| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Czy należy zgłosić do ZUS studenta w okresie między zakończeniem studiów licencjackich a rozpoczęciem magisterskich

Czy należy zgłosić do ZUS studenta w okresie między zakończeniem studiów licencjackich a rozpoczęciem magisterskich

Zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia 22-letniego studenta studiów licencjackich, którego jak dotąd nie zgłaszaliśmy do ZUS. W kwietniu nasz zleceniobiorca ma zaplanowaną obronę pracy licencjackiej. Od 1 października 2012 r. planuje rozpocząć uzupełniające studia magisterskie. Zgodnie z nowymi przepisami, po zakończeniu studiów licencjackich osoba ta zachowuje prawa studenta do 31 października br. Czy w okresie między złożeniem egzaminu licencjackiego a rozpoczęciem studiów magisterskich jego sytuacja pod względem ubezpieczeń społecznych ulega zmianie? Czy powinniśmy zgłaszać jakiekolwiek zmiany do ZUS?

Od 1 października 2011 r. osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do 31 października roku, w którym ukończyła te studia (art. 167 ust. 2a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym). W związku ze zmianą przepisów pojawiły się wątpliwości, czy fakt, że absolwent studiów licencjackich zachowuje prawa studenta aż do 31 października w roku, w którym złożył egzamin dyplomowy, skutkuje zwolnieniem go z obowiązku składkowego z tytułu umowy zlecenia w tym okresie. W odpowiedzi na pytanie ZUS wyjaśnił, że zmiana przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym nie powoduje żadnych zmian w zasadach podlegania ubezpieczeniom przez zleceniobiorców – studentów do ukończenia 26. roku życia.

A zatem Państwa zleceniobiorcę należy zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego od dnia następnego po zakończeniu przez niego studiów (czyli od dnia następnego po dniu złożenia egzaminu dyplomowego). Od tego dnia należy za niego opłacać również składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (jeśli zostały spełnione ustawowe przesłanki do opłacania tych składek). Od dnia ukończenia studiów i objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi zleceniobiorca będzie mógł przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Wyjaśnienia ZUS z 1 marca 2012 r.
w sprawie podlegania ubezpieczeniom przez absolwenta studiów I stopnia

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), student wykonujący umowę zlecenia z umowy tej nie podlega ubezpieczeniom społecznym, o ile nie ukończył 26 lat. Przepis ten uzależnia wyłączenie podlegania ubezpieczeniom od posiadania statusu studenta w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.). Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 18k ustawy, studentem jest „osoba kształcąca się na studiach wyższych”. (...)

Z obowiązującego od 1 października 2011 r. art. 167 ust. 2a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym wynika, iż osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do 31 października roku, w którym te studia ukończyła. Użyte w tym przepisie sformułowanie „zachowuje prawa studenta” nie jest tożsame z posiadaniem statusu studenta w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k ustawy o szkolnictwie wyższym.

W konsekwencji osoba, która po zakończeniu studiów I stopnia wykonuje umowę zlecenia, z umowy tej obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dobrowolne z umowy zlecenia jest tylko ubezpieczenie chorobowe.

Radosław Milczarski

Biuro Prasowe

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

PRZYKŁAD

Firma GABI zatrudniła na podstawie umowy zlecenia 25-letniego studenta studiów licencjackich, który 9 listopada 2012 r. ukończy 26 lat. Zleceniobiorca 2 kwietnia br. złożył egzamin dyplomowy i ukończył studia. Od 1 października br. planuje podjąć uzupełniające studia magisterskie. Umowa zlecenia została zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Osoba ta nie prowadzi żadnej innej działalności zarobkowej i nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń.

Płatnik składek:

  • w okresie od 1 stycznia do 2 kwietnia 2012 r. w ogóle nie zgłasza tego zleceniobiorcy do ZUS,
  • w okresie od 3 kwietnia do 30 września 2012 r. zgłasza zleceniobiorcę do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłaca za niego składki na FP i FGŚP (pod ustawowymi warunkami),
  • od 1 października 2012 r. płatnik wyrejestruje zleceniobiorcę ze wszystkich ubezpieczeń – jeżeli ten podejmie studia uzupełniające i ponownie będzie posiadał status studenta studiów wyższych,
  • od 9 listopada 2012 r. zgłosi zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego – osoba ta ukończy już 26. rok życia i w związku z tym zawarta umowa zlecenia ponownie stanie się dla niej tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (mimo kontynuowania studiów wyższych).

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 4, ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 66 ust. 1 pkt 1, lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • art. 2 ust. 1 pkt 5, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 18k, art. 167 ust. 2 i ust. 2a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK