| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Czy w czasie kontroli ZUS może kwestionować rodzaj zawieranych umów cywilnych

Czy w czasie kontroli ZUS może kwestionować rodzaj zawieranych umów cywilnych

Jestem prezesem zarządu dużej spółki z o.o. W naszej firmie właśnie jest przeprowadzana kontrola ZUS. Inspektor prowadzący kontrolę zakwestionował zawierane przez nas umowy o dzieło i próbuje dowieść, że faktycznie były to umowy zlecenia. Na jakiej podstawie inspektor ingeruje w treść zawieranych przez nas umów i czy badanie tego rodzaju spraw nie wykracza poza zakres kontroli, do której jest uprawniony ZUS? Kontrolujący chce przesłuchiwać świadków – aktualnych i byłych pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych w spółce. Czy ma do tego prawo? Nie chciałbym, aby wszystkie te osoby były wprowadzane w wewnętrzne sprawy firmy.

Płatnik składek ma prawo czynnie uczestniczyć w postępowaniu kontrolnym, na każdym jego etapie. Inspektor musi zatem poinformować go również o zamiarze przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków (art. 89 ust. 5 ustawy systemowej). Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają natychmiastowe podjęcie tej czynności, a płatnik jest nieobecny. Fakt nieobecności płatnika odnotowuje się wówczas w protokole przeprowadzonej kontroli. Co do zasady jednak płatnik składek powinien znać wcześniej termin przesłuchania i ma prawo w nim uczestniczyć, chociaż nie może ingerować w przesłuchanie ani go zakłócać.

Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka. Ta ogólna zasada nie dotyczy jedynie:

  • małżonka strony,
  • wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony,
  • powinowatych pierwszego stopnia,
  • osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoba zeznająca jako świadek może jednak odmówić odpowiedzi na niektóre pytania, gdy taka odpowiedź mogłaby narazić ją lub jej bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej (art. 83 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Świadkami nie mogą być:

  • osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń,
  • osoby zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy,
  • duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi.

Inspektor kontroli ZUS ma prawo legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne podczas kontroli – m.in. na potrzeby przeprowadzanego przesłuchania. Zarówno świadkowie, jak i strona zeznają pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 Kodeksu karnego). O tym fakcie, a także o sankcjach za złożenie fałszywych zeznań oraz o możliwości odmowy zeznań w określonych okolicznościach muszą zostać poinformowani przed rozpoczęciem składania zeznań. Przyjęcie do wiadomości tych informacji potwierdzają własnoręcznym podpisem na pierwszej stronie protokołu przesłuchania. Ponadto w protokole przesłuchania znajdują się dane osobowe osoby zeznającej, imię i nazwisko inspektora prowadzącego postępowanie, adres miejsca przesłuchania, dane osób obecnych przy przesłuchaniu.

WAŻNE!

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przesłuchanie przeprowadza inspektor kontroli – zadaje pytania i zapisuje odpowiedzi, które padają ze strony płatnika lub świadka. Treść zeznań zostaje wiernie, wręcz drobiazgowo utrwalona w protokole przesłuchania. Osoba zeznająca ma prawo zapoznać się z nią po zakończeniu przesłuchania i zgłosić ewentualne uwagi, sprostowania lub dopowiedzenia. Na koniec, gdy protokół jest w pełni zgodny z zeznaniem, zostaje potwierdzony podpisem przez kontrolującego oraz przez osobę przesłuchiwaną (świadka lub płatnika). Dopiero tak sporządzony protokół przesłuchania może stanowić dowód w sprawie, zarówno na etapie postępowania przed ZUS, jak i na etapie postępowania sądowego.

Podstawa prawna:

  • art. 86 ust. 2, art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 5 i ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 83 Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Polecamy artykuły

Autor:

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Źródło:

INFOR
Rachunkowość Budżetowa764.15 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK