| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Komisja socjalna

Komisja socjalna

Przepisy ustawy o zfśs nie regulują zasad tworzenia i działania komisji socjalnych (nazywanych też służbą socjalną). Ich tworzenie, działanie i zakres uprawnień może wynikać jedynie z przepisów wewnątrzzakładowych i nie może naruszać postanowień ustawy.

Skład komisji socjalnej

Skład komisji każdorazowo powinien wynikać z regulaminu funduszu świadczeń socjalnych. Jednak w przypadku gdy komisja miałaby pełnić rolę ciała przyznającego świadczenia, jej ramowy skład wynika z przepisów. Będą do niej należeć zawsze przedstawiciele pracodawcy i związków zawodowych ustaleni zgodnie z regułami, o których mowa wyżej. W przypadku gdy komisja miałaby pełnić rolę pomocniczą, strony ustalające treść regulaminu funduszu mają większą dowolność. Do składu komisji można wprowadzić wówczas inne osoby, np. przedstawicieli emerytów i rencistów, przedstawiciela pracowników.

Redagując zapisy regulaminu w tym zakresie, należy pamiętać, aby wskazywały osoby wchodzące w skład komisji w sposób precyzyjny, nie imiennie (w takim przypadku w razie konieczności dokonania zmian niezbędna byłaby zmiana regulaminu). Przykładowo może to nastąpić przez wskazanie stanowisk (np. członek zarządu spółki, pracownik działu personalnego) lub funkcji (zarząd związku zawodowego, osoba wyznaczona przez zarząd związku zawodowego). Konkretyzacja imienna nastąpi wówczas poza regulaminem w trybie poleceń służbowych, zarządzeń itp. W szczególności należy brać pod uwagę, że nieprawidłowe może być ogólne wskazanie „przedstawiciele związku”. Może się wówczas okazać, że zapis taki zostanie zakwestionowany przez organizacje związkowe, które różnie zinterpretują taki wpis.

Wprowadzenie komisji nie narusza uprawnień związków zawodowych

W zakładach, w których działa kilka organizacji związkowych, zdarza się, że nie są one w stanie uzgodnić wspólnego stanowiska w zakresie treści regulaminu funduszu. Wtedy regulamin jest wprowadzany samodzielnie przez pracodawcę, niekiedy przy akceptacji niektórych związków. Praktyczna realizacja zapisów powołujących komisję socjalną jest uzależniona od dobrej woli organizacji związkowych.

Warunkiem działania komisji socjalnej, w skład której będą wchodzić upełnomocnieni przedstawiciele związków (w miejsce jej organu statutowego), jest zgoda organizacji związkowych na takie rozwiązanie. Pracodawca nie może sam, nawet przy prawidłowym samodzielnym wprowadzeniu regulaminu funduszu, ograniczyć uprawnień związku wynikających z ustawy o związkach zawodowych w omawianym zakresie.

Ani ustawa o funduszu, ani ustawa o związkach zawodowych nie uprawniają do zawarcia w regulaminie postanowień wykraczających poza zakres przedmiotowy regulaminu określony w ustawie o funduszu. W związku z tym ograniczenie uprawnień statutowego organu związku może nastąpić jedynie za jego zgodą.

Przykład

Pracodawca ustalił w regulaminie zfśs, że świadczenia przyznaje komisja socjalna, której członkami są po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej oraz 2 przedstawicieli pracodawcy. Trzy organizacje podpisały regulamin, jedna zaś nie chce brać udziału w pracach komisji, domagając się, aby pracodawca uzgadniał przyznawanie świadczeń z jej zarządem.

W tej sytuacji przy założeniu, że regulamin został wprowadzony w prawidłowym trybie, związki zawodowe, które wyraziły zgodę na dokonywanie uzgodnień w ramach komisji socjalnej, dokonują uzgodnień w ten sposób, uzgodnienia zaś z organizacją, która na taki tryb nie wyraziła zgody, powinny być dokonywane odrębnie w trybie art. 27 ustawy o związkach zawodowych.

Podstawa prawna:

  • art. 27 i art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.),
  • art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2012 r. poz. 592).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK