| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Do jakich ubezpieczeń należy zgłosić zleceniobiorcę zatrudnionego w dwóch firmach

Do jakich ubezpieczeń należy zgłosić zleceniobiorcę zatrudnionego w dwóch firmach

Nasza firma zatrudniła osobę na podstawie umowy zlecenia od 20 lipca do 31 grudnia 2011 r. Jednocześnie osoba ta pozostaje w stosunku pracy w 2 innych firmach (w każdej w wymiarze 1/2 etatu). Czy z tytułu umowy zlecenia należy opłacać za nią składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Natomiast w sytuacji, gdy wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (lub umów o pracę) jest niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia, zleceniobiorca podlega obowiązkowo następującym ubezpieczeniom:

  • emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu – ze stosunku pracy,
  • emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu – z tytułu umowy zlecenia.

PRZYKŁAD

Jadwiga M. od 2005 r. jest zatrudniona w biurze rachunkowym na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/3 etatu. Miesięczne wynagrodzenie ze stosunku pracy wynosi 1500 zł. Od 1 lipca 2011 r. wykonuje dodatkowo umowę zlecenia w firmie budowlanej jako pomoc głównego księgowego. Ponieważ wynagrodzenie z umowy o pracę jest wyższe niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2011 r., Jadwiga M. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z umowy o pracę, a z umowy zlecenia będzie podlegała obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Może jednak na swój wniosek przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wówczas ubezpieczenie wypadkowe będzie dla niej również obowiązkowe.

PRZYKŁAD

Jacek K. od 10 stycznia 2011 r. jest zatrudniony na umowę o pracę w Urzędzie Statystycznym w wymiarze 1/3 etatu z miesięcznym wynagrodzeniem 700 zł oraz w firmie sondażowej (1/3 etatu), gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 550 zł. Od całości wynagrodzenia u obu pracodawców opłacane są składki emerytalno-rentowe. Jednocześnie Jacek K. zawarł umowę zlecenia z agencja reklamową na roznoszenie ulotek. Jest to jego pierwsza praca w życiu. Ponieważ suma przychodów z obu umów o pracę (1250 zł) przewyższa kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w br. dla pracowników będących w pierwszym roku pracy (1108,80 zł), Jacek K. z umowy zlecenia powinien zostać zgłoszony do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Z tytułu umowy zlecenia może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Wówczas płatnik będzie za niego obowiązkowo opłacał również składkę wypadkową.

Jeżeli w drugim roku pracy ubezpieczonego (czyli od 10 stycznia 2012 r.) wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę nie ulegnie zmianie, zleceniobiorca ten od 10 stycznia 2012 r. będzie objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i wypadkowym również z tytułu umowy zlecenia. Tak będzie również w sytuacji, gdy pracodawcy podwyższą mu wynagrodzenie, ale łączna suma przychodów ze stosunku pracy będzie niższa od kwoty 1500 zł (wynagrodzenie minimalne w 2012 r.). Jeżeli jednak wynagrodzenie Jacka K. łącznie ze wszystkich zawartych umów o pracę osiągnie lub przekroczy tę kwotę, wówczas zleceniodawca nadal będzie obowiązkowo opłacał za niego tylko składkę zdrowotną.

PRZYKŁAD

Aneta L. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w dwóch biurach rachunkowych – w jednym na 1/4 etatu, w drugim na 1/8 etatu. Oprócz tego od 1 października br. zawarła umowę zlecenia w firmie audytorskiej.

Z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy ubezpieczona uzyskuje:

  • w jednym biurze rachunkowym – przychód w wysokości 1000 zł, na który składają się składniki podlegające oskładkowaniu (850 zł) oraz kwota świadczenia w postaci abonamentu medycznego, który Aneta L. częściowo finansuje z własnych środków (w kwocie 10 zł). Kwota tego świadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest wyłączona z podstawy wymiaru składek,
  • w drugim biurze – przychód w wysokości 400 zł – oskładkowany w całości.

Mimo że łączny przychód uzyskiwany z tytułu zawartych umów o pracę wynosi 1400 zł (a zatem przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.), zleceniodawca Anety L. musi zgłosić ją do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu zawartej z nią umowy zlecenia. Oskładkowany przychód z umów o pracę (po wyłączeniu z podstawy wymiaru składek kwoty świadczenia w postaci abonamentu medycznego) wynosi bowiem już tylko 1250 zł. Ponieważ jest to kwota niższa od minimalnego wynagrodzenia, Aneta L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ze wszystkich tytułów: obu umów o pracę oraz umowy zlecenia.

Przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń (umowy o pracę i umowy zlecenia) uwzględnia się wysokość wynagrodzenia ze stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca. Ma to znaczenie w sytuacji, gdy np. pracownik podjął zatrudnienie w połowie miesiąca lub gdy przez część miesiąca chorował.

PRZYKŁAD

Maria C. wykonuje umowę zlecenia w firmie porządkowej. Od 15 września 2011 r. została zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Domu Studenta w wymiarze 1/2 etatu (z miesięcznym wynagrodzeniem 800 zł) oraz w osiedlowym sklepie – na 1/4 etatu (z miesięcznym wynagrodzeniem 600 zł).

Miesięczne wynagrodzenie zsumowane z umów o pracę wynosi 1400 zł. Ponieważ we wrześniu Maria C. przepracowała połowę miesiąca, za ten miesiąc zarobiła łącznie u obu pracodawców 700 zł. Mimo że jest to kwota niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 r. (1386 zł), to Maria C. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu tylko z tytułu zatrudnienia etatowego. W przeliczeniu na okres miesiąca jej wynagrodzenie wynosi 1400 zł. A zatem z tytułu umowy zlecenia Maria C. podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

PRZYKŁAD

Witold P. jest zatrudniony na 1/2 etatu na stanowisku doradcy kredytowego z miesięcznym wynagrodzeniem 1850 zł. Jednocześnie wykonuje on umowę zlecenia w firmie doradczej. Od 15 do 30 października 2011 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za ten miesiąc otrzymał wynagrodzenie pomniejszone o okres zwolnienia lekarskiego z powodu choroby. Oprócz tego pracodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypłacił mu wynagrodzenie chorobowe, które jednak nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Mimo że za październik br. podstawa wynagrodzenia, stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, jest mniejsza od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, to jednak w przeliczeniu na okres miesiąca przekracza kwotę 1386 zł. Z tego względu z tytułu umowy zlecenia Witold P. będzie podlegał obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Przedsiębiorca ustalający obowiązek ubezpieczeniowy w przypadku zleceniobiorców zatrudnionych jednocześnie na etat musi pamiętać o dwóch często występujących sytuacjach, kiedy przedstawione powyżej zasady nie mają zastosowania.

Pierwszą jest zatrudnienie zleceniobiorcy, który jest uczniem lub studentem do ukończenia 26. roku życia. Umowa zlecenia z taką osobą nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego – ani obowiązkowych, ani dobrowolnych. Nie ma znaczenia, czy zleceniobiorca w innej firmie (lub w firmach) jest zatrudniony w ramach stosunku pracy ani poziom dochodu uzyskiwany z etatowego zatrudnienia. Dopóki studiuje i nie ukończył jeszcze 26 lat – zleceniodawca w ogóle nie zgłasza takiej osoby do ZUS (art. 6 ust. 4 ustawy systemowej)

Drugą częstą sytuacją jest zatrudnienie na „dodatkową” umowę zlecenia własnego pracownika. Jeżeli zleceniobiorca pozostaje jednocześnie ze zleceniodawcą w stosunku pracy, do celów ubezpieczeniowych jest traktowany tak jak pracownik (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej). Zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą (również wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy) taka osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Podstawę wymiaru składek stanowi dla takiej osoby zsumowany przychód z zatrudnienia etatowego oraz z umowy zlecenia.

Polecamy artykuły

Autor:

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Źródło:

INFOR
Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK