| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Jak nowy pracodawca może zmienić zasady wynagradzania przejmowanych pracowników

Jak nowy pracodawca może zmienić zasady wynagradzania przejmowanych pracowników

Przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę pracowników obowiązują dotychczasowe warunki wynagradzania. Jest tak niezależnie od tego, czy wynikają one z indywidualnych umów o pracę, regulaminu wynagradzania czy z układu zbiorowego pracy.

W razie przejęcia zakładu nowy pracodawca ponosi odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze stosunków pracy powstałych przed przejściem na niego zakładu pracy, na co wskazywał także Sąd Najwyższy (uchwała z 7 lipca 2000 r., III ZP 16/00, OSNP 2000/23/847). Może to dotyczyć np. prawa do tzw. trzynastki. Uprawnienie pracownika do dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi element treści jego stosunku pracy i wiąże nowego pracodawcę do czasu zmiany tego uprawnienia, do której może dojść przede wszystkim przez wypowiedzenie zmieniające.

Przekształcenia podmiotu a układ zbiorowy pracy

W sytuacji gdy przejmowani pracownicy są objęci postanowieniami układu zbiorowego pracy (dalej układu), układ ten pozostaje w mocy przez okres jednego roku od dnia przejęcia, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej (art. 2418 Kodeksu pracy).

Przez pierwszy dzień przejścia zakładu pracy (lub jego części) należy rozumieć dzień, w którym nowy pracodawca wstąpił w stosunki pracy z przejmowanymi pracownikami. Roczny termin od dnia przejścia upłynie zatem z dniem, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu (wyrok SN z 29 września 2005 r., I PK 531/03, OSNP 2006/15–16/234). Na przykład w razie przejścia zakładu 16 czerwca 2011 r. termin stosowania postanowień układu upływa 16 czerwca 2012 r.

PRZYKŁAD

W sierpniu 2011 r. pracownik przejętego zakładu pracy otrzymał wypowiedzenie warunków płacy w zakresie przysługującej mu nagrody jubileuszowej. Prawo do tego świadczenia wynikało z układu zawartego u dotychczasowego pracodawcy. Oświadczenie w tej sprawie nowy pracodawca przedłożył pracownikowi 29 czerwca 2012 r. Pracownika obowiązywał 3-miesięczny okres wypowiedzenia (umowa rozwiąże się 30 września 2012 r.). Pracownik twierdzi, że pracodawca nie miał prawa wypowiedzieć mu warunków płacy, ponieważ nie upłynął rok od przejęcia zakładu pracy. Nie ma jednak racji. Dopuszczalne jest bowiem wypowiedzenie przez pracodawcę warunków umowy o pracę w okresie roku, jeżeli wywołuje ono skutek po upływie tego roku (uchwała składu siedmiu sędziów SN z 8 lutego 2005 r., I PZP 9/04, OSNP 2005/21/329).

Układ zbiorowy pracy nie wiąże pracodawcy, który przejął pracowników na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy, chyba że został zawarty przez stronę reprezentującą także pracodawcę przejmującego pracowników (wyrok SN z 25 listopada 1997 r., I PKN 381/97, OSNP 1998/18/539). Oznacza to, że przejmujący pracodawca nie wstępuje w prawa i obowiązki strony układu, a zatem nie może dokonywać ani uczestniczyć w dokonywaniu zmian układu czy go wypowiedzieć. Istotne jest jednak, że postanowienia układowe przeniknęły do treści indywidualnych umów o pracę przejętych pracowników i przez rok nie mogą ulec pogorszeniu.

Nowy pracodawca może jednak w ciągu tego roku stosować do przejętych pracowników warunki wynagradzania korzystniejsze niż wynikające z układu. Dopuszczalne jest także stosowanie przez nowego pracodawcę postanowień własnego układu, jeżeli nie pogarszają one warunków wynagradzania przejętych pracowników.

Po upływie roku od dnia przejęcia pracowników przez nowego pracodawcę układ obowiązujący u poprzedniego pracodawcy przestaje obowiązywać. Mimo to, wynikające z niego warunki wynagradzania zawarte w umowach o pracę nadal kształtują istniejący stosunek pracy i mogą być zmienione dopiero za wypowiedzeniem zmieniającym. Do upływu okresu wypowiedzenia należy stosować te warunki, których treść została określona na podstawie układu nieobowiązującego przejętych pracowników.

Zakresem układu obowiązującego w chwili przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę mogą być objęte także inne osoby poza pracownikami, np. członkowie ich rodzin, emeryci i renciści byli pracownicy. Wobec tych osób nowy pracodawca stosuje postanowienia układu przez rok, po czym jego zobowiązania wynikające z układu wygasają.

Upływ rocznego okresu stosowania przez nowego pracodawcę postanowień dotychczasowego układu nie powoduje automatycznej zmiany treści indywidualnych stosunków pracy. Do takiej zmiany prowadzi dopiero wypowiedzenie wynikających z układu warunków umów o pracę (wypowiedzenie zmieniające), na podstawie których został nawiązany stosunek pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 231, art. 42, art. 772 § 5, art. 2418, art. 24113 Kodeksu pracy,
  • art. 112 Kodeksu cywilnego.

Orzecznictwo uzupełniające:

  • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie art. 231 k.p. nie wyklucza dobrowolnych modyfikacji warunków zatrudnienia w drodze zgodnego porozumienia stron dla osiągnięcia celów korzystnych dla każdej strony stosunku pracy. (Wyrok Sądu Najwyższego z 12 lutego 2009 r., I PK 169/08)

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK