| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Jakie nowe dokumenty muszą składać ubiegający się o świadczenia rodzinne

Jakie nowe dokumenty muszą składać ubiegający się o świadczenia rodzinne

Od 4 stycznia 2013 r. wprowadzone zostały nowe dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń rodzinnych. Najważniejsze zmiany polegają na wprowadzeniu nowych wzorów wniosków niezbędnych do ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy oraz „becikowe”.

Na potwierdzenie nauki w szkole lub w szkole wyższej osoba składająca wniosek o świadczenie może dołączyć np.:

  • oświadczenie,
  • zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej,
  • dyplom ukończenia szkoły wyższej lub
  • świadectwo ukończenia szkoły.

Rozporządzenie nie wprowadza regulacji w tym zakresie, a zatem osoba będzie mogła przedstawić dowolny dokument, potwierdzający naukę w szkole lub w szkole wyższej.

WAŻNE!

Osoba ubiegająca się o świadczenie będzie mogła przedstawić dowolny dokument, potwierdzający fakt nauki w szkole lub w szkole wyższej.

Ponadto, jak dotychczas, do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne należy dołączyć:

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne będzie musiała wykazać fakt niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Na tę okoliczność strona może złożyć stosowne oświadczenie lub zaświadczenie. Jednocześnie o tym, jakie dokumenty strona jest zobowiązana dołączyć do wniosku, decyduje indywidualna sytuacja rodzinna wnioskodawcy.

PRZYKŁAD

O świadczenie pielęgnacyjne ubiega się babka z tytułu sprawowania opieki nad wnukiem. Do wniosku będzie zobowiązana dołączyć oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające, że:

  • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją (odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców), zostali pozbawieni praw rodzicielskich (odpis prawomocnego wyroku sądu o odebraniu władzy rodzicielskiej), są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności),
  • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz
  • nie ma opiekuna faktycznego dziecka wymagającego opieki ani osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną dla dziecka wymagającego opieki lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

W związku z wprowadzeniem do ustawy o świadczeniach rodzinnych nowego świadczenia – specjalnego zasiłku opiekuńczego, określony został wzór wniosku o uzyskanie specjalnego zasiłku opiekuńczego (załącznik nr 17 do rozporządzenia MPiPS z 3 stycznia 2013 r.). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł netto.

WAŻNE!

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł netto.

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Artowicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »