| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Dokumentacja płacowa > Czy należy skorygować listy płac i PIT-4R, jeśli zaliczki zostały pobrane według złych stawek

Czy należy skorygować listy płac i PIT-4R, jeśli zaliczki zostały pobrane według złych stawek

Przez cały 2009 r. potrącana była zaliczka na podatek od wynagrodzenia pracownika na zasadach jak w 2008 r., czyli 19% i 30% podatku. Czy muszę korygować listy płac dla tego pracownika za cały rok oraz PIT-4R, czy pracownik powinien to skorygować w rozliczeniu rocznym?

 Nie ma potrzeby korygowania deklaracji PIT-4R, gdyż został w niej odzwierciedlony stan faktyczny, tzn. kwoty zaliczek, które zostały pobrane z dochodu pracownika w 2009 r. i wpłacone do urzędu skarbowego. Pracownik uzyska zwrot nadpłaconego podatku po złożeniu rocznego rozliczenia.

UZASADNIENIE

 Należności ze stosunku pracy są opodatkowane według zasad ogólnych, tj. z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej (art. 27 ust. 1 updof). Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli uzyskane w ciągu miesiąca przychody (oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika), po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania przychodów oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne. Miesięczne zaliczki na podatek oblicza się według obowiązujących w danym roku podatkowym stóp procentowych wynikających ze skali podatkowej.

Do końca 2008 r. istniały trzy stawki podatku, tj. 19%, 30% i 40%, w zależności od wysokości osiągniętego dochodu, liczonego narastająco od początku roku. Były dwa progi podatkowe, czyli kwoty graniczne przedziałów wartości dochodu. Pierwszy próg (górna granica pierwszego przedziału) wynosił 44 490 zł. Dochód mieszczący się w tym przedziale podlegał opodatkowaniu według stawki 19%. Zaliczki od dochodu przekraczającego 44 490 zł były pobierane według stopy 30%. Jeśli dochód przewyższył górną granicę drugiego przedziału skali, tj. 85 528 zł, stawka podatku rosła do 40%.

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa skala podatkowa z dwiema stawkami podatku i jednym progiem podatkowym. Do dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2009 r. należy stosować stawki 18% i 32%. Obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek od dochodu ze stosunku pracy spoczywa na płatniku, czyli pracodawcy. Powinien on pobierać z dochodu pracownika zaliczki na podatek w trakcie roku:

  • za miesiące od początku roku do miesiąca, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali włącznie (85 528 zł) – 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
  • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę 85 528 zł – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu (art. 27 ust. 1 i art. 32 ust. 1 updof).

WAŻNE!

Pracodawca nalicza zaliczkę na podatek w wysokości 18% również za miesiąc, w którym następuje przekroczenie progu podatkowego, tj. gdy przychód liczony od początku 2010 r. przekroczył w danym miesiącu kwotę 85 528 zł.

Odnosząc się do pytania, warto wyróżnić dwa przypadki. Pierwszy, gdy pracownik przez cały 2009 r. osiągnął dochód mieszczący się w pierwszym przedziale starej (z 2008 r.) skali podatkowej. Pobierali Państwo zaliczki zawyżone, tj. 19%, zamiast według stawki 18%. Powstała nadpłata podatku, którą pracownik jako podatnik odzyska na podstawie zeznania rocznego. W zeznaniu za 2009 r. pracownik powinien wykazać pobrane przez Państwa zaliczki podatkowe w faktycznej wysokości (z informacji PIT-11 za 2009 r.). Obliczając całoroczny podatek według nowej skali uzyska nadpłatę, którą mu zwróci urząd skarbowy.

W drugim przypadku mogła wystąpić sytuacja, w której według poprzedniej skali podatkowej pracownik w ciągu roku osiągnął dochód przekraczający pierwszy próg skali (44 490 zł) i zaczęli Państwo potrącać wyższe zaliczki, tj. 30%. W skali podatkowej obowiązującej od 2009 r. próg dochodowy został znacznie podwyższony (do 85 528 zł) i gdyby obowiązujące w 2009 r. stawki podatku były stosowane prawidłowo, to prawdopodobnie pracownik nie przekroczyłby górnej granicy pierwszego przedziału skali i dalej jego dochód powinien być opodatkowany według 18%, zamiast 30%. Również w tym przypadku konsekwencją obliczeń będzie nadpłata podatku. Jej zwrot nastąpi w wyniku prawidłowego sporządzenia przez pracownika zeznania rocznego za 2009 r.

Do końca stycznia każdego roku podatkowego płatnik ma obowiązek sporządzić i przekazać do urzędu skarbowego roczną deklarację PIT-4R o pobranych w poszczególnych miesiącach zaliczkach na podatek dochodowy (art. 38 ust. 1a updof). Skoro Państwo jako płatnik rzeczywiście w ciągu roku pobierali zaliczki stosując skalę podatkową z 2008 r., to muszą je Państwo w tych kwotach wykazać w rocznej deklaracji PIT-4R. Nie powinni jej Państwo korygować.

Podstawa prawna

  • art. 26, art. 27, art. 32, art. 38, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK