| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Zwrot kosztów przejazdu do ZUS

Zwrot kosztów przejazdu do ZUS

ZUS zwraca koszty przejazdu do tej instytucji nie tylko osobie wezwanej, ale też osobie jej towarzyszącej. Zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie przedstawionych biletów lub rachunków.

Przejazd uzgodnionym środkiem transportu

Wzywająca jednostka organizacyjna ZUS może w wyjątkowych okolicznościach, na wniosek osoby wezwanej, wyrazić zgodę na zwrot kosztów za przejazd uzgodnionym środkiem transportu (np. samochodem osobowym). Wówczas zwracane koszty nie mogą przekraczać kwot określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zgoda powinna być uzyskana przed wyjazdem osoby wezwanej.

Koszty są ustalane w tym przypadku jako iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego (ustalonej w zależności od pojemności skokowej silnika pojazdu).

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu nie może być wyższa niż:

  • dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
  • dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.

Warunki zwrotu kosztów osoby towarzyszącej

Jeżeli stan zdrowia osoby wezwanej wymaga opieki innej osoby, wzywająca jednostka organizacyjna ZUS, na wniosek osoby wezwanej, może wyrazić zgodę na zwrot osobie wezwanej kosztów przejazdu osoby towarzyszącej. Ważne jest, aby zgoda była uzyskana przed wyjazdem osoby wezwanej do miejsca wskazanego w wezwaniu.

Warunkiem zwrotu kosztów przejazdu osobie towarzyszącej, po jej przybyciu do ZUS, jest złożenie przez nią pisemnego wniosku, zawierającego oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym. Zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie przedstawionych biletów lub rachunków. W sytuacji nieprzedstawienia biletów lub rachunków zwrot kosztów przejazdu osoby towarzyszącej w obie strony następuje według taryf przewozowych dla najtańszego środka transportu na danej trasie.

ZUS zwraca osobie towarzyszącej koszty przejazdu do kwot równych cenie biletu za przejazd tak samo jak osobie wezwanej. Jeśli między miejscem zamieszkania osoby wezwanej a miejscem wskazanym w wezwaniu nie ma osobowej komunikacji kolejowej lub autobusowej komunikacji zwykłej, wysokość zwrotu kosztów przejazdu osoby towarzyszącej ustala się w kwocie odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka komunikacji publicznego transportu zbiorowego.

Koszty przejazdu jednostka organizacyjna ZUS zwraca w formie gotówkowej, bezpośrednio po przedstawieniu przez osobę towarzyszącą dokumentów (tj. wniosku, biletów lub rachunków), lub na wskazany przez tę osobę rachunek bankowy. Jeżeli osoba nie posiada takich rachunków – przekazem pocztowym – w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia tych dokumentów.

Przykład

Pan Antoni O. otrzymał wezwanie do osobistego stawiennictwa w ZUS, w mieście oddalonym o 50 km od miejscowości, w której mieszka. Pan Antoni O. jest osobą starszą i chciałby, żeby z nim pojechała żona. Dowiedział się, że nie tylko osoba wezwana przez ZUS do osobistego stawiennictwa może ubiegać się o zwrot kosztów takiego przejazdu. Na zwrot kosztów może też liczyć osoba towarzysząca. W tym celu potrzebna jest jednak zgoda ZUS, którą należy uzyskać przed wyjazdem osoby wezwanej. Bez uzyskanej zgody osoba towarzysząca nie otrzyma zwrotu kosztów przejazdu do ZUS.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2005 r. nr 6, poz. 47 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (DzU nr 27, poz. 271 ze zm.).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK