| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Kiedy ojciec zatrudniający syna w swojej firmie nie musi zgłaszać go do ZUS jako osobę współpracującą

Kiedy ojciec zatrudniający syna w swojej firmie nie musi zgłaszać go do ZUS jako osobę współpracującą

Jestem rzemieślnikiem, mistrzem cukiernictwa. Prowadzę średniej wielkości rodzinną firmę (piekarnię-cukiernię), w której zatrudniam młodocianych pracowników w celu praktycznej nauki zawodu. Od 1 września br. w mojej firmie do wykonywania zawodu cukiernika przyucza się również mój 16-letni syn. Księgowa powiedziała mi, że członek rodziny zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi zostać zgłoszony do ZUS jako osoba współpracująca. Oznacza to bardzo wysokie składki, które musiałbym opłacać za syna. Czy to prawda?

PRZYKŁAD

Andrzej P., właściciel biura rachunkowego „TAX-LEX”, zatrudnia swoją żonę Alicję P. na stanowisku młodszej księgowej w wymiarze 3/4 etatu. Małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Jednym z powodów zatrudnienia Alicji P. w firmie prowadzonej przez jej męża była potrzeba zdobycia przez nią 3-letniego okresu doświadczenia na stanowisku księgowej w celu uzyskania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Aby wymagany okres zatrudnienia przy wykonywaniu prac związanych z księgowością został zaliczony do tego okresu, Alicja P. musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (pełnienie funkcji księgowej w charakterze osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności nie jest wystarczające do uzyskania tych uprawnień). Andrzej P. zgłosił więc żonę do ubezpieczeń jako pracownika, uznając, że zawarł z nią umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych). ZUS zakwestionował to zgłoszenie i nakazał przedsiębiorcy zgłosić małżonkę do ubezpieczeń jako osobę współpracującą. Zdaniem ZUS, zawarta z Alicją P. umowa o pracę nie spełniała kryteriów do uznania jej za „umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Takie kryteria spełniają tylko umowy zawarte w celu przygotowania zawodowego w rozumieniu art. 194–196 Kodeksu pracy.

Korzyści (+)

Członek rodziny płatnika zatrudniony w celu przygotowania zawodowego powinien zostać zgłoszony do ubezpieczeń jako pracownik, a nie jako osoba współpracująca.

Pana syn podlega zatem ubezpieczeniom społecznym na zasadach obowiązujących pracowników, tak jak pozostali młodociani uczący się zawodu w Pana firmie. Podlega on więc obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, chorobowemu oraz zdrowotnemu. Jeżeli miesięczny przychód uzyskiwany przez niego ze stosunku pracy (oraz ewentualnie z innych obowiązkowych tytułów do ubezpieczeń) nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie należy za niego opłacać składki na Fundusz Pracy (art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Za syna nie należy również opłacać składki na FGŚP, inaczej niż to ma miejsce w przypadku pozostałych zatrudnionych (art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy).

Ma Pan obowiązek zgłosić swojego syna do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 01 20 xx (pracownik młodociany), w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Taki sam 7-dniowy termin obowiązuje również w przypadku konieczności wyrejestrowania. Jeżeli Pana syn został już nieprawidłowo zgłoszony do ubezpieczeń jako osoba współpracująca, należy:

  • wyrejestrować go na formularzu ZUS ZWUA z datą, z którą został nieprawidłowo zarejestrowany,
  • zarejestrować go ponownie z tą samą datą, z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia,
  • ustalić prawidłową podstawę wymiaru składek z tytułu zatrudnienia w ramach umowy o pracę i złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych (jeżeli dokumenty te zostały już za niego złożone).

Podstawy prawne:

● art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 5, art. 8, ust. 2 i ust. 11, art. 13 pkt 1 i pkt 5, art. 11, art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),

  • art. 194–196 Kodeksu pracy,
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i lit. c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
  • art. 10 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.),
  • załączniki nr 1, 5 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK