| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Ubezpieczenie zdrowotne > Jak odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym

Jak odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym

Do 30 kwietnia 2009 r. każdy podatnik ma obowiązek rozliczyć się z przychodów, które uzyskał w całym 2008 r. Z podatku powinni rozliczyć się zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnej, a także przedsiębiorcy. Ważnym elementem, o którym powinien pamiętać podatnik, jest odliczenie części składki zdrowotnej zapłaconej w 2008 r.

Składkę zdrowotną finansuje osoba ubezpieczona z uzyskanego dochodu. Składka wynosi 9% podstawy wymiaru. Jednak tylko 7,75% tej składki pomniejsza zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwotę wyliczonego podatku dochodowego w zeznaniu rocznym podatnik pomniejsza o opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne.

Odliczenie składki zdrowotnej tylko od podatku

Po wyliczeniu podatku dochodowego, w pierwszej kolejności podatnik obniża go o zapłacone w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie, składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podatek można pomniejszyć o składki:

  • opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika na własne ubezpieczenie oraz na ubezpieczenie osób z nim współpracujących albo
  • pobrane w roku podatkowym przez płatnika.

Od obliczonego podatku można odliczyć tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Odliczenie składki zdrowotnej ma pierwszeństwo przed innymi odliczeniami od podatku, na które pozwala ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli podatnik korzysta z kilku odliczeń od podatku, to najpierw odejmuje składkę zdrowotną, a w dalszej kolejności pozostałe odliczenia.

PRZYKŁAD

Krystyna P. jest pracownikiem. Swoje przychody za 2008 r. rozlicza samodzielnie w PIT-37. Razem z mężem wychowują 2 małoletnich dzieci. Ulgę rodzinną na jedno dziecko odliczy Krystyna P., a na drugie - jej mąż. W PIT-37 (przykład niżej) w pierwszej kolejności Krystyna P. powinna odliczyć 7,75% składki na ubezpieczenie zdrowotne (kwota składki z informacji PIT-11), a dopiero z pozostałego, naliczonego podatku - ulgę w związku z wychowywaniem dziecka.


@RY1@i65/2009/008/i65.2009.008.000.0046.001.jpg@RY2@

Możliwość odliczenia części opłaconej składki zdrowotnej nie jest obowiązkiem podatnika, lecz jego uprawnieniem.

Ograniczenia w odliczaniu

Wysokość odliczenia

Przy wykazywaniu w rozliczeniu rocznym zapłaconej składki zdrowotnej trzeba pamiętać o ograniczeniach w odliczeniu składki. Pierwsze z ograniczeń dotyczy wysokości samej składki. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 7,75% podstawy jej wymiaru. Różnicę między składką wpłaconą do ZUS a odliczoną, tj. 1,25%, podatnik pokrywa z własnej kieszeni. Podatnik nie może w żaden sposób odzyskać składki w całości. Przedsiębiorcy nie mogą również zaliczyć tej różnicy składki np. w koszty uzyskania przychodu. Wyraźnie zabrania tego ustawa o pdof.

Przychód zwolniony z podatku

Podatnik nie może odliczyć składki zdrowotnej, której podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku albo dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W praktyce najczęściej zdarzają się sytuacje, kiedy dany rodzaj przychodu podlega oskładkowaniu, natomiast jest zwolniony z podatku dochodowego. Takie przypadki rzadko występują u pracowników osiągających przychody ze stosunku pracy i pokrewnych. Przeważnie zwolnienia ze składek i z podatku pokrywają się lub więcej zwolnień od opłacania składek przewidują przepisy z zakresu ubezpieczeń. Jako przykład można tu podać świadczenia z tytułu zakwaterowania pracownika. Są one oskładkowane, a pod pewnymi warunkami są zwolnione z podatku.

PRZYKŁAD

W marcu pracownik otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2600 zł oraz 350 zł jako zwrot z tytułu zakwaterowania w hotelu pracowniczym. Świadczenie to podlega oskładkowaniu, natomiast jest zwolnione z podatku dochodowego, bez względu na wysokość.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2600 zł + 350 zł = 2950 zł.
Składki razem: 2950 zł × 13,71% = 404,45 zł.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 2950 zł - 404,45 zł = 2545,55 zł.
Składka zdrowotna 9%:229,10 zł (2545,55 zł × 9%).
Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku:
2600 × 13,71% = 356,46 zł,
2600 zł - 356,46 zł = 2243,54 zł,
2243,54 zł × 7,75% = 173,87 zł.

Ustalenie podstawy opodatkowania:
2600 zł × 13,71% = 356,46 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
2600 zł - 356,46 zł = 2243,54 zł,
2243,54 zł - 111,25 zł (kup) = 2132,29 zł, czyli 2132 zł po zaokrągleniu,
(2132 zł × 18%) - 46,33 zł = 337,43 zł - zaliczka na podatek dochodowy,
337,43 zł - 173,87 zł = 163,56 zł, czyli 164 zł po zaokrągleniu - zaliczka na podatek podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego.

Do wypłaty: 2950 zł - 404,45 zł - 229,10 zł - 164 zł = 2152,45 zł.

Z takim sposobem obliczenia zaliczki na podatek może się spotkać również zleceniodawca, który wypłaca zleceniobiorcy (niebędącemu jednocześnie jego pracownikiem) należności zwolnione z podatku. Wszystkie przychody zleceniobiorców są oskładkowane. Katalog zwolnień wynikający z rozporządzenia w sprawie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy i pokrewnych. Natomiast zwolnione z podatku są np. przychody będące zwrotem kosztów podróży związanych z realizacją usług.

Zryczałtowany podatek

Trzecim ograniczeniem jest sytuacja, kiedy składki zdrowotnej w ciągu roku w ogóle nie można odliczyć od podatku. Jest tak w przypadku osiągania przychodu opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym. Od 1 stycznia 2009 r. z tytułu działalności wykonywanej osobiście - jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł - pobiera się podatek zryczałtowany w wysokości 18% przychodu. Jednak ta sytuacja będzie dotyczyła przychodów wypłaconych po 31 grudnia 2008 r., które podatnik rozliczy w 2010 r. za 2009 r.

Osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, np. zleceniobiorcy czy członkowie rad nadzorczych, nie mogą odliczyć od podatku składki zdrowotnej.

WAŻNE!

Podatek płacony w formie ryczałtu wyklucza możliwość odliczenia składki zdrowotnej.

PRZYKŁAD

Zleceniodawca zawarł umowę zlecenia z osobą, która ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych i z umowy zlecenia obowiązkowo podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wysokość wynagrodzenia z tej umowy wynosi 150 zł miesięcznie. Zleceniobiorca otrzyma zatem kwotę:

150 zł × 18% = 27 zł - zryczałtowany podatek dochodowy do wpłaty do US,
150 zł × 9% = 13,50 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne należna do ZUS,
150 zł - 27 zł - 13,50 zł = 109,50 zł - kwota netto do wypłaty zleceniobiorcy.

Jeśli podatnik, oprócz przychodu obciążonego podatkiem zryczałtowanym, uzyskał w danym roku również inne przychody opodatkowane według zasad ogólnych, to w zeznaniu rocznym może obniżyć podatek obliczony według skali (bądź stawki 19%) o potrącone w ciągu roku przez płatnika składki zdrowotne.

WAŻNE!

Jeżeli podatnik uzyskiwał przychody zarówno opodatkowane podatkiem zryczałtowanym, jak i obliczanym na zasadach ogólnych, to od tak obliczonego podatku może odliczyć 7,75% składki zdrowotnej.

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »