| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Pożyczki na cele mieszkaniowe

Pożyczki na cele mieszkaniowe

Pracodawca może pokryć część wydatków mieszkaniowych pracowników, jeżeli takie postanowienia znajdą się w regulaminie zfśs. Regulamin tworzy pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź pracownikami.

Jaka powinna być treść zapisów regulaminu dotyczących pożyczek

Regulamin powinien przede wszystkim określać:

  • na jakie rodzaje pomocy mieszkaniowej przeznaczone są pożyczki,
  • zasady i tryb (w tym np. niezbędne dokumenty, wzór wniosku) ubiegania się o pożyczkę,
  • zasady i tryb rozpatrywania wniosków (np. częstotliwość rozpatrywania),
  • warunki udzielania (rodzaje pożyczek, wysokość, częstotliwość ich przyznawania, oprocentowanie, sposób zabezpieczenia spłaty pożyczek, okres spłaty, tryb ściągania zadłużenia w przypadku niespłacania, zmiany miejsca zamieszkania lub niewypłacalności pożyczkobiorcy, zasady umarzania części lub całości udzielonej pożyczki, warunki zawieszania spłaty, okoliczności powodujące natychmiastową wymagalność spłaty, maksymalną i minimalną wysokość pomocy na cele mieszkaniowe, zasady udzielania pożyczek mieszkaniowych na ten sam cel dla członków rodziny zatrudnionych u tego samego pracodawcy, tryb spłaty w przypadku rozwiązania umowy o pracę itp.).

Należy przy tym pamiętać, że im bardziej szczegółowo zasady udzielania pomocy zostaną uregulowane w regulaminie, tym lepiej będą zabezpieczone interesy funduszu (a pośrednio - osób uprawnionych do korzystania z pomocy), a także i pracodawcy jako dysponenta funduszu.

Umowę pożyczki regulują przepisy art. 720-724 Kodeksu cywilnego i dochodzenie przez każdą ze stron umowy roszczeń z tytułu niewykonania warunków umowy będzie podlegać jurysdykcji sądów powszechnych. Jednak w przypadku gdy stroną dochodzącą roszczeń jest pracodawca, wszelkie koszty procesowe ponosi on z własnych środków, gdyż ustawa o funduszu nie dopuszcza możliwości wydatkowania na taki cel środków funduszu.

Przykład zakładowych regulacji dotyczących pomocy mieszkaniowej:

Regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych w ......................................

(...)

Rozdział 4. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe

§ 11. Pomoc udzielana na cele mieszkaniowe może zostać przyznana na:

budowę domu jednorodzinnego,

budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym,

zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,

modernizację i remont mieszkania lub domu,

przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych (np. strychu) na mieszkanie,

przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób niepełnosprawnych,

wykup lokalu na własność,

uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni,

na zmniejszenie bieżących wydatków mieszkaniowych.

§ 12. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana w formie zwrotnej (pożyczka) lub bezzwrotnej (zapomoga).

§ 13. Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.

§ 14. Pożyczka może być przyznana z równoczesnym zawieszeniem spłaty na okres do 6 miesięcy.

§ 15. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia dwóch osób będących pracownikami...., niepozostających w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

§ 16. 1. Pożyczki są udzielane na okresy do 3 lat i oprocentowane w wysokości:

1) 1% - jeżeli pożyczka udzielana jest na okres do roku,

2) 2% - jeżeli pożyczka udzielana jest na okres do lat 2,

3) 3% - jeżeli pożyczka udzielana jest na okres do lat 3.

2. W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie uprawnionego przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę wskazane w ust. 1 oprocentowanie podwyższa się o 1%.

§ 17. Maksymalną wysokość pożyczki określa corocznie pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, biorąc pod uwagę wysokość środków Funduszu przeznaczonych na pomoc mieszkaniową.

§ 18. Pożyczka może być przyzna raz na 3 lata.

§ 19. Umorzenie całości lub części pożyczki może mieć zastosowanie do pożyczkobiorców, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, po spełnieniu warunków określonych w umowie. Umorzenie pożyczki może nastąpić także w razie śmierci pożyczkobiorcy.

§ 20. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku:

1) rozwiązania z pożyczkobiorcą umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy,

2) wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie,

3) udzielenia pożyczki na podstawie nieprawdziwych danych przedłożonych przez pożyczkobiorcę.

§ 21. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przechodzi na poręczycieli. Spłacie przez poręczycieli nie podlega kwota pożyczki niespłacona z powodu śmierci pożyczkobiorcy.

§ 22. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik do regulaminu.

Podstawa prawna:

  •  art. 2 pkt 1 i 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK