| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Dokumentacja płacowa > Prawidłowe sporządzanie i korekta listy płac

Prawidłowe sporządzanie i korekta listy płac

Każde zdarzenie, które wpływa na poprawność uprzednio sporządzonej listy płac, należy zewidencjonować. Nie zawsze jednak wymaga to korekty listy wynagrodzeń. Jak prawidłowo sporządzać i korygować listę płac?

Jeżeli składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę ubezpieczoną opłaca więcej niż jeden płatnik składek, ubezpieczony zobowiązany jest zawiadomić wszystkich płatników o przekroczeniu kwoty rocznego ograniczenia podstawy. O takiej sytuacji ZUS jest informowany za pośrednictwem płatnika składek, przy czym za skutki błędnego oświadczenia odpowiada ubezpieczony.

W przypadku przekroczenia 30-krotności płatnik składek (pracodawca) jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych. Zdarza się, że ZUS dokonuje korekty z urzędu informując o tym płatnika. W następstwie przekroczenia 30-krotności, tj. maksymalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powstaje:

  • po stronie ubezpieczonego – nadpłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • po stronie płatnika – nadpłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Po dokonaniu korekty dokumentów rozliczeniowych (i wysłaniu do ZUS) płatnik składek jest zobowiązany zwrócić ubezpieczonemu kwotę nadpłaconych składek. Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy pomniejszyć o nieopłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwotę nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy doliczyć do pozostałych przychodów pracownika uzyskanych w miesiącu, w którym dokonano zwrotu i od łącznej kwoty pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z zastosowaniem stopy procentowej i skali podatkowej obowiązującej w miesiącu, w którym nastąpił zwrot.

Polecamy serwis: Składki na ubezpieczenie społeczne

Od zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez pracownika (przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną), należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Kolejno należną zaliczkę należy pomniejszyć o część składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od podatku. Kwota zwrotu nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

PRZYKŁAD

Adam G. przez kilka miesięcy 2010 r. był zatrudniony równocześnie przez pracodawcę X i Y. Kwota oskładkowanego przychodu u pracodawcy X nie przekroczyła rocznego limitu podstawy wymiaru składek, wobec czego przez cały rok składki były naliczane. W styczniu 2013 r. ZUS powiadomił pracodawcę X o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przez Adama G. w grudniu 2010 r. W powiadomieniu otrzymanym z ZUS wskazano, że prawidłowa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w grudniu 2010 r. powinna wynosić 389 zł. Pracownik jest nadal zatrudniony u pracodawców X i Y.

LISTA PŁAC ZA GRUDZIEŃ 2010 r.

12/2010 – przed korektą

12/2010 – po korekcie

1

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

5100,00

389,00

2

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe

5100,00

5100,00

Składki pracownik

3

Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracownik – 9,76%

497,76

37,97

4

Składka na ubezpieczenia rentowe – pracownik – 1,5%

76,50

5,84

5

Składka na ubezpieczenie chorobowe – pracownik – 2,45%

124,95

124,95

6

Razem ZUS – pracownik – 13,71%

699,21

168,76

7

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

4400,79

4931,24

8

Składka zdrowotna do odliczenia z podatku – 7,75%

341,06

382,17

9

Składka zdrowotna do przekazania do ZUS – 9%

396,07

443,81

Składki pracodawca

10

Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracodawca – 9,76%

497,76

37,97

11

Składka na ubezpieczenia rentowe – pracodawca – 4,5%

229,50

17,51

12

Składka na ubezpieczenie wypadkowe – pracodawca – 2,02%

103,02

103,02

13

Razem ZUS pracodawca

830,28

158,50

Nadpłata

Pracownik

Pracodawca

Składka emerytalna

459,79

459,79

Składka rentowa

70,66

211,99

Nadpłata łączna

530,45

671,78

Niedopłata

 

 

Składka zdrowotna

-47,74

 

Różnica między nadpłatą a niedopłatą

482,71

671,78

 

 

 

 

LISTA PŁAC ZA STYCZEŃ 2013 r.

Rozliczenie wynagrodzenia za styczeń 2013 r.

Dodatkowa lista płac dotycząca rozliczenia nadpłaconych składek

1

Płaca brutto (aktualna)

6400,00

0,00

2

ZWROT SKŁADEK ZUS

530,45

530,45

3

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

6400,00

0,00

4

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe

6400,00

0,00

5

Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracownik – 9,76%

624,64

0,00

6

Składka na ubezpieczenia rentowe – pracownik – 1,5%

96,00

0,00

7

Składka na ubezpieczenie chorobowe – pracownik – 2,45%

156,80

0,00

8

Razem ZUS – pracownik – 13,71%

877,44

0,00

9

Przychód (poz. 1 + poz. 2)

6930,45

530,45

10

Koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł

111,25

 

11

Ulga podatkowa – 46,33 zł

46,33

 

12

Podstawa opodatkowania (poz. 9 – poz. 10 – poz. 8)

5942,00

530,00

13

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: poz. 3 – poz. 8

5522,56

0,00

14

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (zwrot składek ZUS): poz. 2

530,45

530,45

15

Podatek dochodowy – 18% (poz. 12 x 18% – poz. 11)

1023,23

95,40

16

Składka zdrowotna do odliczenia z podatku – 7,75% (poz. 13 x 7,75%)

428,00

0,00

17

Składka zdrowotna do przekazania do ZUS – 9% (poz. 13 x 9%)

497,03

0,00

18

Składka zdrowotna od zwróconych składek ZUS – do odliczenia od podatku – 7,75% (poz. 14 x 7,75%)

41,11

41,11

19

Składka zdrowotna od zwróconych składek ZUS – 9% (poz. 14 x 9%)

47,74

47,74

20

Zaliczka na podatek do US: poz. 15 – poz. 16 – poz. 18

554,00

54,00

21

Do wypłaty: poz. 1 + poz. 2 – poz. 8 – poz. 17 – poz. 19 – poz. 20

4954,24

428,71

22

Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracodawca – 9,76%

624,64

0,00

23

Składka na ubezpieczenia rentowe – pracodawca – 4,5%

288,00

0,00

24

Składka na ubezpieczenie wypadkowe – pracodawca – 2,02%*

129,28

0,00

25

Fundusz Pracy – 2,45%

156,80

0,00

26

FGŚP – 0,10%

6,40

0,00

27

Razem ZUS – pracodawca

1205,12

* przykładowa wysokość składki

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a następnie zwrócenie pracownikowi kwoty nadpłaconych składek powoduje konieczność przeliczenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych i wypłatę ich wyrównania w sytuacji, kiedy wynagrodzenie za miesiące, w których doszło do takiego przekroczenia, zostało uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku.

Roszczenie o wypłatę bądź wyrównanie zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia się z upływem 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który przysługuje zasiłek bądź jego wyrównanie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej. Termin 6 miesięcy liczy się wówczas od dnia, w którym ustała przeszkoda w zgłoszeniu roszczenia. Natomiast w sytuacji, gdy niewypłacanie zasiłku w całości lub w części było następstwem błędu płatnika zasiłków – płatnika składek albo ZUS – roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się z upływem 3 lat (art. 67 ustawy zasiłkowej).

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Polecamy artykuły

Aktualizacja: 08.07.2014

Autor:

ekspert ds. wynagrodzeń, wykładowca

Źródło:

Sposób na płace

Zdjęcia

Prawidłowe sporządzanie i korekta listy płac. /Fot. Fotolia
Prawidłowe sporządzanie i korekta listy płac. /Fot. Fotolia

Komplet publikacji: Rekrutacja i dylematy HR89.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK