| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Czy można obniżyć składkę zdrowotną do 0 zł, jeśli pracownik jest zwolniony z podatku

Czy można obniżyć składkę zdrowotną do 0 zł, jeśli pracownik jest zwolniony z podatku

Zatrudniliśmy pracownika na podstawie umowy o pracę. Pracownik ten ma obywatelstwo ukraińskie. Zgłosiliśmy go do wszystkich ubezpieczeń na druku ZUS ZUA. Mam jednak problem ze składką na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania pracownik ten jest zwolniony z podatku. W momencie wyliczania mu wypłaty naliczona zaliczka na podatek wychodzi 0,00 zł, a składkę zdrowotną odlicza się przecież z podatku. Czy mimo że nie ma naliczonej zaliczki na podatek, powinnam naliczyć i odprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Ten pracownik tu nie mieszka i nie przyjeżdża do Polski, jego stałym miejscem zamieszkania jest Ukraina. Jest profesorem, który wykonuje dla naszej firmy badania.

RADA

Profesor nie wykonuje pracy w Polsce, dlatego, mimo że pracuje na podstawie umowy o pracę zawartej z polską firmą, nie podlega w Polsce ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osobę tę należy zgłosić do ubezpieczeń na Ukrainie.

UZASADNIENIE

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie uzależniają objęcia polskimi ubezpieczeniami od posiadanego obywatelstwa, miejsca zamieszkania, pobytu itp. W celu objęcia tymi ubezpieczeniami istotny jest:

• fakt zawarcia z polskim podmiotem stosunku rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę, umowy zlecenia) oraz

• wykonywanie pracy w ramach umowy na obszarze Polski.

Polskim przepisom o ubezpieczeniach społecznych nie podlegają cudzoziemcy zatrudnieni przez polskie podmioty, gdy miejsce wykonywania ich pracy określono poza granicami Polski. Jeśli miejsce pracy zostało określone za granicą i praca jest tam wykonywana, to cudzoziemiec nie jest pracownikiem zatrudnionym na obszarze Polski.

Profesor zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie świadczy pracy w Polsce, lecz pracuje na rzecz polskiej firmy na Ukrainie. Osoba ta nawet nie przyjeżdża do Polski. Elementem zasadniczym, decydującym o tym, czy osoba ma tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi w Polsce, jest natomiast miejsce wykonywania pracy, nawet jeśli do zawarcia umowy doszło w siedzibie pracodawcy na terenie Polski. Oznacza to, że Państwa pracownik nie podlega polskim ubezpieczeniom społecznym, ponieważ nie wykonuje pracy na terytorium naszego kraju.

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi w Polsce. Osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia:

• jeśli przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zgody na pobyt tolerowany lub posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium,

• jeśli legalnie zamieszkują na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego EOG,

i podlegają w Polsce obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego albo ubezpieczają się dobrowolnie.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Flota Auto Biznes

FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK