| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Zasiłek opiekuńczy - niezbędne dokumenty

Zasiłek opiekuńczy - niezbędne dokumenty

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku powinien złożyć niezbędne dokumenty.

- porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

- pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Powyższe zaświadczenie powinno zawierać:

● imię i nazwisko małżonka lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem,

● okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,

● nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka, oraz imię, jeżeli dziecku nadano już imię,

● pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie.

Zobacz również:

Pobyt za granicą

W przypadku gdy opieka jest sprawowana podczas pobytu za granicą, dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego jest zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza:

● zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem,

● określające początkową i końcową datę sprawowania opieki.

Nie ma obowiązku przetłumaczenia wymienionych wyżej dokumentów na język polski, gdy są wystawione na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw-stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Zobacz serwis: Urlopy

Ojciec dziecka

Dowodami stanowiącymi podstawę przyznania i wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla ojca dziecka, gdy matka dziecka przebywa w szpitalu w pierwszych 8 tygodniach pobierania przez nią zasiłku macierzyńskiego, są, w zależności od sytuacji:

● zaświadczenie wystawione przez szpital o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu,

● oświadczenie ubezpieczonego o pobieraniu przez ubezpieczoną matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie,

● orzeczenie o niezdolności ubezpieczonej matki dziecka do samodzielnej egzystencji albo o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo przez ZUS,

● oświadczenie ubezpieczonego o porzuceniu dziecka przez matkę, zawierające datę porzucenia. ⒸⓅ

Autor: BAR

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »