| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Przestój spowodowany warunkami atmosferycznymi

Przestój spowodowany warunkami atmosferycznymi

Za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi pracodawca nie musi wypłacać pracownikom wynagrodzenia. Obowiązek taki istnieje jedynie w sytuacji, gdy jego wypłatę przewidują przepisy wewnątrzzakładowe.

Przestój w pracy niezależnej od warunków atmosferycznych

W przypadku pracowników, których praca nie jest uzależniona od warunków atmosferycznych, zasady wypłaty wynagrodzenia spowodowanego np. mrozami czy ulewnymi deszczami zostały uregulowane w art. 81 § 1, 2 i 3 k.p. Zgodnie z tymi przepisami pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, należy się 60% wynagrodzenia. Warto podkreślić, że w każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2012 r. jest to kwota 1500 zł). Do pojęcia wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną, odniósł się Sąd Najwyższy w wyroku z 22 czerwca 2011 r. Sąd w tym wyroku stwierdził, że wynagrodzeniem wynikającym z osobistego zaszeregowania pracownika jest stawka wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z umowy o pracę lub z innego aktu będącego podstawą nawiązania stosunku pracy.

Przykład

Wynagradzani prowizyjnie pracownicy jednej z firm wyrazili swoje niezadowolenie, gdy zamiast pełnego wynagrodzenia za luty 2012 r. otrzymali tylko 60% wynagrodzenia. Prezes firmy poinformował, że przyczyną zmniejszonego wynagrodzenia były ogromne problemy z funkcjonowaniem firmy z powodu obfitych opadów śniegu i dużych mrozów trwających przez cały miesiąc, co zgodnie z art. 81 § 1 k.p. spowodowało zmniejszenie wynagrodzenia zatrudnionych.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy w celu obliczania wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

Przykład

Pracownik jednej z firm chciałby się dowiedzieć, w jaki sposób wyliczono mu wynagrodzenie przestojowe za marzec 2012 r. Przepracował on 12 dni, a przez 10 dni nie wykonywał pracy z powodu przestoju. Jego wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego wynoszącego 3000 zł, pracuje od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia za przestój jest wyłącznie otrzymywane przez niego wynagrodzenie zasadnicze (nawet gdyby otrzymywał stałą premię, to nie zostałaby ona uwzględniona).

Zgodnie z § 4 ust. 2 i § 4a powyższego rozporządzenia wykonujemy następujące wyliczenia:

  • obliczamy liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w marcu 2012 r.: 22 dni x 8 godz.= 176 godz.,
  • obliczamy stawkę za 1 godzinę pracy: 3000 zł : 176 godz. = 17,05 zł/godz.,
  • obliczamy liczbę godzin przestoju: 10 dni x 8 godz.= 80 godz.,
  • obliczamy wynagrodzenie za czas przestoju, mnożąc stawkę za godzinę pracy przez liczbę godzin przestoju: 17,05 x 80 godz.= 1364 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 80, 81 Kodeksu pracy,
  • § 4, 4a rozporządzenia MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 2 września 2003 r. (I PK 345/02, OSNP 2004/18/308,
  • wyrok SN z 22 czerwca 2011 r. (II PK 3/11, M.P.Pr. 2011/12/649–653).

 

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »