| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Ubezpieczenia oddelegowanych pracowników

Ubezpieczenia oddelegowanych pracowników

Pracownik zatrudniony w jednym z państw UE, który został delegowany przez swojego pracodawcę do pracy w innym państwie Unii, podlega ustawodawstwu pierwszego państwa, pod warunkiem że oddelegowanie nie przekroczy 12 miesięcy.

Przedłużenie okresu 12 miesięcy

Jeżeli praca przedłuża się poza początkowo zakładany okres 12 miesięcy z powodów, których nie można było przewidzieć wcześniej, ustawodawstwo pierwszego państwa członkowskiego stosuje się nadal aż do zakończenia pracy, pod warunkiem że wyrazi na to zgodę właściwa instytucja państwa unijnego, na którego terytorium zainteresowany wykonuje pracę. Z wnioskiem w tym zakresie należy wystąpić przed upływem 12 miesięcy, a zgoda nie może być udzielona na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Przykład

Obywatel polski jest zatrudniony i ubezpieczony w Polsce. Jego pracodawca wysłał go do pracy na rzecz swojej firmy do Francji, na okres 12 miesięcy. Ubezpieczenie pracownika w polskim systemie pracowniczym ZUS potwierdził na formularzu E 101. Na skutek nieprzewidzianych okoliczności zaszła potrzeba przedłużenia okresu wykonywania pracy we Francji na dalsze 6 miesięcy. W związku z tym pracodawca polski powinien wystąpić do władz Francji o wyrażenie zgody na przedłużenie polskiego ustawodawstwa jeszcze przez 6 miesięcy.

Zmiana pracodawcy

W przypadku gdyby pracownik zmienił pracodawcę w czasie pobytu za granicą, będzie to oznaczało, że nie jest on już objęty przepisami kraju, z którego został delegowany. Będzie objęty ustawodawstwem kraju, w którym wykonuje zatrudnienie.

Przykład

Obywatel polski jest zatrudniony i ubezpieczony w Polsce. Przez polską firmę zostaje oddelegowany do pracy na obszar Niemiec na okres 12 miesięcy do wykonywania pracy na rzecz tej firmy. Po 9 miesiącach firma polska wypożycza tego pracownika firmie niemieckiej. Wówczas pracownik przestaje podlegać polskim ubezpieczeniom; podlega ubezpieczeniom niemieckim.

Pracownik najemny prowadzący działalność

Osoba będąca równocześnie pracownikiem najemnym na terytorium jednego państwa członkowskiego i prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium innego państwa członkowskiego, podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, na którego terytorium wykonuje pracę za wynagrodzeniem.

Przykład

Obywatel polski jest zatrudniony w ramach stosunku pracy w Niemczech, a w Polsce prowadzi działalność gospodarczą. W Polsce ma również miejsce zamieszkania. Osoba ta podlega niemieckim przepisom z zakresu ubezpieczeń społecznych.


Formularz E 101

W celu uzyskania formularza E 101 wysyłający pracodawca albo osoba prowadząca działalność na własny rachunek zwraca się do instytucji właściwej – terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy, u którego osoba jest zatrudniona lub właściwej ze względu na siedzibę osoby prowadzącej działalność na własny rachunek. Wnioskując o poświadczenie formularza E 101, należy złożyć wypełniony kwestionariusz.

Informacja zawiera w szczególności:

 • dane ewidencyjne i identyfikacyjne pracownika (osoby prowadzącej działalność na własny rachunek), tzn. imię, nazwisko, numery identyfikacyjne (PESEL, NIP), a w razie ich braku serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, obywatelstwo,
 • dane ewidencyjne i identyfikacyjne pracodawcy, tj. nazwę, numery identyfikacyjne (NIP, REGON), a w przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek – NIP i REGON, a jeśli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
 • oświadczenie, czy na okres oddelegowania pracownikowi został udzielony urlop bezpłatny,
 • oświadczenie, czy pracownik jest delegowany w miejsce innej osoby, której okres delegowania upłynął,
 • okres, na jaki ma być oddelegowany pracownik bądź ma być przeniesiona działalność,
 • informację, czy pracownik wykonywał wcześniej pracę na obszarze któregoś z państw członkowskich i w jakim okresie.

W składanym wniosku powinny znaleźć się również informacje dotyczące prowadzenia działalności na terenie Polski przez pracodawcę m.in.:

 • średnie obroty (w %) osiągane w Polsce i w innych państwach w okresie ostatnich 12 miesięcy, a w przypadku delegowania do Niemiec w okresie 24 miesięcy,
 • liczba pracowników wykonujących pracę w Polsce (oprócz administracji) oraz liczba pracowników delegowanych,
 • liczba umów lub zleceń realizowanych w Polsce i za granicą.

Informacje podawane w kwestionariuszu powinny być zgodne ze stanem faktycznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady EWG 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (DzUrz UE L 149, 5.07.1971 r.),
 • rozporządzenie Rady EWG 574/72 z 21 marca 1972 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (DzUrz UE L 74, 27.03.1972 r.).

Polecamy artykuły

Autor:

specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

Źródło:

INFOR
Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Siwik

Specjalista ds. księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK