| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Potrącenia z wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej

Potrącenia z wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej

W praktyce często zdarza się, że egzekucja komornicza dotyczy należności otrzymywanych przez osoby świadczące pracę w ramach stosunku cywilnoprawnego. W takiej sytuacji podmiot zatrudniający musi rozstrzygnąć, jakie należności podlegają zajęciu, w jakich kwotach i czy w danych okolicznościach należy stosować ograniczenia w dokonywaniu potrąceń.

Należności z umów cywilnoprawnych nie zawsze jednak będą wyłączone z ochrony przed potrąceniami. Sformułowane w Kodeksie pracy ochronne zasady egzekucji znajdują analogiczne zastosowanie do:

 • uposażeń posłów i senatorów,
 • należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni,
 • wynagrodzeń członków spółdzielni pracy,
 • wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania (art. 833 § 2 k.p.c.),

Osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne mogą zatem korzystać z ochrony przed zajęciem w całości przysługujących im świadczeń, jeżeli:

 • należności te mają charakter powtarzający się, czyli są pobierane periodycznie w regularnych odstępach czasu, niezależnie od częstotliwości wypłat (co tydzień, miesiąc czy kwartał),
 • łączący strony stosunek prawny ma charakter ciągły (umowa jest zawarta na dłuższy okres lub jest odnawiana co miesiąc),
 • środki pieniężne wypłacane zatrudnionemu stanowią główne źródło przychodu służące zapewnieniu utrzymania, czyli zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Niejednokrotnie komornicy, nie analizując w dostateczny sposób sytuacji osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną, nie uwzględniają ograniczeń w egzekucji i takie wynagrodzenie zajmują w całości. Organ egzekucyjny, zainteresowany jak najszybszym zaspokojeniem określonych wierzytelności, może przykładowo odmiennie oceniać powtarzalność należności otrzymywanych przez zleceniobiorcę. W stosunku do umów odnawianych może być podnoszony argument braku pewności, że po zakończeniu np. 1-miesięcznej umowy strony zawrą następną.

Należy jednak pamiętać, że podmiot zatrudniający jest wykonawcą tytułu wykonawczego i ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z prowadzoną egzekucją. Konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków jest:

 • kara grzywny (w wysokości do 2000 zł – taka wysokość kary obowiązuje od 3 maja 2012 r.), która może być nakładana wielokrotnie,
 • konieczność naprawienia szkód powstałych wskutek błędów, zaniechań lub poświadczenia nieprawdy.

Karę grzywny nakłada komornik. Jeżeli podmiot zatrudniający nie jest osobą fizyczną, grzywna może być wymierzona pracownikowi lub wspólnikowi odpowiedzialnemu za realizację zajęcia bądź osobie uprawnionej do reprezentowania zakładu pracy (art. 886 § 2 k.p.c.).

W pisemnej odpowiedzi na nakaz komorniczy, dotyczący osób pracujących w ramach stosunku cywilnoprawnego, pracodawca powinien przedstawić przebieg i charakter zatrudnienia, tak aby prawidłowo ustalić sposób postępowania w danej sytuacji. Chodzi przede wszystkim o wyznaczenie granic potrącenia.

Jeśli należności z umów cywilnoprawnych są chronione, zajęcie może być dokonane:

 • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 3/5 wynagrodzenia,
 • w przypadku egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości 1/2 wynagrodzenia.

Przy zbiegu potrąceń z różnych tytułów, potrącenia kwot egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczek pieniężnych nie mogą w sumie przekraczać 1/2 wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami należności alimentacyjnych – 3/5 wynagrodzenia (art. 87 § 4 Kodeksu pracy).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK