| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Jakim ubezpieczeniom społecznym podlega pracownik zawierający dodatkowo umowę zlecenia

Jakim ubezpieczeniom społecznym podlega pracownik zawierający dodatkowo umowę zlecenia

Podmiot zawierający umowę zlecenia z osobą jednocześnie zatrudnioną w ramach stosunku pracy musi ustalić, czy zleceniobiorca podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. W tym celu zleceniodawca musi uzyskać od ubezpieczonego niezbędne informacje, a potem na bieżąco sprawdzać ich aktualność. Płatnik odpowiada bowiem za prawidłowe rozliczenie składek niezależnie od tego, czy zleceniobiorca przekaże prawidłowe dane oraz czy będą one aktualne.

Podstawa wymiaru składek zleceniobiorcy

● Na ubezpieczenia społeczne

Przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie (art. 18 ust. 3 ustawy systemowej), z wyłączeniem:

● zasiłków z ubezpieczenia społecznego (o ile zleceniobiorca nabył do nich prawo z tytułu przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) – art. 18 ust. 2 ustawy systemowej,

● niektórych przychodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek – od 1 sierpnia 2010 r.

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Do tej podstawy (i do podstawy składki na ubezpieczenie wypadkowe) nie stosuje się ograniczenia do kwoty 30-krotności prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej.

● Na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, pomniejszona o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez zleceniobiorcę i potrącone przez płatnika ze środków ubezpieczonego (art. 81 ust. 1 i 6 ustawy zdrowotnej). Do tej podstawy również nie stosuje się ograniczenia do kwoty 30-krotności prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Urząd miejski zawarł od 23 lipca br. dodatkowo z własnym pracownikiem Ireneuszem D. umowę o świadczenie usług. W lipcu nie uzyskał on przychodu z tej umowy. W raporcie ZUS RCA składanym za lipiec br. z tytułu umowy o pracę płatnik wykazał zatem za Ireneusza D. tylko przychód ze stosunku pracy. Pierwsza wypłata z umowy cywilnoprawnej została dokonana 2 sierpnia. W raporcie składanym za ten miesiąc składki na ubezpieczenia powinny być rozliczone łącznie z przychodem ze stosunku pracy stanowiącym podstawę wymiaru składek w raporcie ZUS RCA (po zsumowaniu obu przychodów).

(?) Zawarliśmy kontrakt z inną spółką na podwykonanie robót budowlanych. Kontrahent zatrudni na podstawie umów o dzieło naszych pracowników. Czy to prawda, że to nasza spółka powinna za te osoby opłacać składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne?

Tak, powinni Państwo opłacać za swoich pracowników składki w sytuacji, gdy umowy cywilnoprawne zostały zawarte z innym podmiotem, ale w ramach tych umów pracownicy będą wykonywać pracę na Państwa rzecz.

Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu tej umowy – takie stanowisko przyjął Sąd Najwyższy w uchwale z 2 września 2009 r. (sygn. II UZP 6/09). Analogiczne stanowisko potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2010 r., w którym SN orzekł, że również pracodawca osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia przez osobę trzecią, lecz świadczącej pracę na jego rzecz, jest w stosunku do niej płatnikiem składek. Uzasadnienia do orzeczeń nie pozostawiają wątpliwości, że ta sama zasada dotyczy nie tylko umów o dzieło i umów zleceń, ale również umów o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK