| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Renta rodzinna (cz. 2)

Renta rodzinna (cz. 2)

Uprawnienia do renty rodzinnej przysługują dzieciom uczącym się nie tylko w kraju, ale również za granicą w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz kształcącym się w szkołach wyższych.

Za szkoły, w których nauka uprawnia do pobierania renty rodzinnej po przekroczeniu przez dziecko 16 lat, uważa się szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe, publiczne lub niepubliczne, szkoły wyższe państwowe lub niepaństwowe, szkoły prowadzone przez Kościół katolicki, a ponadto pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania bądź doskonalenia zawodowego, w tym kursy języków obcych prowadzone pod nazwą szkół lub ośrodków, trwające co najmniej 3 miesiące.

Do renty rodzinnej uprawnia kształcenie się w formach szkolnych i pozaszkolnych, w szkołach lub placówkach zarejestrowanych w ewidencji kuratora oświaty, w systemie stacjonarnym, zaocznym, wieczorowym lub korespondencyjnym. Świadczenie to przysługuje również młodocianym, zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu nauki zawodu, realizującym obowiązek dokształcania w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Zgodnie ze stanowiskiem Centrali ZUS, uzgodnionym z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w formach szkolnych i pozaszkolnych może odbywać się w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, kształcenia na odległość, eksternistycznym lub w systemie łączącym te formy. Natomiast stosownie do regulacji art. 4 ust. 3 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym studia mogą być prowadzone jako dzienne, wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne. Tak więc prawo do renty rodzinnej przysługuje również w przypadku nauki pobieranej w szkole w systemie eksternistycznym.

Uprawnienia do renty rodzinnej przysługują również dzieciom uczącym się za granicą w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz kształcącym się w szkołach wyższych, a także na kursach języków obcych. Dokumentem potwierdzającym fakt uczęszczania do szkoły jest zaświadczenie wydane przez szkołę, uczelnię lub inną placówkę prowadzącą kształcenie lub doskonalenie zawodowe. W przypadku pracowników młodocianych dokumentem takim jest umowa o naukę zawodu określająca czas trwania nauki i obowiązek dokształcania w formach szkolnych lub pozaszkolnych.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 6 września 2000 r. „studia doktoranckie prowadzone przez szkołę wyższą są nauką w rozumieniu ustawy emerytalnej, a więc w przypadku ich podjęcia absolwent szkoły wyższej zachowuje prawo do renty rodzinnej, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia” (II UKN 699/99, OSNP 2002/5/127).

Członkowie rodziny pozostali po osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, której śmierć nastąpiła z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, nabywają prawo do renty rodzinnej również wtedy, gdy zmarły w dniu zgonu nie legitymował się okresem składkowym i nieskładkowym uprawniającym do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK