać wypłatę zaliczki za obowiązkową, mimo że w przypadku podróży krajowej zaliczka jest wypłacana na wniosek pracownika.

Przykładowe zapisy dotyczące wypłaty zaliczki

(...) § 7 [Zaliczka]

 1. Pracownik występuje o wypłatę zaliczki w przypadku odbywania zarówno podróży krajowej, jak i zagranicznej.
 2. Zaliczka jest wypłacana w walucie polskiej lub obcej w przypadku podróży zagranicznej.
 3. Przyznanie zaliczki następuje na podstawie wniosku pracownika zawierającego wstępną kalkulację kosztów podróży.
 4. Wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zaliczki na niezbędne koszty podróży w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów następuje na wniosek pracownika złożony w Dziale Finansowym najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym wyjazdem. Wniosek o zaliczkę stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
 5. Podstawową formą wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowych jest forma bezgotówkowa, tj. przelew na rachunek bankowy pracownika.
 6. Pracownik, który występuje o wypłatę zaliczki w formie gotówkowej, składa w tej sprawie wniosek w Dziale Finansowym nie później na 14 dni roboczych przed planowanym wyjazdem. Wniosek o zaliczkę stanowi załącznik nr 5a do regulaminu.
 7. O zaliczkę na pokrycie kosztów podróży służbowej nie występuje pracownik, któremu powierzono służbową kartę płatniczą.

(...)

Podstawa prawna:

 • art. 772 § 2 i § 6, art. 775 § 3–4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208
 • § 2–3, § 7, § 11, § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – Dz.U. z 2013 r., poz. 167
 • § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – Dz.U. Nr 27, poz. 271; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 61, poz. 308

Więcej przeczytasz w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń >>>

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK