| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Przebieg czynności kontrolnych - uprawnienia inspektora kontroli ZUS

Przebieg czynności kontrolnych - uprawnienia inspektora kontroli ZUS

Prowadząc postępowanie, inspektor kontroli ZUS dysponuje szerokim, zakresem uprawnień. Sprawdzając prawidłowość rozliczeń płatnika, może badać całą związaną z zakresem kontroli dokumentację finansową, księgową, płacową, osobową. Ma również prawo przesłuchiwać płatnika oraz świadków, a jeżeli przedsiębiorca zalega w płatnościach z tytułu składek – dokonywać oględzin składników majątku dla potrzeb postępowania egzekucyjnego.

Inspektor kontroli ma również prawo do zabezpieczania dowodów. Zatem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący sporządzi kopie dokumentacji źródłowej, na podstawie której ustali stan faktyczny odmienny od wykazanego przez płatnika w dokumentach przekazywanych do ZUS. Kopie dokumentów zostaną następnie przez przedsiębiorcę poświadczone za zgodność z oryginałem, opieczętowane i podpisane przez kontrolującego, ponumerowane i włączone do akt kontroli. Co ważne, płatnik ma obowiązek zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia tych czynności, udostępnić potrzebne urządzenia techniczne, a także sporządzić i wydać kontrolującemu kopie dokumentów związanych z zakresem wskazanym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, jeżeli kontrolujący takich kopii zażąda. Wszystkie te czynności płatnik ma obowiązek wykonać nieodpłatnie.

Dokumentację źródłową porównuje się z dokumentami złożonymi przez płatnika i zapisanymi w KSI ZUS. Stan rozliczeń płatnika z ZUS ustala się na dzień rozpoczęcia kontroli, z uwzględnieniem czasu, który potrzebny jest na przetworzenie złożonych dokumentów przez system informatyczny (od złożenia dokumentu potrzeba zazwyczaj kilku dni, aby stały się one widoczne w systemie). Dlatego też niewskazane jest składanie jakichkolwiek korekt dokumentów w trakcie trwania kontroli. Jednak nawet jeżeli płatnik korekty takie złoży, nie będą one już brane pod uwagę jako materiał porównawczy dla dokumentacji źródłowej.

Przesłuchanie płatnika i świadków

Środek dowodowy w postaci przesłuchania płatnika lub ubezpieczonego może zostać użyty, jeżeli po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub wręcz wobec ich braku pozostały jeszcze okoliczności niewyjaśnione, a mające wpływ na wynik postępowania kontrolnego. W toku kontroli mogą również zostać przesłuchani świadkowie.

Inspektor ma prawo legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne w procesie kontroli – m.in. na potrzeby przeprowadzanego przesłuchania. Ponieważ płatnik składek ma prawo czynnie uczestniczyć w czynnościach kontrolnych, inspektor musi poinformować go o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadków. Płatnik składek powinien znać wcześniej termin przesłuchania i ma prawo w nim uczestniczyć. Jeżeli wymagają tego okoliczności i brak jest możliwości ustalenia stanu faktycznego w inny sposób, przesłuchany może zostać również sam płatnik w charakterze strony postępowania.

Zarówno świadkowie, jak i strona zeznają pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 kodeksu karnego). O fakcie tym oraz o sankcjach za złożenie fałszywych zeznań muszą zostać poinformowani przed rozpoczęciem składania zeznań – przyjęcie tego do wiadomości potwierdzają własnoręcznym podpisem na pierwszej stronie protokołu przesłuchania. Ponadto w protokole przesłuchania znajdują się dane osobowe osoby zeznającej, imię i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej inspektora prowadzącego postępowanie, adres miejsca przesłuchania, dane osób obecnych przy przesłuchaniu.

Przesłuchanie przeprowadza inspektor kontroli – zadaje pytania i zapisuje odpowiedzi, które padają ze strony płatnika lub świadka. Treść zeznań zostaje wiernie, nieraz wręcz drobiazgowo, utrwalona w protokole przesłuchania. Osoba zeznająca ma prawo zapoznać się z nią po zakończeniu przesłuchania i zgłosić ewentualne uwagi, sprostowania lub dopowiedzenia. Na koniec, gdy protokół jest w pełni zgodny z zeznaniem, zostaje potwierdzony podpisem przez kontrolującego oraz osobę przesłuchiwaną.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK