| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy

Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy

Pracownik, który stał się niezdolny do pracy w czasie zatrudnienia i niezdolność trwa nadal po rozwiązaniu stosunku pracy, ma prawo do zasiłku chorobowego. Pracodawca przesyła w tym celu do ZUS oryginał druku ZUS ZLA oraz zaświadczenie ZUS Z-3. W swojej dokumentacji zatrzymuje kopię zaświadczenia lekarskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Pracodawca podaje w nim okres zatrudnienia oraz okresy wypłacanych świadczeń z tytułu choroby (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy). Umieszcza zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu. Stanowią one podstawę wymiaru zasiłku. Okresy zawieranych z pracownikiem dodatkowych umów zlecenia czy o dzieło również należy wykazać. To samo dotyczy wynagrodzenia. Zaświadczenie ZUS Z-3 powinno zawierać także składniki wynagrodzenia, do których prawo pracownik zachował za okresy pobierania zasiłków.

Zobacz także serwis: Wynagrodzenia

Podsumowując, na pracodawcy ciąży obowiązek przekazania zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA oraz druku ZUS Z-3. Inne dokumenty mogą być żądane przez ZUS w razie wątpliwości co do danych naniesionych na druku ZUS Z-3. Wzór zaświadczenia w drodze rozporządzenia określa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Zobacz: Kiedy pracodawca jest płatnikiem świadczeń chorobowych

Dowód stanowiący podstawę przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia (ZUS Z-10)

Po otrzymaniu od pracodawcy zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA oraz druku ZUS Z-3 pracownik zostanie wezwany przez ZUS do złożenia pisemnego oświadczenia na druku ZUS Z-10. Stanowi on podstawę przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Oświadczenie zawiera informacje o:

  • zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;
  • nieustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
  • niepodleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zobacz: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń chorobowych

Jeżeli były pracownik podjął się czynności określonych w druku ZUS Z-10, prawo do zasiłku chorobowego za czas po ustaniu ubezpieczenia nie będzie mu przysługiwało. Dotyczy to sytuacji:

  • złożenia wniosku o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • ustalenia prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.
  • ustalenia prawa do zagranicznej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy
  • kontynuacji bądź podjęcia innej działalności zarobkowej.

Pracownik zatrzyma jednak prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia, jeśli był zatrudniony równocześnie na podstawie dwóch umów o pracę, a jedna z nich została rozwiązana. 

Zobacz także: Forum Kadry - ZUS i Płace

Oświadczenie składa się na druku ZUS Z-10, którego wzór został określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 Nr 77, poz. 512 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012, poz. 444)

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK