| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Ubezpieczenie zdrowotne > Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemca

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemca

Cudzoziemcy, którzy nie spełniają żadnego z warunków wymienionych w ustawie zdrowotnej - nie podlegają w Polsce ubezpieczeniu zdrowotnemu i nie mogą ubezpieczyć się dobrowolnie.

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwanej dalej ustawą zdrowotną) określa krąg osób, które podlegają lub mogą podlegać (dobrowolnie) ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce.

Cudzoziemcy podlegający ubezpieczeniu

W odniesieniu do cudzoziemców ustawa zdrowotna wskazuje, że ubezpieczeniu zdrowotnemu zarówno obowiązkowemu, jak i dobrowolnemu podlegają osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA, tj. strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym: Islandię, Liechtenstein i Norwegię), zamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) podlegają w Polsce ubezpieczeniu zdrowotnemu tylko wówczas, gdy przebywają w Polsce na podstawie:

  • wizy w celu wykonywania pracy,
  • zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, tj. zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydanego cudzoziemcowi, który: ze względu na więzi o charakterze rodzinnym zamierza dołączyć do obywatela polskiego lub obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim przebywać,
  • zezwolenia na osiedlenie się,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  • zgody na pobyt tolerowany.

WAŻNE!

Ubezpieczeniu podlegają również osoby posiadające status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystające z ochrony czasowej na jej terytorium.

Osobami objętymi ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce będą również osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego albo ubezpieczające się dobrowolnie, które nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w sytuacji gdy legalnie zamieszkują na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i świadczą pracę na terytorium RP.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »