| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Renta rodzinna (cz. 3)

Renta rodzinna (cz. 3)

Postępowanie o przyznanie renty rodzinnej wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego. Wniosek taki składa osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik.

Wniosek o rentę rodzinną należy zgłosić w organie rentowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek. Za miejsce zamieszkania uważa się miejsce stałego zameldowania. Organy rentowe mają obowiązek informowania o warunkach i dowodach wymaganych do uzyskania renty rodzinnej oraz do udzielania pomocy przy ubieganiu o to świadczenie.

Pośrednikiem między osobą składającą wniosek o rentę rodzinną, czyli członkiem rodziny zmarłego, a organem rentowym najczęściej jest pracodawca. Chodzi tu oczywiście o sytuację, gdy umiera osoba pozostająca w stosunku pracy.

Do obowiązków pracodawcy należy wówczas:

  • współdziałanie z osobą składającą wniosek w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania renty,
  • wydawanie zainteresowanemu lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości,
  • poinformowanie, bezzwłocznie po śmierci pracownika, pozostałej po nim rodziny o warunkach uzyskania renty rodzinnej, przygotowania wniosku o rentę i przedłożenia go organowi rentowemu.

Wypełnienie formularza

Osoba ubiegająca się o rentę rodzinną wypełnia formularz ZUS Rp-2. Składa się on z kilku części. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem płatnika składek, w pierwszej części powinien on podać swoje dane (NIP, REGON lub PESEL, numer PKD), umieścić pieczątkę i podać datę sporządzenia wniosku. W kolejnej części wniosku wpisuje się dane personalne osoby zmarłej oraz stwierdza się, czy miała ona ustalone prawo do emerytury, renty, uposażenia oraz czy miała ustalony kapitał początkowy, a także czy śmierć była następstwem wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy bądź też choroby zawodowej. W dalszej kolejności podaje się dane personalne oraz adresowe osoby pełnoletniej ubiegającej się o rentę, dane personalne i adresowe małoletniego dziecka (małoletnich dzieci). W kolejnej części wniosku osoba ubiegająca się o rentę wskazuje sposób ustalenia podstawy wymiaru świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, oraz sposób wypłaty renty rodzinnej. Ostatnia część wniosku to oświadczenie osoby ubiegającej się o rentę znajdującej się w okolicznościach będących przyczyną złożenia wniosku. Okoliczności wymagające stwierdzenia różnią się w zależności od tego, kto ubiega się o rentę rodzinną (np. wdowa czy wdowiec muszą złożyć oświadczenie, czy do dnia śmierci współmałżonka istniała wspólność małżeńska; rodzic – czy zmarły przyczyniał się do jego utrzymania). Na końcu należy wpisać liczbę dowodów dołączonych do wniosku oraz osoba wnioskująca musi go podpisać w sposób czytelny, oświadczając jednocześnie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe (pod rygorem odpowiedzialności karnej).

Jeśli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie lub więcej osób pełnoletnich, każda z tych osób wypełnia druk ZUS Rp-2a.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK