| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Do jakich ubezpieczeń należy zgłosić zleceniobiorcę zatrudnionego w dwóch firmach

Do jakich ubezpieczeń należy zgłosić zleceniobiorcę zatrudnionego w dwóch firmach

Nasza firma zatrudniła osobę na podstawie umowy zlecenia od 20 lipca do 31 grudnia 2011 r. Jednocześnie osoba ta pozostaje w stosunku pracy w 2 innych firmach (w każdej w wymiarze 1/2 etatu). Czy z tytułu umowy zlecenia należy opłacać za nią składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Natomiast w sytuacji, gdy wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (lub umów o pracę) jest niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia, zleceniobiorca podlega obowiązkowo następującym ubezpieczeniom:

  • emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu – ze stosunku pracy,
  • emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu – z tytułu umowy zlecenia.

PRZYKŁAD

Jadwiga M. od 2005 r. jest zatrudniona w biurze rachunkowym na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/3 etatu. Miesięczne wynagrodzenie ze stosunku pracy wynosi 1500 zł. Od 1 lipca 2011 r. wykonuje dodatkowo umowę zlecenia w firmie budowlanej jako pomoc głównego księgowego. Ponieważ wynagrodzenie z umowy o pracę jest wyższe niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2011 r., Jadwiga M. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z umowy o pracę, a z umowy zlecenia będzie podlegała obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Może jednak na swój wniosek przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wówczas ubezpieczenie wypadkowe będzie dla niej również obowiązkowe.

PRZYKŁAD

Jacek K. od 10 stycznia 2011 r. jest zatrudniony na umowę o pracę w Urzędzie Statystycznym w wymiarze 1/3 etatu z miesięcznym wynagrodzeniem 700 zł oraz w firmie sondażowej (1/3 etatu), gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 550 zł. Od całości wynagrodzenia u obu pracodawców opłacane są składki emerytalno-rentowe. Jednocześnie Jacek K. zawarł umowę zlecenia z agencja reklamową na roznoszenie ulotek. Jest to jego pierwsza praca w życiu. Ponieważ suma przychodów z obu umów o pracę (1250 zł) przewyższa kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w br. dla pracowników będących w pierwszym roku pracy (1108,80 zł), Jacek K. z umowy zlecenia powinien zostać zgłoszony do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Z tytułu umowy zlecenia może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Wówczas płatnik będzie za niego obowiązkowo opłacał również składkę wypadkową.

Jeżeli w drugim roku pracy ubezpieczonego (czyli od 10 stycznia 2012 r.) wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę nie ulegnie zmianie, zleceniobiorca ten od 10 stycznia 2012 r. będzie objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i wypadkowym również z tytułu umowy zlecenia. Tak będzie również w sytuacji, gdy pracodawcy podwyższą mu wynagrodzenie, ale łączna suma przychodów ze stosunku pracy będzie niższa od kwoty 1500 zł (wynagrodzenie minimalne w 2012 r.). Jeżeli jednak wynagrodzenie Jacka K. łącznie ze wszystkich zawartych umów o pracę osiągnie lub przekroczy tę kwotę, wówczas zleceniodawca nadal będzie obowiązkowo opłacał za niego tylko składkę zdrowotną.

PRZYKŁAD

Aneta L. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w dwóch biurach rachunkowych – w jednym na 1/4 etatu, w drugim na 1/8 etatu. Oprócz tego od 1 października br. zawarła umowę zlecenia w firmie audytorskiej.

Z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy ubezpieczona uzyskuje:

  • w jednym biurze rachunkowym – przychód w wysokości 1000 zł, na który składają się składniki podlegające oskładkowaniu (850 zł) oraz kwota świadczenia w postaci abonamentu medycznego, który Aneta L. częściowo finansuje z własnych środków (w kwocie 10 zł). Kwota tego świadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest wyłączona z podstawy wymiaru składek,
  • w drugim biurze – przychód w wysokości 400 zł – oskładkowany w całości.

Mimo że łączny przychód uzyskiwany z tytułu zawartych umów o pracę wynosi 1400 zł (a zatem przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.), zleceniodawca Anety L. musi zgłosić ją do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu zawartej z nią umowy zlecenia. Oskładkowany przychód z umów o pracę (po wyłączeniu z podstawy wymiaru składek kwoty świadczenia w postaci abonamentu medycznego) wynosi bowiem już tylko 1250 zł. Ponieważ jest to kwota niższa od minimalnego wynagrodzenia, Aneta L. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ze wszystkich tytułów: obu umów o pracę oraz umowy zlecenia.

Przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń (umowy o pracę i umowy zlecenia) uwzględnia się wysokość wynagrodzenia ze stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca. Ma to znaczenie w sytuacji, gdy np. pracownik podjął zatrudnienie w połowie miesiąca lub gdy przez część miesiąca chorował.

PRZYKŁAD

Maria C. wykonuje umowę zlecenia w firmie porządkowej. Od 15 września 2011 r. została zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Domu Studenta w wymiarze 1/2 etatu (z miesięcznym wynagrodzeniem 800 zł) oraz w osiedlowym sklepie – na 1/4 etatu (z miesięcznym wynagrodzeniem 600 zł).

Miesięczne wynagrodzenie zsumowane z umów o pracę wynosi 1400 zł. Ponieważ we wrześniu Maria C. przepracowała połowę miesiąca, za ten miesiąc zarobiła łącznie u obu pracodawców 700 zł. Mimo że jest to kwota niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 r. (1386 zł), to Maria C. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu tylko z tytułu zatrudnienia etatowego. W przeliczeniu na okres miesiąca jej wynagrodzenie wynosi 1400 zł. A zatem z tytułu umowy zlecenia Maria C. podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

PRZYKŁAD

Witold P. jest zatrudniony na 1/2 etatu na stanowisku doradcy kredytowego z miesięcznym wynagrodzeniem 1850 zł. Jednocześnie wykonuje on umowę zlecenia w firmie doradczej. Od 15 do 30 października 2011 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za ten miesiąc otrzymał wynagrodzenie pomniejszone o okres zwolnienia lekarskiego z powodu choroby. Oprócz tego pracodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypłacił mu wynagrodzenie chorobowe, które jednak nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Mimo że za październik br. podstawa wynagrodzenia, stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, jest mniejsza od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, to jednak w przeliczeniu na okres miesiąca przekracza kwotę 1386 zł. Z tego względu z tytułu umowy zlecenia Witold P. będzie podlegał obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Przedsiębiorca ustalający obowiązek ubezpieczeniowy w przypadku zleceniobiorców zatrudnionych jednocześnie na etat musi pamiętać o dwóch często występujących sytuacjach, kiedy przedstawione powyżej zasady nie mają zastosowania.

Pierwszą jest zatrudnienie zleceniobiorcy, który jest uczniem lub studentem do ukończenia 26. roku życia. Umowa zlecenia z taką osobą nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego – ani obowiązkowych, ani dobrowolnych. Nie ma znaczenia, czy zleceniobiorca w innej firmie (lub w firmach) jest zatrudniony w ramach stosunku pracy ani poziom dochodu uzyskiwany z etatowego zatrudnienia. Dopóki studiuje i nie ukończył jeszcze 26 lat – zleceniodawca w ogóle nie zgłasza takiej osoby do ZUS (art. 6 ust. 4 ustawy systemowej)

Drugą częstą sytuacją jest zatrudnienie na „dodatkową” umowę zlecenia własnego pracownika. Jeżeli zleceniobiorca pozostaje jednocześnie ze zleceniodawcą w stosunku pracy, do celów ubezpieczeniowych jest traktowany tak jak pracownik (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej). Zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą (również wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy) taka osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Podstawę wymiaru składek stanowi dla takiej osoby zsumowany przychód z zatrudnienia etatowego oraz z umowy zlecenia.

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Źródło:

INFOR
JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK