| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Ubezpieczenie zdrowotne > Jak wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne za zleceniobiorcę

Jak wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne za zleceniobiorcę

Z osobą, którą zatrudnialiśmy do 15 grudnia 2007 r. na podstawie umowy o pracę, mieliśmy równocześnie zawartą umowę zlecenia, która po rozwiązaniu umowy o pracę trwa nadal. Osoba ta wykonuje zlecenie w siedzibie firmy i zgłosiła wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym ze zlecenia. Wynagrodzenie za pracę za okres pracy na podstawie umowy o pracę w grudniu 2007 r. wyniosło 1870 zł, a przychód za zlecenie wykonane w grudniu - 2300 zł (liczone stawką godzinową określoną w umowie). Wynagrodzenia wypłaciliśmy w grudniu 2007 r. Nie wiem, czy dobrze rozliczyłam składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień. Czy powinnam je liczyć odrębnie od wynagrodzenia z umowy o pracę i zlecenia, czy od ich sumy?

RADA

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne tej osoby za grudzień 2007 r. należy rozliczyć z dwoma kodami tytułu ubezpieczenia - z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx składki od przychodów za okres pracy od 1 do 15 grudnia 2007 r., a z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx od przychodów za okres od 16 do 31 grudnia 2007 r.

UZASADNIENIE

Osoby będące w stosunku pracy i zawierające ze swoim pracodawcą dodatkowo umowę zlecenia (lub wykonujące na rzecz pracodawcy umowę zlecenia zawartą z innym podmiotem) są uznawane za pracowników. Oznacza to, że również z tytułu umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Z tytułu wykonywania umowy zlecenia równolegle z umową o pracę u tego samego płatnika, płatnik składek nie dokonuje dodatkowego zgłoszenia do ubezpieczeń, a przychód uzyskiwany z tytułu wykonywania tej umowy powinien być sumowany z przychodem ze stosunku pracy i wykazywany jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w imiennym raporcie miesięcznym z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx

Umowa o pracę została rozwiązana 15 grudnia 2007 r., dlatego osobę tę powinni Państwo wyrejestrować z ubezpieczeń z kodem tytułu 01 10 xx z datą 16 grudnia 2007 r. (na formularzu ZUS ZWUA). Następnie należało zgłosić tę osobę od 16 grudnia 2007 r. do ubezpieczeń jako zleceniobiorcę z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx (na formularzu ZUS ZUA), ponieważ po ustaniu zatrudnienia kontynuuje ona wykonywanie umowy zlecenia, a zatem ma tytuł do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

W przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie ma uregulowań, które wprost określałyby sposób ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w opisanym przypadku, gdzie część wypłaconego przychodu ze zlecenia (za okres 1-15 grudnia 2007 r.) należy oskładkować jako przychody ze stosunku pracy, a część jako przychody ze zlecenia (za okres 16-31 grudnia 2007 r.). Do celów ustalenia podstawy wymiaru należy w tym przypadku zastosować zasadę proporcjonalnego zmniejszania podstawy wymiaru składek w przypadku powstania i ustania tytułu ubezpieczeń w trakcie miesiąca. Kwotę wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy zlecenia w grudniu 2007 r. (2300 zł) należy podzielić przez 31 (liczba dni kalendarzowych miesiąca) i pomnożyć przez 15 (liczba dni, za które przychód za zlecenie zostanie oskładkowany jak przychód ze stosunku pracy), co daje kwotę 1112,90 zł. Następnie przychód za cały miesiąc należy pomniejszyć o ustaloną kwotę, która podlega składkom na zasadach dotyczących pracowników (2300 zł - 1112,90 zł = 1187,10 zł) i tę różnicę uznać za podstawę wymiaru składek za okres, gdy osoba ta podlegała ubezpieczeniom jako zleceniobiorca (od 16 do 31 grudnia 2007 r.).

Zatem z wynagrodzenia tej osoby za grudzień 2007 r. należy naliczyć:

1) składki do sfinansowania przez ubezpieczonego i wykazania z kodem 01 10 xx:

• składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru 2982,90 zł (1870 zł + 1112,90 zł):

- na ubezpieczenie emerytalne: 2982,90 zł × 9,76% = 291,13 zł,

- na ubezpieczenia rentowe: 2982,90 zł × 3,5% = 104,40 zł,

- na ubezpieczenie chorobowe: 2982,90 zł × 2,45% = 73,08 zł,


• składkę na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy wymiaru 2514,29 zł, tj. [2982,90 - (291,13 zł + 104,40 zł + 73,08 zł)], oraz kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 226,29 zł (suma kwot wyliczonych odrębnie od przychodów: ze stosunku pracy - 141,86 zł i ze zlecenia - 84,43 zł);

2) składki do sfinansowania przez ubezpieczonego i wykazania z kodem 04 11 xx:

• składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru 1187,10 zł:

- na ubezpieczenie emerytalne: 1187,10 zł × 9,76% = 115,86 zł,

- na ubezpieczenia rentowe: 1187,10 zł × 3,5% = 41,55 zł,

- na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe: 1187,10 zł × 2,45% = 29,08 zł,

• składkę na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy wymiaru 1000,61 zł, tj. [1187,10 zł - (115,86 zł + 41,55 zł + 29,08 zł)] oraz kwotę składki w wysokości 90,05 zł (1000,61 zł × 9%).

Do celów ustalenia zaliczki na podatek (i tym samym odliczenia części składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru od zaliczki), wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie za zlecenie wykonane przez pracownika traktuje się jak odrębne źródła przychodów. W związku z tym, mimo wykazania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od sumy przychodów z umowy o pracę i zlecenia z kodem 01 10 xx, zaliczkę na podatek należy ustalić odrębnie:

• zaliczka na podatek od wynagrodzenia z umowy o pracę za okres od 1 do 15 grudnia 2007 r.:

- podstawa wymiaru składki zdrowotnej (wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego):

1870 zł - (182,51 zł + 65,45 zł + 45,82 zł) = 1576,22 zł,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1576,22 zł × 9% = 141,86 zł,

- składka podlegająca odliczeniu od zaliczki: 1576,22 zł × 7,75% = 122,16 zł,

- składka do pobrania z przychodu ubezpieczonego: 141,86 zł - 122,16 zł = 19,70 zł,

- zaliczka na podatek:

1870 zł - (182,51 zł + 65,45 zł + 45,82 zł) = 1576,22 zł,

1576,22 zł - 108,50 zł = 1467,72 zł; po zaokrągleniu 1468 zł,

(1468 zł × 19%) - 47,71 zł = 231,21 zł.

Zaliczka jest wyższa niż składka na ubezpieczenie zdrowotne, więc składka jest należna w pełnej wysokości.

• zaliczka na podatek od wynagrodzenia z umowy zlecenia za okres od 1 do 31 grudnia 2007 r.:

- podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wynagrodzenie pomniejszone o składki):

1112,90 zł - (108,62 zł + 38,95 zł + 27,27 zł) + 1187,10 zł - (115,86 zł + 41,55 zł + 29,08 zł) = (1112,90 zł - 174,84 zł) + (1187,10 zł - 186,49 zł) = 938,06 zł + 1000,61 zł = 1938,67 zł - podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne: (938,06 zł × 9%) + (1000,61 zł × 9%) = 84,43 zł + 90,05 zł = 174,48 zł,

- składka podlegająca odliczeniu od zaliczki: (938,06 zł × 7,75%) + (1000,61 zł × 7,75%) = 72,70 zł + 77,55 zł = 150,25 zł,

- składka do pobrania z przychodu ubezpieczonego: (84,43 zł - 72,70 zł) + (90,05 zł - 77,55 zł) = 11,73 zł + 12,50 zł = 24,23 zł,

- zaliczka na podatek:

koszty uzyskania przychodów: 1938,67 zł × 20% = 387,73 zł,

(1938,67 zł - 387,73 zł) = 1550,94 zł; 1551 zł × 19% = 294,69 zł.

Zaliczka jest wyższa od składki na ubezpieczenie zdrowotne, więc składka jest należna w pełnej wysokości.

Podstawa prawna:

• art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),

• art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 ze zm.).

Helena Turczynowska

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »