| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Świadczenie przedemerytalne > Zaświadczenie o zarobkach dla pracownika pobierającego świadczenie przedemerytalne

Zaświadczenie o zarobkach dla pracownika pobierającego świadczenie przedemerytalne

Zatrudniamy pracownika, który od listopada 2006 r. do końca czerwca 2011 r. miał prawo do świadczenia przedemerytalnego. Od 1 lipca br. ZUS przyznał mu emeryturę w związku z ukończeniem 65 lat. Pracownik zwrócił się do nas z prośbą o wystawienie zaświadczenia o zarobkach uzyskanych od marca do czerwca br. Twierdzi, że chce rozliczyć się z tego przychodu w ZUS przed zakończeniem roku rozliczeniowego. Czy mamy obowiązek wystawić mu takie zaświadczenie już teraz? Jak będzie wyglądało rozliczenie przez ZUS jego przychodu, jeśli w każdym z miesięcy od marca do czerwca zarobki pracownika wynosiły po 2000 zł (łącznie 8000 zł)?

Dokonując rozliczenia w stosunku miesięcznym ZUS porówna kwoty przychodu osiągnięte w kolejnych miesiącach do dopuszczalnej i granicznej kwoty przychodu obowiązujących w tych miesiącach. Natomiast przy rozliczeniu rocznym ZUS porówna łączną kwotę przychodu osiągniętą w skróconym roku rozliczeniowym do rocznej dopuszczalnej i granicznej kwoty przychodu ustalonych dla tego skróconego roku. W przypadku bowiem, gdy w roku rozliczeniowym powstało lub ustało prawo do świadczenia bądź zasiłku przedemerytalnego albo gdy wypłata tego świadczenia była wstrzymana z przyczyn innych niż osiąganie przychodu, roczne kwoty przychodu (graniczną i dopuszczalną) ustala się dla okresu, w którym istniało prawo do pobierania świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego, z dokładnością do dnia oraz z zaokrągleniem do pełnych 10 groszy w górę. Odpowiedniemu skróceniu podlega również roczna gwarantowana kwota świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Korzyści

Od roku rozliczeniowego 2011/2012 ZUS może rozliczyć przychód osoby uprawnionej do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego w formie rocznej – jeśli jest to dla tej osoby korzystniejsze.

Jednak w przypadku Państwa pracownika nie ma znaczenia, w jakim wariancie – miesięcznym czy rocznym – zostanie rozliczony przychód. Państwa pracownik uzyskał w skróconym okresie rozliczeniowym od marca do czerwca 2011 r. zarobki w wysokości 2000 zł w każdym z 4 miesięcy. Jest to kwota niższa od miesięcznej granicznej kwoty przychodu (2000 zł < 2257,50 zł). Zarazem jednak zarobki pracownika przekroczyły miesięczną dopuszczalną kwotę przychodu, w każdym miesiącu o 1193,70 zł (2000 zł – 806,30 zł = 1193,70 zł). Jest to tzw. kwota zmniejszenia świadczenia. Ponieważ kwota zmniejszenia (1193,70 zł) jest wyższa niż przysługujące pracownikowi świadczenie przedemerytalne (867,25 zł), przy rozliczeniu w formie miesięcznej świadczenie przedemerytalne za okres od marca do czerwca 2011 r. ulegnie zmniejszeniu do minimalnej gwarantowanej kwoty świadczenia przedemerytalnego, tj. do 433,62 zł.

Podobnie będzie przy rozliczeniu w formie łącznej całego przychodu ze skróconego okresu. Łączny przychód jest niższy od ustalonej dla tego okresu rocznej granicznej kwoty przychodu (8000 zł < 9030 zł), ale przekracza dopuszczalną kwotę przychodu ustaloną dla tego okresu (4 miesiące x 806,30 zł = 3 225,20 zł) o 4774,80 zł (8000 zł – 3225,20 zł = 4774,80 zł). W tym przypadku kwota zmniejszenia (4774,80 zł) również jest wyższa niż przysługujące łącznie w ciągu 4 miesięcy świadczenie (4 miesiące × × 867,25 zł = 3469 zł). Dlatego ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w minimalnej gwarantowanej wysokości.

Podstawa prawna

  • art. 5–6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.),
  • ustawa z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 17, poz. 79),
  • komunikat Prezesa ZUS z 16 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych (M.P. Nr 15, poz. 165).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK