| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Uchwała SN z dnia 12 lipca 2005 r. sygn. II UZP 6/05

Uchwała SN z dnia 12 lipca 2005 r. sygn. II UZP 6/05

Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Andrzej Kijowski SSN Barbara Wagner (sprawozdawca) Protokolant Dorota Białek Przy udziale Prokuratora Prokuratury Krajowej Piotra Wiśniewskiego w sprawie z wniosku Stanisława S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący)

SSN Andrzej Kijowski

SSN Barbara Wagner (sprawozdawca)

Protokolant Dorota Białek

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Krajowej Piotra Wiśniewskiego

w sprawie z wniosku Stanisława S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 12 lipca 2005 r., zagadnienia prawnego przedstawionego postanowieniem Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w G. z dnia 4 maja 2005 r.,

1) czy sprawy dotyczące umorzenia należności likwidowanego Funduszu alimentacyjnego od osób zobowiązanych do alimentów oraz od osób które bezpodstawnie pobrały świadczenia z funduszu, a wynikające ze stosowania art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255) należą do kategorii spraw o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego, dla rozpoznania których właściwy jest sąd rejonowy zgodnie z dyspozycją art. 477"8" § 2 pkt 6 kpc, czy też do kategorii spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, dla których właściwy jest sąd okręgowy,

2) czy z uwagi na fakt, że o umorzeniu należności z likwidowanego funduszu decyduje, zgodnie z art. 68 ust. 3 cyt. ustawy z dnia 28.11.2003 roku, likwidator - Prezes ZUS w drodze decyzji o charakterze uznaniowym, strona niezadowolona z tej decyzji może wnieść odwołanie wyłącznie w trybie przewidzianym przepisami kpa(do sądu administracyjnego), czy też podlega ona kontroli sądu pracy i ubezpieczeń społecznych ?

podjął uchwałę:

Sprawy dotyczące umorzenia należności likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego od osób zobowiązanych do alimentów oraz od osób, które bezpodstawnie pobrały świadczenia z Funduszu (art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) są sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych w rozumieniu art. 476 § 2 k.p.c., do rozpoznania których właściwy jest sąd okręgowy (art. 4778 § 1 k.p.c.).

UZASADNIENIE

Przedstawione Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne powstało w następującym stanie sprawy: Stanisław S. wystąpił do organu rentowego o umorzenie należności wobec funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.065,50 zł za okres od września 1998 r. do kwietnia 2004 r., powołując się na zły stan zdrowia i brak możliwości finansowych spłaty zadłużenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. decyzją z dnia 24 czerwca 2004 r. odmówił umorzenia należności. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.), powoływanej dalej jako „ustawa systemowa”, organ rentowy pouczył powoda o prawie odwołania się do sądu pracy. Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2004 r. Sąd Rejonowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w G. oddalił odwołanie Stanisława S.

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Monitor prawa pracy i ubezpieczeń518.40 zł

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »