Zanim przeczytasz artykuł Forum Kadr
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - tematy dnia
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - wiadomości
statystyki

Wzrost minimalnego wynagrodzenia a składki ZUS w 2014 roku

Agnieszka Fryc
Stan prawny: 2013-10-25 13:57

W związku ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia, zmianie ulegnie wysokość preferencyjnych składek ZUS w 2014 r. dla nowych firm. Automatycznie podwyższeniu ulegnie też podstawa wymiaru niektórych składek ubezpieczeniowych pracowników, co skutkuje wzrostem zobowiązań pracodawców z tytułu tych składek wobec organu rentowego. Jakie dokładnie skutki finansowe dla pracodawców będzie mieś wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2014 roku?

© promesaartstudio - Fotolia.com

Wzrost minimalnego wynagrodzenia a składki ZUS w 2014 roku. /Fot. Fotolia

Kwestia podwyższenia od 1 stycznia 2014 r. minimalnego wynagrodzenia za prace jest już pewna. Będzie ono wynosić 1680 zł, wzrośnie więc o 80 zł. Zmiana ta skutkować będzie między innymi wzrostem wysokości preferencyjnych składek ZUS, opłacanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 2 lata oraz wzrostem kosztów zatrudnienia pracowników.

Wzrost preferencyjnych składek ZUS

Składki preferencyjne (obniżone), opłacają nowo utworzone firmy przez okres pierwszych dwóch lat swojej działalności. Podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2014 r., podstawę wymiaru tychże składek będzie więc stanowić kwota 504 zł (w 2013 roku była to kwota 480 zł). Wysokość omawianych składek obrazuje poniższa tabela:

Polecamy serwis: Emerytury i renty

W związku z powyższym, miesięczna wysokość składek preferencyjnych dla nowych przedsiębiorców wynosić będzie 160,78 zł, co oznacza wzrost o 7,66 zł, co w skali roku oznacza wzrost składek o 91,92 zł.

Wzrost kosztów zatrudnienia pracowników

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza wzrost kosztów zatrudnienia. Od 1 stycznia 2014 roku, pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników zarabiających minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 1159,08 zł w skali roku. Zmiany te prezentuje poniższa tabela:

Wspomniany już wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1680 zł, spowoduje wzrost kosztów miesięcznego zatrudnienia jednego pracownika, zarabiającego minimalne wynagrodzenie o 96,59 zł (różnica w wysokości składki – 16,59 zł oraz różnica w wysokości wynagrodzenia 80,00 zł). W skali roku, daje to wzrost kosztów zatrudnienia pracownika rzędu 1159,08 zł.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Źródło: INFOR

Artykuł z dnia: 2013-10-25, ostatnia aktualizacja: 2013-10-25 13:57

KOMENTARZE

Podobne artykuły:

  • Nowe zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych

    Od 1 marca 2012 r. wszyscy emeryci i renciści, a także osoby uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych otrzymają jednakową podwyżkę w wysokości 71 zł.  W poprzednich latach waloryzacj...

  • Składki na ubezpieczenie społeczne niani

    ZUS sfinansuje składki na ubezpieczenia niani sprawującej opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej. Dotyczy to składek od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż minimalne wynagrodzenia...

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

  • Najnowsze
  • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter