| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Kiedy ojciec zatrudniający syna w swojej firmie nie musi zgłaszać go do ZUS jako osobę współpracującą

Kiedy ojciec zatrudniający syna w swojej firmie nie musi zgłaszać go do ZUS jako osobę współpracującą

Jestem rzemieślnikiem, mistrzem cukiernictwa. Prowadzę średniej wielkości rodzinną firmę (piekarnię-cukiernię), w której zatrudniam młodocianych pracowników w celu praktycznej nauki zawodu. Od 1 września br. w mojej firmie do wykonywania zawodu cukiernika przyucza się również mój 16-letni syn. Księgowa powiedziała mi, że członek rodziny zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi zostać zgłoszony do ZUS jako osoba współpracująca. Oznacza to bardzo wysokie składki, które musiałbym opłacać za syna. Czy to prawda?

PRZYKŁAD

Andrzej P., właściciel biura rachunkowego „TAX-LEX”, zatrudnia swoją żonę Alicję P. na stanowisku młodszej księgowej w wymiarze 3/4 etatu. Małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Jednym z powodów zatrudnienia Alicji P. w firmie prowadzonej przez jej męża była potrzeba zdobycia przez nią 3-letniego okresu doświadczenia na stanowisku księgowej w celu uzyskania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Aby wymagany okres zatrudnienia przy wykonywaniu prac związanych z księgowością został zaliczony do tego okresu, Alicja P. musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (pełnienie funkcji księgowej w charakterze osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności nie jest wystarczające do uzyskania tych uprawnień). Andrzej P. zgłosił więc żonę do ubezpieczeń jako pracownika, uznając, że zawarł z nią umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych). ZUS zakwestionował to zgłoszenie i nakazał przedsiębiorcy zgłosić małżonkę do ubezpieczeń jako osobę współpracującą. Zdaniem ZUS, zawarta z Alicją P. umowa o pracę nie spełniała kryteriów do uznania jej za „umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Takie kryteria spełniają tylko umowy zawarte w celu przygotowania zawodowego w rozumieniu art. 194–196 Kodeksu pracy.

Korzyści (+)

Członek rodziny płatnika zatrudniony w celu przygotowania zawodowego powinien zostać zgłoszony do ubezpieczeń jako pracownik, a nie jako osoba współpracująca.

Pana syn podlega zatem ubezpieczeniom społecznym na zasadach obowiązujących pracowników, tak jak pozostali młodociani uczący się zawodu w Pana firmie. Podlega on więc obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, chorobowemu oraz zdrowotnemu. Jeżeli miesięczny przychód uzyskiwany przez niego ze stosunku pracy (oraz ewentualnie z innych obowiązkowych tytułów do ubezpieczeń) nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie należy za niego opłacać składki na Fundusz Pracy (art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Za syna nie należy również opłacać składki na FGŚP, inaczej niż to ma miejsce w przypadku pozostałych zatrudnionych (art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy).

Ma Pan obowiązek zgłosić swojego syna do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 01 20 xx (pracownik młodociany), w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Taki sam 7-dniowy termin obowiązuje również w przypadku konieczności wyrejestrowania. Jeżeli Pana syn został już nieprawidłowo zgłoszony do ubezpieczeń jako osoba współpracująca, należy:

  • wyrejestrować go na formularzu ZUS ZWUA z datą, z którą został nieprawidłowo zarejestrowany,
  • zarejestrować go ponownie z tą samą datą, z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia,
  • ustalić prawidłową podstawę wymiaru składek z tytułu zatrudnienia w ramach umowy o pracę i złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych (jeżeli dokumenty te zostały już za niego złożone).

Podstawy prawne:

● art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 5, art. 8, ust. 2 i ust. 11, art. 13 pkt 1 i pkt 5, art. 11, art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),

  • art. 194–196 Kodeksu pracy,
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i lit. c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
  • art. 10 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.),
  • załączniki nr 1, 5 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK