| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Jakie świadczenie chorobowe przysługuje osobie współpracującej, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

Jakie świadczenie chorobowe przysługuje osobie współpracującej, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam na umowę o pracę żonę. ZUS uznał, że nie jest ona pracownikiem, lecz osobą współpracującą oraz nakazał mi zgłosić ją do ubezpieczeń społecznych z tytułu współpracy. Jednak w dalszym ciągu mamy podpisaną umowę o pracę i wypłacając żonie wynagrodzenie dokonuję rozliczeń podatkowych jak za pracownika. Nie posiada ona innych tytułów do ubezpieczeń społecznych. W maju br. żona rozchorowała się i przedstawiła zwolnienie lekarskie na 2 tygodnie. Czy mam jej wypłacić wynagrodzenie chorobowe za ten okres, czy od razu przekazać zwolnienie lekarskie z dodatkową dokumentacją do ZUS?

Za osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej, która jest niezdolna do pracy z powodu choroby (także opieki lub macierzyństwa), należy proporcjonalnie zmniejszyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za ten miesiąc, jeśli osoba ta spełnia warunki do przyznania zasiłku. Zmniejszenia tego dokonuje się dzieląc kwotę najniższej podstawy wymiaru składek przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu (art. 18 ust. 9–10 ustawy systemowej). Nie należy natomiast dokonywać zmniejszenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej, gdyż jest ona miesięczna i niepodzielna.

Rozliczenie podatkowe przychodów osoby współpracującej uzyskanych z umowy o pracę

Mimo że do celów ubezpieczeniowych Pana żona jest traktowana jak osoba współpracująca, to do celów obliczania zaliczki na podatek dochodowy traktowana jest jak pracownik. W efekcie przychody z tytułu umowy o pracę, jakie uzyskuje, zaliczane są do przychodów z wykonywanej pracy (art. 12 ust. 1 updof). Zatem wynagrodzenie uzyskiwane z umowy o pracę należy opodatkować modyfikując sposób obliczania zaliczki na podatek określony w wyżej wymienionym przepisie. Osoba współpracująca nie finansuje bowiem składek ubezpieczeniowych z własnych środków, a w konsekwencji od jej przychodów nie można odliczyć składek na ubezpieczenia społeczne, a od podatku nie można odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie zmienia to jednak faktu, że u osoby współpracującej zatrudnionej na umowę o pracę zaliczka na podatek wynosi 18% (lub 32% po przekroczeniu górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej). Ponadto takiej osobie przysługują pracownicze koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł (lub odpowiednio 139,06 zł). Jeżeli pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2, to pracodawca jest również zobowiązany pomniejszyć obliczoną zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. o kwotę 46,33 zł.

Co zrobić, gdy składki były opłacane z pracowniczego tytułu ubezpieczenia

Jeżeli Pana żona, spełniająca kryteria dla osoby współpracującej, została zatrudniona na umowę o pracę i została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego z pracowniczym kodem tytułu ubezpieczenia (składki były za nią opłacane według zasad obowiązujących pracownika), należy:

  • wyrejestrować ją z pracowniczych ubezpieczeń społecznych na formularzu ZUS ZWUA z datą, z jaką została zgłoszona do pracowniczych ubezpieczeń społecznych,
  • złożyć korektę raportów na ZUS RCA z kodem 01 10 xx, a także wykazać w tych raportach zerową podstawę wymiaru składek oraz zerowe kwoty składek na ubezpieczenia,
  • zgłosić do ubezpieczeń społecznych osobę współpracującą na formularzu ZUS ZUA z kodem ubezpieczenia 05 11 xx z datą, z jaką była zgłoszona do pracowniczych ubezpieczeń społecznych,
  • złożyć raport ZUS RCA za wszystkie miesiące, za jakie osoba współpracująca została zgłoszona do ZUS z kodem pracowniczym oraz wykazać składki z tytułu współpracy,
  • złożyć korektę deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za wszystkie miesiące, za jakie osoba współpracująca podlegała tym ubezpieczeniom jako pracownik oraz wystąpić do ZUS o rozliczenie konta,
  • jeżeli po rozliczeniu konta okaże się, że na koncie ubezpieczonego jest niedopłata, to należy opłacić składki wraz z odsetkami za zwłokę. Jeśli natomiast okaże się, że jest nadpłata, ZUS z urzędu zaliczy kwotę nadpłaty na poczet bieżących lub zaległych składek albo na wniosek ubezpieczonego zwróci tę nadpłatę.

W przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą i osób z nimi współpracujących objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym w tej sprawie został zgłoszony wniosek. Oznacza to, że w takiej sytuacji, tj. przy „skorygowaniu” tytułu ubezpieczeń, zgłoszenie Pana żony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego będzie możliwe najwcześniej od dnia zgłoszenia jej do ubezpieczeń z tytułu współpracy.

Osoba ubezpieczona albo płatnik składek mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o zaliczenie do okresu wyczekiwania (do 90 dni) okresu, za który były opłacane składki z pracowniczego tytułu ubezpieczenia (mimo że osoba ubezpieczona nie miała statusu pracownika). Istnieje możliwość, że ZUS wyda pozytywną dla zainteresowanej strony decyzję, mimo że składki były opłacone od innej niż wymagana podstawy wymiaru.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK