| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest drugim funduszem pozaubezpieczeniowym, na rzecz którego część płatników musi odprowadzać składki.

Należności na FGŚP liczymy - podobnie jak przy składkch na FP - od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez ograniczenia, o którym mowa w art. 19a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Są one ustalane od ogólnej kwoty wszystkich przychodów, od których istnieje obowiązek naliczania składki na ten fundusz i rozliczane w jednej pozycji deklaracji rozliczeniowej miesięcznej ZUS DRA. Należne kwoty należy wpłacać w dotyczącym płatnika terminie przekazywania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pokrywane są one w całości ze środków pracodawcy. Obowiązującą w danym roku kalendarzowym stopę procentową składki określa ustawa budżetowa. W 2008 r. wynosi ona 0,10%. Do czasu określenia nowej wysokości należy naliczać składkę według stopy procentowej ustalonej na rok poprzedni. Po ustaleniu nowej wysokości przez ustawę budżetową należy skorygować wpłaty dokonane od początku roku kalendarzowego. Należy to uczynić w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ogłoszona została ustawa budżetowa. Oczywiście pociąga to za sobą konieczność korekty złożonych już deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, w których składka liczona była według starej stopy procentowej.

Przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych nie dotyczą pracodawców niewypłacalnych w rozumieniu tej ustawy.

Przepisy ustawy stanowią, że niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy na podstawie ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU nr 60, poz. 535 ze zm.):

• ogłoszono jego upadłość,

• odrzucono wniosek o ogłoszenie jego upadłości z powodu niezłożenia przez wierzyciela pracodawcy zaliczki na koszty postępowania,

• oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości pracodawcy, ponieważ jego majątek oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania,

• umorzono postępowanie upadłościowe, ponieważ:

- majątek masy nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania,

- wierzyciel, na którego wniosek upadłość była ogłoszona, nie złożył zaliczki na koszty postępowania, a zachodzi brak płynnych funduszów na te koszty.

Obowiązek ten nie dotyczy także zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej. Ponadto przepisów ustawy nie stosuje się do małżonka pracodawcy, a także jego krewnych i powinowatych.

Przykład

Pan J. Kowalski w związku z prowadzoną działalności gospodarczą zatrudnił na podstawie umowy zlecenia swojego brata. Jest to dla niego jedyne źródło dochodu, w związku z tym podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Za wykonywaną pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1300 zł. Oprócz wymaganych składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne zleceniodawca musi naliczyć też składkę na Fundusz Pracy. Nie liczy natomiast składki na FGŚP.

Oczywiście składek nie naliczają także pracodawcy niespełniający przedstawionych wcześniej przesłanek, jak chociażby ci, wobec których odrębne przepisy nie przewidują możliwości ogłoszenia ich upadłości. Nie można jej ogłosić np. wobec jednostek samorządu terytorialnego, publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji osób prawnych utworzonych w drodze ustawy oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą, osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne i uczelni. W stosunku do należności z tytułu składek na FP i FGŚP w zakresie ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę, opłaty dodatkowej, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika oraz ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Barbara Zabieglińska

specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

 

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK