| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Świadczenia opiekuńcze od 1 lipca 2013 r.

Świadczenia opiekuńcze od 1 lipca 2013 r.

Świadczenia opiekuńcze od 1 lipca 2013 r. będą przyznawane na nowych zasadach. Świadczenia pielęgnacyjne będą wyższe. Po 30 czerwca 2013 r. wszystkie decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa. Powstaje również nowy rodzaj świadczenia opiekuńczego - specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zadaj pytanie: Forum Kadry - ZUS i Płace

Warunki konieczne do uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego przedstawia tabela.

Wyszczególnienie

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne

1

2

3

Kwota

520 zł

520 zł (do 30 czerwca 2013 r.)*,

620 zł (od 1 lipca 2013 r.)

Prawo do zasiłku przysługuje

osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny

matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, innym osobom, na których, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

Prawo do zasiłku przysługuje na osobę

legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

niepełnosprawną wymagającą opieki, jeśli niepełnosprawność powstała:

● nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
● w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia (art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Świadczenie nie przysługuje, jeśli

(art. 16a ust. 8 oraz art. 17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych)

● osoba sprawująca opiekę:

– ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

– podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów (dotyczy specjalnego zasiłku opiekuńczego),

– ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

– legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy specjalnego zasiłku opiekuńczego);

● osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo – w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji – w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
● osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego);
● członek rodziny (opiekun) ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na osobę wymagającą opieki;
● członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
● członek rodziny (opiekun) ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na osobę wymagającą opieki;
● członek rodziny (opiekun) jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Warunki nabycia prawa

rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się odpowiednim orzeczeniem niepełnosprawności. Przysługuje, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 623 zł netto

niezależnie od dochodów rodziny z powodu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą niepełnosprawną

Wymagane dokumenty

● wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
● dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki
● orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
● zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których

● wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
● orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
● zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem

korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

● inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

● inne dokumenty, w tym oświadczenia uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

* Do świadczenia pielęgnacyjnego przysługują dodatki:

  • 100 zł za każdy miesiąc od stycznia do czerwca 2013 r.,
  • 200 zł za każdy miesiąc od kwietnia do grudnia 2013 r.

Podstawa prawna:

Więcej w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń - Zamów prenumeratę >>

Polecamy artykuły

Autor:

specjalista z zakresu świadczeń rodzinnych, praktyk z 8-letnim doświadczeniem, autorka artykułów i publikacji z zakresu świadczeń rodzinnych

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia

Świadczenia opiekuńcze - zmiany. /Fot. Fotolia
Świadczenia opiekuńcze - zmiany. /Fot. Fotolia

Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

Patron merytoryczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK