| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Nieterminowe wykonanie zobowiązania pieniężnego

Nieterminowe wykonanie zobowiązania pieniężnego

Jeżeli pracodawca opóźnia się w wypłacie wynagrodzenia, pracownik może żądać odsetek od zaległości. Świadczenie to jest należne również wtedy, gdy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które pracodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Tak więc zasadą jest, że niewypłacenie całości lub części wynagrodzenia w terminie powoduje obowiązek uiszczenia stosownych odsetek. Stanowią one swego rodzaju ryczałtową rekompensatę za nieterminowe wykonanie zobowiązania pieniężnego (zapłaty wynagrodzenia za pracę). Są świadczeniem okresowym, akcesoryjnym (ubocznym) w stosunku do świadczenia głównego (wynagrodzenia), które stanowi właściwy przedmiot zobowiązania pomiędzy stronami stosunku pracy. Taką funkcję odsetek potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 7 lipca 2011 r. Sąd wskazał, że przysługujące wierzycielowi zgodnie z art. 481 k.c. odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego stanowią ryczałtowo ujętą, minimalną rekompensatę doznanego uszczerbku wskutek pozbawienia go możliwości czerpania korzyści z należnego świadczenia pieniężnego. Odsetki te pełnią zatem funkcję odszkodowawczą.

Przykład

Pracodawca dokonał wypłaty w wysokości 90% przysługującego pracownikowi wynagrodzenia. Po zgłoszeniu przez pracownika niedopłaty, pracodawca niezwłocznie wypłacił mu brakującą kwotę. Przepisy zakładowe pracodawcy wspominają o odsetkach ustawowych z tytułu opóźnienia wypłaty. W rezultacie razem z brakującą częścią wynagrodzenia, pracownik otrzymał odsetki ustawowe jako rekompensatę za opóźnienie.

Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę przysługują pracownikowi za czas opóźnienia także w części, od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Warto nadmienić, że pracownik może dochodzić również odsetek od zaległych odsetek. Jest to możliwe dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa lub gdy pracodawca zgodził się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy (art. 482 k.c. w związku z art. 300 k.p.).

Inne sankcje

Pracownik, który nie otrzymuje na czas przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. PIP może nakazać pracodawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli przeprowadzona kontrola potwierdzi skargę.

Pracodawcy grozi również grzywna. Karze tej podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia, wysokość tego wynagrodzenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń. Wysokość grzywny może wynosić od 1000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 k.p.).

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków (art. 55 § 11 k.p.). Przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Sąd Najwyższy w wyroku z 4 kwietnia 2000 r. stwierdził, że pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

  • art. 55 § 11, art. 84, art. 85 § 1 i 2, art. 94 pkt 5, art. 282 § 1 i art. 300 Kodeksu pracy,
  • art. 481 § 1, art. 482 Kodeksu cywilnego.

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 4 kwietnia 2000 r. (I PKN 516/99, OSNP 2001/16/516),
  • wyrok SN z 7 lipca 2011 r. (II CSK 635/10, niepubl.).

 

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK