| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Dokumentacja płacowa > W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia

W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia

W naszym zakładzie pensje są wypłacane do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący. Teraz chcemy przesunąć termin wypłaty wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca. Termin wypłaty określa u nas regulamin wynagradzania. W jaki sposób to zrobić? Czy konieczne są wypowiedzenia zmieniające? Jaka jest procedura zmiany terminu wynagrodzenia, jeśli jest on określony w umowie o pracę?

RADA

W przypadku gdy termin wypłaty wynagrodzenia za pracę jest ustalony w regulaminie wynagradzania, muszą Państwo zmienić treść tego regulaminu w drodze aneksu. Niezbędne będzie również zastosowanie wypowiedzeń zmieniających warunki umów o pracę w związku ze zmianą terminu wypłaty wynagrodzenia na mniej korzystny. Jeżeli natomiast termin wypłaty wynagrodzenia został ustalony w umowie o pracę pracownika, to należy zmienić jej treść w formie pisemnej. Można tego dokonać za pomocą wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy lub za porozumieniem stron w formie aneksu do umowy o pracę.

UZASADNIENIE

Obowiązek określenia warunków wynagradzania pracowników w regulaminie wynagradzania dotyczy tych pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy bądź ponadzakładowym układem zbiorowym (art. 772 § 1 Kodeksu pracy). W regulaminie pracodawca określa wszystkie kwestie związane z przysługującymi jego pracownikom świadczeniami pieniężnymi, takimi jak np.: wysokość wynagrodzenia zasadniczego, premie pracownicze, odprawy, nagrody, świadczenia związane z podróżą służbową itp.

Regulamin wynagradzania ustala pracodawca, chyba że działa u niego zakładowa organizacja związkowa. Wówczas ma on obowiązek uzgodnienia z nią treści takiego regulaminu. Identycznie wygląda procedura w przypadku zmiany treści regulaminu wynagradzania np. w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Regulamin wynagradzania lub zmiana do niego wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 772 § 6 Kodeksu pracy). Pracodawca jest również zobowiązany do informowania pracowników o każdej zmianie regulaminu.

PRZYKŁAD

W zakładzie obowiązuje regulamin wynagradzania, w którego § 33 zawarto zapis: „Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę ustala się na 5. dzień każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni”. Ponieważ występowały trudności w terminowym ustalaniu prowizji pracowników za dany miesiąc, pracodawca zdecydował się na zmianę terminu wypłaty tego wynagrodzenia. W związku z brakiem w zakładzie związków zawodowych pracodawca samodzielnie przygotował aneks do regulaminu, w którym zapisał, że § 33 regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: „Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę ustala się na 10. dzień każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni”. Zmiana ta wejdzie w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w zakładzie pracy. W związku z tym, że jest to zmiana niekorzystna dla pracowników, po jej wejściu w życie pracodawca będzie zobowiązany do indywidualnego wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków zatrudnienia. Nowy termin wypłaty pracodawca będzie mógł stosować po upływie odpowiednich okresów wypowiedzeń pracowniczych umów o pracę.

Należy pamiętać, że termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłat powinny być określone w regulaminie pracy (art. 1041 § 1 pkt 5 Kodeksu pracy). Termin wypłaty wynagrodzenia jest więc obowiązkowym elementem regulaminu pracy. Mimo że w regulaminie wynagradzania określili Państwo termin wypłaty wynagrodzenia, choć nie ma takiego obowiązku, nie zwalnia to Państwa z obowiązku zawarcia takiego zapisu w regulaminie pracy. W przypadku zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia należy więc również zmienić regulamin pracy.

WAŻNE!

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ma obowiązek tworzenia regulaminu pracy, w którego treści należy również zawrzeć ustalenia co do terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK