Zanim przeczytasz artykuł Forum Kadr
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - tematy dnia
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - wiadomości
statystyki

Podstawa wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego

Dorota Twardo, specjalista ds. kadr i płac
Stan prawny: 2009-09-17 11:31

Prawidłowe uzupełnienie wynagrodzenia do celów zasiłkowych zależy od kilku czynników. Należy w szczególności wziąć pod uwagę charakter składników wynagrodzenia oraz przyczyny nieobecności pracownika w pracy.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do świadczeń. Niejednokrotnie w okresie, z którego ustalana jest podstawa wymiaru, pracownik wskutek nieobecności w pracy (zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny) nie osiąga pełnego wynagrodzenia. Zachodzi wówczas konieczność przeanalizowania wynagrodzeń, jak również charakteru nieobecności.

Jeśli powodem osiągnięcia przez pracownika niepełnego wynagrodzenia jest usprawiedliwiona nieobecność w pracy, np. choroba, opieka nad członkiem rodziny, korzystanie z urlopu bezpłatnego, wówczas ustalając podstawę zasiłku należy:

  • wyłączyć wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy,
  • przyjąć wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy, po uprzednim uzupełnieniu.

WAŻNE!

Gdy w danym miesiącu poprzedzającym powstanie niezdolności do pracy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca z przyczyn usprawiedliwionych, ale przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy, wynagrodzenie za ten miesiąc uwzględnia się w podstawie wymiaru po uzupełnieniu. Uzupełnienie to polega na obliczeniu wynagrodzenia, jakie pracownik osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

Uzupełnianie wynagrodzenia a charakter jego składników

Sposób uzupełniania wynagrodzenia zależy od charakteru jego składników. Inaczej bowiem należy postępować, gdy mamy do czynienia z wynagrodzeniem zmiennym, a inaczej, gdy ma ono charakter stały.

W przypadku składników pensji przysługujących w stałej miesięcznej wysokości uzupełnienie polega na przyjęciu do podstawy wymiaru miesięcznego wynagrodzenia określonego w umowie o pracę.

Przykład

Pracownik zachorował 29 lipca 2009 r. Do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należy przyjąć otrzymane przez niego wynagrodzenia w okresie od lipca 2008 r. do czerwca 2009 r.

Wynagrodzenie pracownika określone jest w stałej miesięcznej kwocie 3000 zł.

Jeśli w danym miesiącu uwzględnionym w podstawie wymiaru pracownik nie otrzymał pełnego wynagrodzenia np. wskutek choroby, wówczas należy je uzupełnić. Polega to na przyjęciu wynagrodzenia w wysokości określonej w umowie o pracę, a następnie należy pomniejszyć je o pełną miesięczną składkę ubezpieczeniową:

3000 zł x 13,71% = 411,30 zł (wysokość składki),

potem przychód pomniejszamy o wysokość składki:

3000 zł – 411,30 zł = 2588,70 zł.

Źródło: INFOR

Artykuł z dnia: 2009-09-28

KOMENTARZE

Podobne artykuły:

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

  • Najnowsze
  • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter