Zanim przeczytasz artykuł Forum Kadr
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - tematy dnia
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - wiadomości
statystyki

Czy prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje pracownicy po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron

Bogusław Nowakowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Stan prawny: 2009-03-03 10:36

Ogłosiliśmy upadłość 31 grudnia 2008 r. Z większością pracowników doszliśmy do porozumienia i wypłaciliśmy odprawy w wysokości 5-miesięcznych poborów. Rozwiązanie umów o pracę nastąpiło za porozumieniem stron. Czy pracownicy, która jest w 6. miesiącu ciąży i przebywa cały czas na zwolnieniu lekarskim, przysługuje prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego? Porozumienie zostało z nią zawarte w związku z ogłoszeniem upadłości.

ZMIANA! OD 1 STYCZNIA 2009

PROBLEM

RADA

Wypłacona pracownicy odprawa nie wyklucza prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy. ZUS wypłaci pracownicy zasiłek chorobowy. Natomiast pracownica nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, ponieważ urodzi dziecko po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. W tym przypadku rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie daje prawa do zasiłku macierzyńskiego.

UZASADNIENIE

Niezdolność do pracy w trakcie trwania umowy o pracę uprawnia chorego pracownika do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy o pracę. Nie ma przy tym znaczenia sposób rozwiązania umowy - wypowiedzenie, porozumienie, wygaśnięcie. Właściwy do rozpatrzenia sprawy świadczeń za okres po rozwiązaniu umowy o pracę jest ZUS, na terenie którego mieszka świadczeniobiorca.

Jednak ZUS nie przyzna prawa i nie wypłaci zasiłku chorobowego za okres po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli osoba uprawniona:

• ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

• kontynuuje po ustaniu ubezpieczenia działalności gospodarczą lub podjęła działalność zarobkową, która jest tytułem do objęcia obowiązkowo bądź dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewnia prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,

• ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

• ma tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego rolników.

Państwo wypłacili pracownicy odprawę w wysokości 5-krotnych poborów. Odprawa nie wyklucza równocześnie prawa do zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień zwolnienia lekarskiego, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2009 r. pracownicy w ciąży przysługuje 270-dniowy okres zasiłkowy.

Zasiłek chorobowy do 270 dni ZUS będzie wypłacał pracownicy na podstawie zwolnień lekarskich (ZUS ZLA) wystawionych przez lekarza leczącego. Zasiłek chorobowy przypadający w okresie ciąży przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zarówno w okresie trwania ubezpieczenia, jak i za okres po ustaniu ubezpieczenia.

Natomiast pracownica nie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego, ponieważ umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron. Takie jest stanowisko ZUS. Zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego przysługuje wyłącznie wtedy, gdy rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, w okresie ciąży pracownicy, nastąpiło w związku z ogłoszeniem upadłości lub likwidacji pracodawcy albo w związku z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu. Jednak w przypadku odmowy prawa do zasiłku macierzyńskiego pracownica może odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. O prawie lub braku prawa do zasiłku zadecyduje wówczas sąd.

• art. 6, art. 8, art. 11, ust. 2 pkt 1, ust. 4, art. 13, art. 18, art. 19, art. 30 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.),

• ustawa z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 237, poz. 1654),

• art. 83 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).

Źródło: INFOR

Artykuł z dnia: 2009-03-02, ostatnia aktualizacja: 2009-03-03 10:36

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  Madzia2009-08-06 18:16

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Cześc jestem w26tyg ciąży i obecnie jestem na zwolnieniu z powodu zagrożenia ciązy.jest t o moja 3ciąza z każdą miąłam zawsze jakieś problemy.ale pierwszy raz pracowałam i niemam pojćia na jakich zasadach bierze się np:porodowe ,czy wypłaca je zakład pracy czy ZUS I JAK SIĘ ONIE UBIEGAĆ

 • avatar

  marg2009-07-09 12:14

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  tak, zasiłek macierzyński płaci ZUS

 • avatar

  MM2009-07-09 10:16

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Jestem na urlopie macierzyńskim,dostałam wypowiedzenie ponieważ firmę przejął syndyk.Co dalej z moim urlopem-czy dalej będą mi płacić??

 • avatar

  ossa2009-05-20 15:27

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  do Aniutki:jeśli podlegasz ubezpieczeniom społecznym i przystąpiłaś do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to masz prawo do zasiłku chorobowego po 90 dniach takiego ubezpieczenia,co do zasiłku macierzyńskiego - jeśli urodzisz w trakcie trwania umowy z tyt. której jesteś zgłoszona do chorobowego, to będziesz miała prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli po jej rozwiązaniu-już niestety nie,co innego, gdy jest się pracownikiem - wtedy przysługuje ochrona przed rozwiązaniem umowy jeśli jesteś w ciąży (za pewnymi wyjątkami) i masz wtedy prawo do macierzyńskiego -patrz artykuł w jakich sytuacjach np. po ustaniu zatrudnienia

 • avatar

  agra2009-05-20 13:25

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Do artykułu - ja bym spróbowała w sądzie, bo rozwiązanie umowy miało ścisły związek z upadłością pracodawcy. Jeśli jeszcze u pracodawcy znajduje sie jakiś dokument, z którego wynika, że ustalono takie zasady rozwiązywania umów z pracownikami (z odprawą), a świadkowie zeznają, że byli w identycznej sytuacji, to moim zdaniem sprawa jest do wygrania.

Dodaj komentarz

Podobne artykuły:

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

 • Najnowsze
 • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter