Składki na ubezpieczenie społeczne

2014.03.31

Wyłączenia składkowe w interpretacjach ZUS-u

Wykładnia przepisów przez ZUS w niektórych sytuacjach budzi kontrowersję. Właściwe zastosowanie przepisów dotyczących zwolnień składkowych przez przedsiębiorcę ma zaś kluczowe znaczenie i może przynieść znaczne oszczędności. Jak ZUS interpretuje wyłączenia składkowe? czytaj więcej »

Tagi artykułu: składki ubezpieczeniowe,  ubezpieczenia społeczne 

2014.03.25

Nowy rok składkowy - nowa wysokość składki wypadkowej

1 kwietnia 2014 r. rozpocznie się nowy rok składkowy na ubezpieczenie wypadkowe. Będzie on trwał do 31 marca 2015 r. Płatnicy składek, którym stopy procentowej składki na to ubezpieczenie nie określi ZUS, sami muszą ustalić jej wysokość na wskazany okres.  czytaj więcej »

Tagi artykułu: składki ubezpieczeniowe,  ubezpieczenia społeczne 

2014.03.17

Przejęcie przez pracownika obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

Obowiązek przekazania do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należy do płatnika składek. Pracodawca, wykonując obowiązki płatnika, nie może przenieść na ubezpieczonego (pracownika, zleceniobiorcę) obowiązku opłacania składek ZUS. Ubezpieczony może jednak przejąć rolę płatnika i samodzielnie wypełnić obowiązek zgłoszeniowy oraz opłacać za siebie należne składki, jeżeli pracodawca nie ma w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa. czytaj więcej »

Tagi artykułu: składki ubezpieczeniowe 

2014.01.15

Konsekwencje kontroli zwolnienia lekarskiego

Niezdolność pracownika do pracy powinna być udokumentowana zaświadczeniem lekarskim. Zarówno pracodawca, jak i ZUS mają prawo do kontrolowania zaświadczeń lekarskich w zakresie ich treści, a także prawidłowości późniejszego wykorzystania. Jakie uprawnienia im przysługują? czytaj więcej »

Tagi artykułu: nieobecność w pracy,  ZUS,  zwolnienie lekarskie 

2014.01.15

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

Po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych nie należy odprowadzać składek na te ubezpieczenia. Na jakiej podstawie płatnik może uzyskać informację o jej przekroczeniu? Czy można odzyskać nadpłaconą składkę? czytaj więcej »

Tagi artykułu: emerytury,  podstawa wymiaru składki,  renty,  składki ubezpieczeniowe 

2014.01.13

Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca

Przystąpienie w trakcie miesiąca do ubezpieczenia chorobowego po zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie powoduje obniżenia podstawy wymiaru składki. Ubezpieczony powinien zapłacić składkę od podstawy wymiaru w wysokości określonej dla składek emerytalnej i rentowej. czytaj więcej »

Tagi artykułu: podstawa wymiaru składki,  ubezpieczenia rentowe,  ubezpieczenie chorobowe,  ubezpieczenie emerytalne 

2013.11.29

Rozliczanie okresu przebywania zleceniobiorcy na zwolnieniu lekarskim

Rozliczania okresu przebywania zleceniobiorcy na zwolnieniu lekarskim dokonuje się na podstawie określonych zasad. Czy okresy przerwy z powodu choroby należy wykazać w dokumentach składanych do ZUS i dokonać pomniejszenia podstawy wymiaru składek z tytułu wykonywania umowy zlecenia? czytaj więcej »

Tagi artykułu: ubezpieczenie chorobowe,  umowa zlecenia,  zwolnienie lekarskie 

2013.10.25

Wzrost minimalnego wynagrodzenia a składki ZUS w 2014 roku

W związku ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia, zmianie ulegnie wysokość preferencyjnych składek ZUS w 2014 r. dla nowych firm. Automatycznie podwyższeniu ulegnie też podstawa wymiaru niektórych składek ubezpieczeniowych pracowników, co skutkuje wzrostem zobowiązań pracodawców z tytułu tych składek wobec organu rentowego. Jakie dokładnie skutki finansowe dla pracodawców będzie mieś wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2014 roku? czytaj więcej »

Tagi artykułu: składki ubezpieczeniowe,  ubezpieczenia rentowe,  ubezpieczenia społeczne,  ubezpieczenie chorobowe,  ubezpieczenie emerytalne 

2014.03.13

Składki ZUS w 2014 r.

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2014 r. oznacza wyższe składki ZUS dla nowych firm za okres dwóch lat od ich założenia. Podstawa wymiaru składek ZUS wynosi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. O ile wzrosły składki ZUS dla pozostałych przedsiębiorców? czytaj więcej »

Tagi artykułu: składki ubezpieczeniowe,  ubezpieczenia rentowe,  ubezpieczenia społeczne,  ubezpieczenie chorobowe,  ubezpieczenie emerytalne,  ubezpieczenie zdrowotne,  zatrudnianie pracowników 

2013.10.08

Dopłaty do zajęć sportowo-rekreacyjnych bez składek ZUS

Czy wartość dofinansowania przez spółkę udziału pracowników w programie z zakresu sportu i rekreacji tj. różnica pomiędzy ceną rynkową a odpłatnością ponoszoną przez pracowników stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne? czytaj więcej »

Tagi artykułu: pracownicy,  pracownicy samorządowi,  pracownik,  wynagrodzenie,  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,  ZFŚS 

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

  • Najnowsze
  • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter