| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Ubezpieczenie zdrowotne > Jak odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym

Jak odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym

Do 30 kwietnia 2009 r. każdy podatnik ma obowiązek rozliczyć się z przychodów, które uzyskał w całym 2008 r. Z podatku powinni rozliczyć się zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnej, a także przedsiębiorcy. Ważnym elementem, o którym powinien pamiętać podatnik, jest odliczenie części składki zdrowotnej zapłaconej w 2008 r.

Składki zagraniczne

Od 1 grudnia 2008 r. obywatele Polski, którzy zarabiają za granicą i mają obowiązek rozliczenia się w Polsce, mogą w zeznaniu rocznym odliczyć składki opłacone z własnych środków w innym kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej bądź państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odliczenie składki zdrowotnej umożliwił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007 r. (sygn. akt K 18/06). To oznacza, że w rozliczeniu rocznym za 2008 r. podatnik może odliczyć od podatku obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za granicą.

Opłacone za granicą obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne można odliczyć na takich samych zasadach jak polskie składki, tzn. z ograniczeniem do 7,75% podstawy wymiaru. Jeżeli więc stopa procentowa składki obowiązująca w innym państwie jest wyższa niż 7,75%, podatnik musi obliczyć kwotę składki, którą zgodnie z przepisami ustawy podatkowej może odliczyć od podatku.

Obniżenie stosuje się, pod warunkiem że:

  • nie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony z podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
  • składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie,
  • istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

PRZYKŁAD

Podatnik zapłacił za granicą składkę zdrowotną w wysokości 6%. W tym przypadku podatnik może odliczyć całą opłaconą składkę.

Natomiast podatnik, który za granicą opłacił składkę zdrowotną w wysokości 10%, od podatku może odliczyć tylko o 7,75% opłaconej składki.

Składki, które zostały opłacone w walutach obcych, podatnik musi w pierwszej kolejności przeliczyć na złote polskie według kursów z dnia zapłaty, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut (tj. według kursu banku). Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku (miał swoje dewizy lub kupił w kantorze), przychody przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku (np. obciążenia rachunku bankowego, wpłaty itp.).

Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa wyżej, lub bank nie ogłasza kursu walut (np. bank zagraniczny), do przeliczenia składek na złote stosuje się kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Odliczenie przy różnych formach opodatkowania

Składki zdrowotne pomniejszają nie tylko wysokość podatku dochodowego opłacanego w formie zaliczek (opodatkowanie według skali bądź stawki jednolitej 19%), ale także w formie karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 95 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Również w tym przypadku odliczenie jest limitowane do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki.

PRZYKŁAD

Krzysztof P. prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą i opłaca z tego tytułu podatek dochodowy na zasadach ogólnych, według skali. Od września 2008 r. prowadzi także działalność w formie spółki jawnej, objętej podatkiem liniowym 19%. W związku z tym płaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne w podwójnej wysokości. Z tytułu udziału w spółce podatnik poniósł w 2008 r. stratę. Wykaże ją w odrębnym zeznaniu rocznym PIT-36L. Natomiast w zeznaniu PIT-36 składanym w związku z działalnością gospodarczą na własne nazwisko może odliczyć składki zapłacone z tytułu udziału w spółce od podatku z tej działalności - do wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru tych składek.

Składki z różnych źródeł

Przepisy podatkowe nie wymagają, aby składki na ubezpieczenie zdrowotne, które podatnik chce odliczyć od obliczonego podatku, były płacone w związku z konkretnym źródłem przychodu.

WAŻNE!

Przy odliczeniu składki zdrowotnej ważne jest, aby występował podatek, od którego można odliczyć składki.

To oznacza, że można odliczyć zapłacone składki od podatku ustalonego od przychodów z innego źródła.

PRZYKŁAD

Osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym osiąga jednocześnie dochody z tytułu umowy o pracę. W 2008 r. firma poniosła stratę. Z tytułu jej prowadzenia osoba ta opłacała obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zapłacone składki z działalności gospodarczej nie mogą być uwzględnione w zeznaniu PIT-36L ze względu na stratę, ale podatnik może odliczyć je od podatku rozliczając się z przychodów ze stosunku pracy.

Jeśli osobie prowadzącej pozarolniczą działalność pomaga osoba współpracująca przy tej działalności, składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej ma obowiązek opłacać w całości przedsiębiorca. W takiej sytuacji składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej odlicza od podatku prowadzący działalność. Oznacza to, że składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone z tytułu prowadzenia działalności można odliczyć od podatku obliczonego od dochodów z innych źródeł, np. ze stosunku pracy.

PRZYKŁAD

Jarosław C. prowadzi firmę i opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Co miesiąc opłaca również składkę zdrowotną za żonę, która współpracuje przy prowadzeniu firmy. Podatnik może pomniejszyć podatek opłacany od przychodów z pozarolniczej działalności w formie karty podatkowej także o składkę na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej.

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK