| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Do kiedy osoba ucząca się może pobierać rentę rodzinną

Do kiedy osoba ucząca się może pobierać rentę rodzinną

Renta rodzinna przysługuje na ogół nie tylko w czasie pobierania nauki, ale również w miesiącach wakacyjnych przypadających w danym roku szkolnym lub akademickim. Świadczenie to może być wypłacane za okres wakacji również wtedy, gdy przed ich rozpoczęciem uczeń lub student zakończył pobieranie nauki w szkole bądź na studiach wyższych.

Renta za wakacje w razie zakończenia nauki

Renta rodzinna może przysługiwać za miesiące wakacyjne również wtedy, gdy osoba uprawniona kończy naukę w szkole lub na uczelni, jeśli zakończenie nauki ma miejsce w maju bądź w czerwcu danego roku szkolnego lub akademickiego. Zakończenie nauki we wcześniejszych miesiącach nie uprawnia do renty rodzinnej za okres ferii letnich.

Inne zasady ZUS stosuje w przypadku absolwentów szkoły ponadgimazjalnej uprawnionych do renty rodzinnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku z możliwością przystąpienia do egzaminu dojrzałości kończą oni naukę już w kwietniu. Mimo to mają prawo do renty rodzinnej za kolejne miesiące, tj. za maj, czerwiec, lipiec i sierpień. W ich przypadku wszystkie te miesiące ZUS traktuje jako okres wakacji i kontynuuje im wypłatę renty rodzinnej. Nie ma przy tym znaczenia, czy po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej przystąpili oni następnie do egzaminu maturalnego.

WAŻNE!

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mają prawo do renty rodzinnej również za maj, czerwiec, lipiec i sierpień niezależnie od tego, czy przystąpią do egzaminu maturalnego.

Osobom kończącym szkołę ponadgimnazjalną i podejmującym naukę w szkole wyższej również wrzesień może zostać zaliczony przez ZUS do okresu wakacji, za który przysługuje wypłata renty rodzinnej. Stanie się tak wtedy, gdy rok akademicki na uczelni rozpocznie się od października. W przypadku rozpoczęcia roku akademickiego w innym miesiącu niż październik (co ma miejsce w niektórych prywatnych uczelniach), ZUS uznaje, że okres wakacji kończy się w sierpniu i nie wypłaca renty za wrzesień. Wypłatę świadczenia podejmuje wraz z rozpoczęciem roku akademickiego.

Osobie, która ukończyła szkołę ponadgimnazjalną i od października kontynuuje naukę w szkole wyższej, ZUS może wypłacić rentę rodzinną za wrzesień, pod warunkiem przedłożenia oświadczenia o przyjęciu na studia wyższe. W razie dostarczenia tego dokumentu przez osobę uprawnioną, ZUS nie wstrzymuje wypłaty renty rodzinnej od września, a jedynie zobowiązuje świadczeniobiorcę do nadesłania zaświadczenia z uczelni o podjęciu nauki w szkole wyższej. W przypadku nienadesłania takiego zaświadczenia do końca października ZUS wydaje decyzję o wstrzymaniu wypłaty renty rodzinnej oraz zobowiązuje zainteresowanego do zwrotu nienależnie pobranej renty. Jeśli ZUS wstrzyma od 1 września wypłatę świadczenia ze względu na brak oświadczenia o przyjęciu na studia, a zainteresowana osoba do końca października nadeśle jednak do ZUS zaświadczenie o podjęciu nauki w szkole wyższej, otrzyma rentę rodzinną z wyrównaniem od 1 września.

PRZYKŁAD

Anna J. ma 20 lat i od marca 2009 r. pobiera rentę rodzinną po zmarłym ojcu. W bieżącym roku szkolnym uczęszczała do klasy maturalnej w liceum. Naukę zakończyła w kwietniu 2012 r. w związku z przygotowaniem do egzaminu maturalnego. Po zdaniu matury dostała się na studia wyższe na państwowej uczelni, w której naukę rozpocznie 1 października 2012 r. Mimo zakończenia nauki w liceum w kwietniu, renta rodzinna przysługuje jej również za maj, czerwiec, lipiec i sierpień br. W związku z rozpoczęciem nauki na studiach wyższych może otrzymać rentę również za wrzesień br., jeśli dostarczy do ZUS własne oświadczenie o podjęciu nauki na studiach od października 2012 r. Nie będzie musiała zwracać tego świadczenia, gdy do końca tego miesiąca dostarczy zaświadczenie z uczelni potwierdzające ten fakt. W razie przedłożenia tego zaświadczenia ZUS będzie wypłacał rentę w roku akademickim 2012/2013.

Podstawa prawna:

● art. 65–69 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK