| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a podatek dochodowy

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a podatek dochodowy

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) to fundusz celowy obejmujący środki przeznaczo­ne na finansowanie działalności socjalnej przed­siębiorstwa, gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Jakie świadczenia z ZFŚS podlegają opodatkowaniu?

W wynagrodzeniach

Fundusz przeznaczony na działalność socjalną obowiązkowo muszą tworzyć pracodawcy:

  • prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budże­towych (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników),
  • zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Pozostałe podmioty mogą utworzyć fundusz socjal­ny dobrowolnie.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Pracodawcy, którzy nie tworzą ZFŚS i nie wypłaca­ją pracownikom świadczeń urlopowych, prowadzo­ną przez siebie działalność socjalną mogą zorga­nizować w dowolny sposób, np. tworząc fundusz socjalno-bytowy. Zasady i warunki przyznawania pomocy rzeczowej czy pieniężnej w ramach ZFŚS czy funduszu socjalno-bytowego powinny wynikać z zapisów odrębnego regulaminu. Pracodawca, który tworzy fundusz świadczeń socjalnych, powinien opracować i wprowadzić regulamin określający zasady i warunki korzysta­nia z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz przeznaczania tych środków na poszczególne cele i rodzaje prowadzonej przez niego działalności socjalnej. Uzgadnianie treści regulaminu odbywa się z udziałem organizacji związkowej działającej u pracodawcy. W przypadku gdy w zakładzie pracy występuje kilka związków zawodowych i nie przed­stawią one pracodawcy w terminie 30 dni wspólnie uzgodnionego stanowiska dotyczącego regulami­nu, decyzję w sprawie jego zapisów i wprowadze­nia podejmuje pracodawca. Powinien rozpatrzyć odrębne stanowiska organizacji związkowych, jed­nak nie są one dla niego wiążące. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa orga­nizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracow­nikiem wybranym przez załogę do reprezentowa­nia jej interesów.

W podatkach dochodowych

Do przychodów nie zalicza się przychodów, które zgodnie z przepisami zwiększają zakładowy fun­dusz świadczeń socjalnych (art. 14 ust. 3 pkt 5 updof, art. 12 ust. 4 pkt 5 updop). Nie zalicza się do kosztów:

  • odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak:
  • podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy,
  • odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu prze­pisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pra­codawcy, jeżeli środki pieniężne stanowią­ce równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek funduszu,
  • wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym fun­duszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyska­nia przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków zakła­dowego funduszu świadczeń socjalnych (art. 23 ust. 1 pkt 7, 42, 51 updof, art. 16 ust. 1 pkt 9, 45, 55 updop).

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK