| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Jak rozliczyć zfśs przy podziale spółki

Jak rozliczyć zfśs przy podziale spółki

W wyniku podziału spółki, polegającego na wydzieleniu jej części 1 kwietnia 2008 r., do nowo powstałej spółki przekazano naliczenie zfśs za okres od stycznia do marca 2008 r. Kwota naliczenia za ten okres wyniosła 10 tys. zł. Nie została jednak przekazana gotówka dotycząca naliczenia. Pracownicy, którzy przeszli do nowo powstałej spółki, posiadali zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek z zfśs w podzielonej spółce. Łączna kwota udzielonych pożyczek dla pracowników przechodzących do nowo powstałej spółki wyniosła 15 tys. zł. Obecnie pracownicy spłacili zobowiązania z tytułu pożyczek na rachunek zfśs nowo powstałej spółki. Co się dzieje z nadwyżką spłaty pożyczek nad naliczeniem w kwocie 5 tys. zł? Czy zwiększa środki obrotowe nowo powstałej spółki?

Pracodawca rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym (nowy pracodawca), zobowiązany do tworzenia funduszu, dokonuje odpisu na fundusz od następnego roku kalendarzowego (art. 6a ustawy o zfśs). Od tej zasady jest jeden wyjątek dotyczący pracodawcy, który wprawdzie rozpoczyna działalność w danym roku, ale rozpoczęcie tej działalności następuje w wyniku m.in. przejęcia części zakładu wraz z pracownikami (art. 6a ust. 1a ustawy o zfśs). Zatem, mimo że jest to nowy pracodawca, będzie on miał obowiązek w roku kalendarzowym, w którym doszło do przejęcia, tworzyć fundusz, jeśli będzie zatrudniać co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

WAŻNE!

Pracodawca rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym, jeśli jest zobowiązany do tworzenia funduszu zgodnie z zasadą odroczenia obowiązków socjalnych dla nowego pracodawcy, dokonuje odpisu na ten fundusz od następnego roku kalendarzowego.

Biorąc pod uwagę powyższe zasady i okoliczności, rozliczenie funduszu w przypadku przejścia części zakładu w trybie art. 231 Kodeksu pracy powinno być dokonane przykładowo w następujący sposób:

  • pracodawca przekazujący pracowników powinien dokonać wstępnej korekty naliczonego na 2008 r. odpisu na zfśs, gdyż od 1 kwietnia 2008 r., w jego przeciętnej liczbie osób zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na fundusz, nie można uwzględnić pracowników, którzy od tego miesiąca stali się pracownikami pracodawcy przejmującego, który w związku z tym będzie ich uwzględniać w przeciętnym zatrudnieniu naliczając swój odpis na fundusz w 2008 r.;
  • pracodawca przekazujący pracowników musi jednocześnie ustalić stan funduszu podlegający rozliczeniu na ostatni dzień miesiąca, w którym następuje przejście części pracowników, czyli w omawianym przypadku na 30 kwietnia 2008 r. Na ten stan funduszu składają się środki funduszu pochodzące z naliczenia corocznego odpisu na ten fundusz wraz z ewentualnymi zwiększeniami (art. 7 ustawy o zfśs) oraz niewykorzystane środki funduszu z lat poprzednich (art. 11 ustawy o zfśs). Tak ustalone saldo należy skorygować o zobowiązania funduszu i jego należności. Zobowiązania funduszu stanowią np. przyznane i do wypłaty świadczenia dla pracowników i innych osób uprawnionych, zapłata za usługi socjalne zakupione z funduszu itp. Natomiast główną należnością funduszu jest zwykle wartość udzielonych i jeszcze niespłaconych pożyczek z zfśs na cele mieszkaniowe, którą należy doliczyć do salda funduszu;
  • ustalone w powyższy sposób saldo funduszu należałoby podzielić przez liczbę pracowników według stanu sprzed przekazania ich do innej firmy i w ten sposób ustaloną kwotę jednostkową pomnożyć przez liczbę przekazywanych pracowników, gdyż w tym względzie obowiązuje zasada proporcjonalności. Równowartość pieniężna tak ustalonej wartości funduszu stanowi kwotę należną (do oddania) pracodawcy przekazującemu w terminie 30 dni, chyba że pracodawcy w formie specjalnego porozumienia ustalą inny termin przekazania.

Sposób rozliczenia funduszu w następstwie wydzielenia (powstania) nowej spółki może budzić wątpliwości, zwłaszcza w sferze zadysponowania niespłaconymi pożyczkami mieszkaniowymi. Co do zasady, pożyczki udzielane z zfśs stanowią należność tego funduszu, z którego je udzielono, a więc powinny być spłacane przez pożyczkobiorców na ten fundusz.

Rozliczenie między pracodawcą przekazującym i przejmującym musi stanowić równowartość środków pieniężnych funduszu pracodawcy przekazującego (art. 7 ust. 3b ustawy o zfśs). Wprawdzie niektórzy pracodawcy praktykują rozliczenia w formie tzw. cesji wierzytelności (pożyczek spłacanych przez przejętych pracowników na rachunek zfśs ich nowego pracodawcy), jednak należy podkreślić, że z samych przepisów ustawy o zfśs taka możliwość nie wynika. Jeśli jednak przyjmiemy, że takie rozliczenie jest możliwe, to należałoby taki sposób rozliczenia ustalać w formie umowy lub specjalnego porozumienia między pracodawcą przejmującym a przejmowanym.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 1, ust. 3b-3d art. 11 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.),
  • art. 231 Kodeksu pracy.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK