| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Jakie ubezpieczenia przy pracy nakładczej

Jakie ubezpieczenia przy pracy nakładczej

Nakładca obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, nie podlega natomiast ubezpieczeniu wypadkowemu, na własny wniosek może natomiast zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego.

Osoba ta może jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń. W sytuacji zatem gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność (w takim przypadku wszystkie składki opłaca z własnych środków) wykonuje jednocześnie pracę nakładczą, ma do niej zastosowanie art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do badania zarówno faktu zawarcia umowy o pracę nakładczą, jak i jej ważności.

Jeżeli więc w konkretnym przypadku ustalenia dokonane w toku postępowania wyjaśniającego lub kontroli pozwolą na bezsporne stwierdzenie, że umowa o pracę nakładczą (składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansują z własnych środków w równych częściach ubezpieczeni i płatnicy) została zawarta dla pozoru (faktycznie nie występuje zatrudnienie na jej podstawie) lub w celu obejścia prawa, konsekwencją będzie wyłączenie danej osoby, w drodze decyzji administracyjnej z ubezpieczeń społecznych z tego tytułu, a przy tym objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przypominam, że kwestie dotyczące pracy nakładczej określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. (DzU z 1976 r. nr 3, poz. 19 ze zm.). Przepisy te przewidują jak najszersze zbliżenie statusu osób o pracę nakładczą do statusu prawnego pracowników, z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki tego rodzaju pracy. Przepisy powołanego rozporządzenia dotyczą wyłącznie osób fizycznych i regulują m.in. zagadnienia związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę nakładczą, wydawaniem świadectw pracy, wynagrodzenia za pracę, urlopami wypoczynkowymi, ochroną pracy kobiet, bezpieczeństwem i higieną pracy, odprawami pośmiertnymi, rozstrzyganiem sporów itp.

Zgodnie z § 3 wyżej wskazanego rozporządzenia w umowie o pracę nakładczą strony określają minimalną miesięczną ilość pracy, której wykonanie należy do obowiązków wykonawcy. Minimalna ilość pracy powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniało uzyskanie co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia. Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych nie określają minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób wykonujących pracę nakładczą. A zatem podstawę tę stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi o tym art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »