| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Dokumentacja płacowa > Do czego służy certyfikat rezydencji

Do czego służy certyfikat rezydencji

Jesteśmy spółką z o.o. W lutym br. zawarliśmy umowy o dzieło z kilkoma obcokrajowcami z krajów UE, z którymi Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Osoby te dostarczyły nam certyfikat rezydencji. Co to oznacza i jaki wpływ na nasze obowiązki ma ten dokument?

Powyższy przepis stosuje się jednak z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest jednak możliwe pod warunkiem udokumentowania do celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 29 ust. 2 updof).

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. zawarła umowę o dzieło z tłumaczem mającym miejsce zamieszkania w Niemczech. Osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej i przedłożyła certyfikat rezydencji w Niemczech. Tłumacz będzie wykonywał czynności polegające na bieżącym tłumaczeniu negocjacji odbywających się w Niemczech oraz tłumaczeniu dokumentów związanych z tymi negocjacjami. Za wykonaną umowę otrzyma wynagrodzenie w równowartości 10 000 zł. Z art. 14 pkt 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) wynika, że dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w Niemczech osiąga z wykonywanego wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech, chyba że osoba ta dysponuje stałą placówką w Polsce, w celu wykonywania działalności. Jeżeli dysponuje taką placówką, wówczas dochód może być opodatkowany w Polsce, jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej placówce. Ponieważ tłumacz będzie wykonywał umowę o dzieło w Niemczech, to choćby z tego powodu nie będzie posiadał stałej placówki w Polsce. Na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przychody tłumacza z umowy o dzieło nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Zatem spółka nie będzie zobowiązana do pobrania 20% zryczałtowanego podatku od przychodu z umowy o dzieło i powinna wypłacić tłumaczowi całą kwotę, tj. 10 000 zł.

Jeżeli tłumacz, o którym mowa w przykładzie, nie złożyłby certyfikatu rezydencji, wtedy płatnik powinien pobrać zryczałtowany podatek od przychodu z umowy o dzieło (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów). Pobrany podatek należy przekazać na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla płatnika w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany (art. 42 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 4 updof).

Na płatniku będą również ciążyły obowiązki informacyjne związane ze sporządzeniem deklaracji PIT- 8AR, którą należy złożyć w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika (art. 42 ust. 1a updof).

Ponadto w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik jest zobowiązany przesłać informację IFT-1/IFT-1R podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych Na pisemny wniosek podatnika płatnik jest zobowiązany przesłać ją w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku. Informację tę należy przekazać również w przypadku, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania płatnik nie jest zobowiązany do poboru podatku (art. 42 ust. 2 pkt 2, ust. 4 i ust. 6 updof).

W przypadku osób od niedawna mających polską rezydencję trzeba mieć na uwadze, aby okres rezydencji w Polsce wskazany w certyfikacie pokrywał się z okresem, w którym osoby otrzymywały przychody od zagranicznego płatnika, który wymaga takiego certyfikatu.

Nie ma jednolitego wzoru takiego certyfikatu i każdy kraj stosuje własne formularze. Ważne jest, aby certyfikat został wydany przez właściwe dla podatnika organy administracji podatkowej, zawierał dane identyfikujące podatnika i obejmował okres, w którym podatnik osiągał w Polsce przychody, dla których certyfikat jest wymagany, oraz wskazywał, że podatnik ten podlega w danym państwie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Od 19 stycznia 2012 r. obowiązuje nowy wzór certyfikatu rezydencji dla podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce (CFR-1). W stosunku do poprzednio obowiązującego, zmiany w formularzu wynikają z dostosowania do przepisów o obowiązku posługiwania się przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT numerem PESEL, a nie, jak poprzednio – numerem NIP. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.

Podstawa prawna:

  • art. 5a pkt 21, art. 29 ust. 1, ust. 2, art. 30 ust. 9, art. 30a ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 42 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 pkt 2, ust. 4, ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
  • art. 4a pkt 12, art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.),
  • art. 306 m-306n Ordynacji podatkowej,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 10),
  • art. 1, art. 76 ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1016),
  • art. 14 umowy z 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LSJ HR Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK