| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Jakim ubezpieczeniom podlega osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło przez własnego pracodawcę

Jakim ubezpieczeniom podlega osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło przez własnego pracodawcę

Umowa o dzieło nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Jeżeli jednak została zawarta z aktualnym pracodawcą wykonawcy dzieła lub gdy jest wykonywana na rzecz pracodawcy, wówczas wykonawca dzieła do celów ubezpieczeniowych jest traktowany jak pracownik. Przychód uzyskany z tytułu umowy o dzieło podlega oskładkowaniu na takich samych zasadach, jak przychody pracownicze.

Zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z 20 lipca 2012 r., aby pracodawca mógł wywiązywać się z obowiązków wynikających z ww. przepisów, może pozyskiwać informacje o wynagrodzeniu, które uzyskał jego pracownik z tytułu wykonywanej umowy o dzieło (umowy zlecenia). Takie działanie pracodawcy należy uznać za legalne, gdyż przetwarzanie danych pracownika (pozyskanie informacji o jego wynagrodzeniu od podmiotu, który zawarł umowę cywilnoprawną) jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, czyli pracodawcę (art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych).

WAŻNE!

Pracodawca, na którego rzecz pracownik wykonuje umowę o dzieło zawartą z osobą trzecią, nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych domagając się informacji o wysokości uzyskanego wynagrodzenia z tytułu tej umowy.

Umowa o przeniesienie praw autorskich

Umowa o dzieło może mieć charakter autorski, co wiąże się z koniecznością uregulowania kwestii praw autorskich. Jednak do prawidłowego ustalania obowiązku ubezpieczeń fakt ten nie ma znaczenia.

Zawarcie samoistnej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowy o korzystanie z utworu nie skutkuje obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, jeżeli umowom tym nie towarzyszy umowa o pracę, umowa zlecenia lub umowa o dzieło. Jeżeli wykonawca dzieła jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale dzieło nie zostało wykonane w ramach obowiązków pracowniczych i nie było przedmiotem odrębnej umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem, to wynagrodzenie za wykonanie takiego dzieła nie będzie podlegało oskładkowaniu.

PRZYKŁAD

Dariusz S., zatrudniony w firmie farmaceutycznej jako przedstawiciel handlowy, amatorsko zajmuje się fotografią. Pracodawca Dariusza S., przygotowując materiały promocyjne do konkursu na Pracodawcę Roku, zwrócił się do Dariusza S., aby przedstawił mu wykonane przez siebie zdjęcia. Jedno z nich spodobało się pracodawcy i chciał je zamieścić w folderze promocyjnym. Zaproponował Dariuszowi S., aby podpisał umowę przeniesienia praw autorskich do tej fotografii. Od kwoty wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich pracodawca nie powinien naliczać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Gdyby natomiast pracodawca zawarł z Dariuszem S. umowę o dzieło na wykonanie dzieła (określonej fotografii) i w ramach przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie zdjęcia pracownik otrzymałby wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, wówczas od tego wynagrodzenia byłyby należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Składki byłyby również należne, gdyby umowa o dzieło nie została podpisana, ale tworzenie fotografii należałoby do obowiązków pracowniczych Dariusza S. W takiej sytuacji od wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do dzieła pracodawca powinien opłacić składki ZUS.

Wykładnię przepisów, której zastosowanie przedstawia powyższy przykład, potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 14 lutego 2012 r. (III UZP 4/11), w której stwierdził, że „gdy wykonanie utworu (podlegającego prawu autorskiemu) następuje w ramach umowy o pracę, to w stosunku pracy, a nie w umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych, zasadza się źródłowa podstawa wynagrodzenia za korzystanie przez pracodawcę z utworu (...). W konsekwencji wynagrodzenie za pracę z tytułu nabycia przez pracodawcę z mocy prawa – art. 12 ust. 1 lub art. 14 ust. 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne”.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 627 Kodeksu cywilnego,
  • art. 41–68 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.),
  • art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK