| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Komisja socjalna a regulamin zfśs

Komisja socjalna a regulamin zfśs

Regulamin zfśs powinien ściśle wskazywać osoby wchodzące w skład komisji socjalnej. Nieprecyzyjne określenie członków komisji, bez wskazania ich liczby i funkcji, może stać się podstawą konfliktu między organizacjami związkowymi.

Przepisy ustawy o zfśs nie regulują tworzenia i działania komisji socjalnych (nazywanych też służbą socjalną). Ich tworzenie, działanie i zakres uprawnień może wynikać jedynie z przepisów wewnątrzzakładowych i nie może naruszać postanowień ustawy.

Tryb przyznawania świadczeń

Tryb przyznawania świadczeń z funduszu nie jest uregulowany przepisami. Prawo do określenia tych zasad przysługuje pracodawcy i organizacjom związkowym (lub przedstawicielowi pracowników) w regulaminie funduszu. Jednak jeden aspekt został unormowany w art. 27 ustawy o związkach zawodowych. Określa on obowiązek pracodawcy uzgadniania z zakładową organizacją związkową przyznania pracownikom świadczeń z funduszu, co sprowadza się do niemożności przyznania świadczenia przy sprzeciwie organizacji związkowej (albo przy sprzeciwie pracodawcy).

49,00 złKodeks pracy 2014 z komentarzem

W przypadku działania u pracodawcy kilku organizacji związkowych uzgodnienie przyznania świadczeń powinno nastąpić ze wszystkimi organizacjami. W imieniu związku zawodowego działa organ określony w statucie do reprezentowania związku (z reguły zarząd) lub osoby przez ten organ upełnomocnione do działania. Jeżeli w zakładzie związki nie działają – świadczenia może przyznawać samodzielnie pracodawca.

Komisja socjalna jako organ opiniodawczy

W praktyce często w regulaminie funduszu powołuje się tzw. komisję socjalną. Jej rola sprowadza się zazwyczaj do zebrania wniosków o przyznanie świadczenia oraz innych wymaganych dokumentów. Zajmuje się również wstępną kwalifikacją wniosków, przedstawia pracodawcy i związkom (jako przydzielającym świadczenia) rekomendacje w zakresie przyznania bądź nieprzyznania świadczenia. Taka rola komisji jest jak najbardziej dopuszczalna w świetle przepisów ustawy o funduszu.

Komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia

Komisja socjalna może mieć prawo przyznawania świadczeń tylko, gdy spełnione są następujące warunki:

  • taką rolę nadaje jej regulamin funduszu,
  • w skład komisji wchodzą:

– uprawnieni reprezentanci pracodawcy,

– osoby działające w imieniu związku zawodowego, uprawnione do działania w zakresie przyznawania świadczeń.

Uprawnionym do reprezentowania pracodawcy w tym zakresie będzie osoba lub organ zarządzający lub inna wyznaczona do tego osoba. Wyznaczenie to może nastąpić bądź w przepisach organizacyjnych firmy (statut, regulamin organizacyjny), bądź w drodze pełnomocnictwa. Co do zasady uprawniony do działania w zakresie funduszu z ramienia związków jest zarząd organizacji. Nie można jednak wykluczyć, że będzie on działał przez pełnomocnika.

Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, komisja taka może być traktowana jedynie jako ciało wstępnie kwalifikujące wnioski. Przyznanie świadczeń wymaga uzgodnienia między upoważnioną osobą ze strony pracodawcy a organem tego związku wskazanym w statucie. Oczywiście u pracodawcy, u którego nie działa organizacja związkowa, w skład komisji będą mogli wejść jedynie przedstawiciele pracodawcy jako przyznającego świadczenia, chyba że regulamin nada jakieś uprawnienia w zakresie przyznawania świadczeń także przedstawicielom pracowników.

avatar

2013-12-01 10:40 Zgłoś

Witam, mam pytanie: kto kontroluje wydatki z Funduszu Socjalnego? Otóż u mnie w zakładzie pracy nie ma jasno określonych kwot do wydania na początku roku i w zwiazku z tym nie ma jasnego rozliczenia wydanych pieniędzy, które są wydawane w niejasny sposób. Deklaracja Komisji Socjalnej na poczatku roku jest np. dofinasownie do podręczników szkolnych, dofinasowanie do zorganizowanego wypoczynku, bilety do kina dla pracowników, paczki mikołajowe i bony świąteczne, ale deklaracje są zawsze dużo na wyrost w stosunku do tego, co w końcowym efekcie otrzymujemy. Stąd moje pytanie, czy nie powinno być jasnego rozliczenia do wglądu dla pracowników, ile pieniędzy było i ile i na co zostało wydanych?(bez nazwisk, ale liczba pracowników, cel i kwoty)

avatar

2011-06-19 23:47 Zgłoś

Takie postawienie sprawy to wymysł księgowej, która dzięki temu nie ma problemu z dokumentacją. Jedno jest pewne - dajecie się wodzić za nos osobom do tego nieupoważnionym. O tym, kto z ramienia pracowników dogląda spraw funduszu socjalnego decydują związki zawodowe, bo to jest w ich gestii. Jeśli macie związki "do bani", to nie dziw się, że kto tylko może, to robi z funduszem, co chce.

avatar

2011-06-19 19:36 Zgłoś

w naszej szkole od trzech lat nie funkcjonuje komisja socjalna. Księgowa po szkoleniu poinformowała dyrektora, że taki obecnie jest wymóg ze względu na dobra osobiste ubiegających się- pełną dyskrecję. w konsekwencji od trzech at o świadczeniach decyduje księgowa w porozumieniu z dyrektorem.nadmieniam, że pomysł i szkolenie miało miejsce w województwie lubuskim. Czy taki jest stan faktyczny wg przepisów/

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP30
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Narzędzia kadrowego

Eksperci infor.pl

Halina Kochalska

Analityk Gold Finance

Zostań ekspertem Infor.pl »