| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe dla nakładcy

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe dla nakładcy

Od 1 sierpnia 2011 r. zatrudniamy 5 osób, które wykonują pracę nakładczą. Jeden z tych pracowników rozchorował się i przedłożył nam zwolnienie lekarskie na okres od 1 do 10 lutego br. Jest on wynagradzany stawką jednostkową, która wynosi 0,25 gr. Miesięcznie dopłacamy pracownikom 150 zł z tytułu korzystania przez nich w pracy z własnych urządzeń. Jakie świadczenie wypłacić chałupnikowi? W jaki sposób je obliczyć?

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia – za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Przychodem jest kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonego, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tej podstawy wymiaru.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek. Do podstawy zasiłku chorobowego chałupnika przyjmuje się przychód w faktycznej wysokości, bez uzupełniania. Nie ma tu także zastosowania wyłączenie z podstawy wymiaru świadczenia składników wynagrodzenia niepomniejszanych za okresy pobierania zasiłków (art. 41 ustawy zasiłkowej). Oznacza to, że podstawę zasiłku zwiększają również te przychody, do których wykonawca zachowuje prawo w okresach otrzymywania zasiłków.

WAŻNE!

Do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego osoby wykonującej pracę nakładczą wlicza się wszystkie przychody, nawet te, do których wykonawca zachowuje prawo w okresie niezdolności do pracy.

Chałupnik, o którym mowa w pytaniu, pracuje od 1 sierpnia 2011 r., a zachorował w lutym br. Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego dla chałupnika stanowi średni przychód podlegający oskładkowaniu, osiągnięty za okres od sierpnia 2011 r. do stycznia 2012 r. Będzie nim wynagrodzenie określone w stawce jednostkowej za wykonaną pracę. Natomiast konieczne jest rozstrzygnięcie, czy do podstawy wynagrodzenia chorobowego należy również zaliczyć kwotę w wysokości 150 zł z tytułu używania przez chałupnika jego własnego urządzenia. Jeśli nakładca nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne od tej wypłaty, to nie wejdzie ona do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego. Ponadto, zgodnie z przepisami podatkowymi, przychodem nie jest m.in. zwrot kosztów za konserwację urządzeń (art. 12 ust. 5 updof). Kwota 150 zł nie jest zwrotem z tytułu poniesionych kosztów konserwacji, zatem stanowi przychód do celów podatkowych i składkowych. Może być jednak zwolniona ze składek.

Z podstawy wymiaru składek wyłączone są ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika (§ 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Rozporządzenie to ma zastosowanie również do osób wykonujących pracę nakładczą. Ponadto ekwiwalenty te są również zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kolei według rozporządzenia w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą wykonawcy przysługuje odpłatność z tytułu użytkowania w pracy nakładczej maszyn, urządzeń i narzędzi stanowiących własność wykonawcy – w wysokości odpowiadającej wartości ich odtworzenia. Zasady stosowania tej odpłatności określają zakładowe regulaminy pracy nakładczej lub umowa o pracę nakładczą (art. 21 ust. 1 pkt 13 updof). Jeżeli zatem nakładca określił w umowie lub regulaminie, że odpłatność jest ekwiwalentem za używanie w procesie pracy urządzenia będącego własnością chałupnika i została ona skalkulowana na podstawie realnego zużycia tego urządzenia przy wykonywaniu pracy, to można uznać, że świadczenie to może być zwolnione ze składek i nie stanowi wówczas podstawy wymiaru świadczenia chorobowego.

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »