| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy

Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy

Pracownik, który stał się niezdolny do pracy w czasie zatrudnienia i niezdolność trwa nadal po rozwiązaniu stosunku pracy, ma prawo do zasiłku chorobowego. Pracodawca przesyła w tym celu do ZUS oryginał druku ZUS ZLA oraz zaświadczenie ZUS Z-3. W swojej dokumentacji zatrzymuje kopię zaświadczenia lekarskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Pracodawca podaje w nim okres zatrudnienia oraz okresy wypłacanych świadczeń z tytułu choroby (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy). Umieszcza zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu. Stanowią one podstawę wymiaru zasiłku. Okresy zawieranych z pracownikiem dodatkowych umów zlecenia czy o dzieło również należy wykazać. To samo dotyczy wynagrodzenia. Zaświadczenie ZUS Z-3 powinno zawierać także składniki wynagrodzenia, do których prawo pracownik zachował za okresy pobierania zasiłków.

Zobacz także serwis: Wynagrodzenia

Podsumowując, na pracodawcy ciąży obowiązek przekazania zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA oraz druku ZUS Z-3. Inne dokumenty mogą być żądane przez ZUS w razie wątpliwości co do danych naniesionych na druku ZUS Z-3. Wzór zaświadczenia w drodze rozporządzenia określa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Zobacz: Kiedy pracodawca jest płatnikiem świadczeń chorobowych

Dowód stanowiący podstawę przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia (ZUS Z-10)

Po otrzymaniu od pracodawcy zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA oraz druku ZUS Z-3 pracownik zostanie wezwany przez ZUS do złożenia pisemnego oświadczenia na druku ZUS Z-10. Stanowi on podstawę przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Oświadczenie zawiera informacje o:

  • zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;
  • nieustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
  • niepodleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zobacz: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń chorobowych

Jeżeli były pracownik podjął się czynności określonych w druku ZUS Z-10, prawo do zasiłku chorobowego za czas po ustaniu ubezpieczenia nie będzie mu przysługiwało. Dotyczy to sytuacji:

  • złożenia wniosku o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • ustalenia prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.
  • ustalenia prawa do zagranicznej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy
  • kontynuacji bądź podjęcia innej działalności zarobkowej.

Pracownik zatrzyma jednak prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia, jeśli był zatrudniony równocześnie na podstawie dwóch umów o pracę, a jedna z nich została rozwiązana. 

Zobacz także: Forum Kadry - ZUS i Płace

Oświadczenie składa się na druku ZUS Z-10, którego wzór został określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 Nr 77, poz. 512 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012, poz. 444)

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK