| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Podróże służbowe > Nowe zasady rozliczania podróży służbowych

Nowe zasady rozliczania podróży służbowych

29 stycznia 2013 r. zostało podpisane nowe rozporządzenie regulujące zasady rozliczania diet przysługujących pracownikom sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych. Przepisy w nim zawarte zmieniają m.in. wysokość diet z tytułu podróży służbowej.

Najważniejsze różnice

Nowe rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej zastępuje dwa obecnie obowiązujące rozporządzenia – rozporządzenie określające sposób rozliczania krajowej podróży służbowej i rozporządzenie o zagranicznych podróżach służbowych.

Krajowe podróże służbowe

W zakresie podróży krajowych zmiany dotyczą:

  • podwyższono stawkę diety o 7 zł, tj. z 23 do 30 zł (§ 7 ust. 1 nowego rozporządzenia),
  • określono sposób zmniejszenia należnej diety, w przypadku gdy pracownik miał zapewnione bezpłatne wyżywienie. Kwotę diety zmniejsza się o koszt otrzymanego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

– śniadanie – 25% diety,

– obiad – 50% diety,

– kolacja – 25% diety (§ 7 ust. 4 nowego rozporządzenia).

Obecne przepisy dotyczące obliczania diety należnej pracownikowi przewidują, że dieta nie przysługuje, jeśli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie, a tym samym brak jest podstaw do zmniejszenia przez pracodawcę kwoty diety, w przypadku gdy podczas krajowej podróży służbowej miał on zapewnione bezpłatne, częściowe wyżywienie, tj. jeden lub dwa posiłki.

  • zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż 20-krotność stawki diety (do 600 zł). Limitowanie kosztów noclegów przewidują przepisy mające zastosowanie do zwrotu kosztów noclegu przy podróżach służbowych, np. żołnierzy i funkcjonariuszy: Służby Więziennej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jednak umożliwiono pracodawcy – w uzasadnionych przypadkach – wyrażenie zgody na zwrot udokumentowanych kosztów noclegu w wysokości przekraczającej wspomniany wyżej limit (§ 8 nowego rozporządzenia).

Zagraniczne podróże służbowe

W zakresie podróży zagranicznych zmiany dotyczą:

  • wysokości diet oraz limitów noclegowych dla przeważającej większości państw, jak i rodzaju waluty (z USD na EUR) w kilkunastu krajach (nowe wysokości diet limitów noclegowych zostały określone w załączniku do nowego rozporządzenia);
  • możliwości ustalania więcej niż jednego państwa docelowego podróży. Pracodawca będzie mógł ustalić więcej niż jedno państwo docelowe zagranicznej podróży służbowej (§ 13 ust. 2 nowego rozporządzenia). Rozwiązanie to wyeliminuje zgłaszane dotychczas wątpliwości, czy w przypadku gdy pracownik wykonuje zadania służbowe w dwu lub więcej państwach (rozumianych jako państwa docelowe), pracodawca może ustalić wysokość diet, przewidzianych w załączniku, odpowiednią dla każdego z tych państw, a nie tylko jedną stawkę diety. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie do podróży zagranicznej, np. na trasie Warszawa–Berlin– Bruksela–Paryż, w sytuacji gdy w każdym z tych miast poza granicami RP pracownik odbywa służbowe spotkania. W takim przypadku pracodawca może ustalić należność z tytułu diet w sposób następujący: według diety przewidzianej dla Francji jako państwa docelowego (50 EUR) lub dodatkowo według diet przewidzianych dla Niemiec (49 EUR) i Belgii (48 EUR) bądź jednego z tych państw (Niemiec lub Belgii). Powyższa zasada nie będzie dotyczyła ustalania diety za czas przejazdu przez kilka państw tzw. tranzytem;
  • zwrotu przez pracodawcę udokumentowanych kosztów leczenia pracownika za granicą. Zwrot kosztów leczenia będzie następował ze środków pracodawcy, z wyjątkiem świadczeń gwarantowanych udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 pkt. 32 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027, ost. zm. DzU z 2012 r. poz. 1548 (§ 19 nowego rozporządzenia);
  • zasad wypłacania zaliczki na poczet niezbędnych kosztów podróży zagranicznej (§ 20 nowego rozporządzenia).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK